Olaglig upphandling av sjukhusmat

Den upphandling som gjorts i Stockholms Läns Landsting och som lett till undermålig mat för patienterna inom vården har enligt SVD varit olaglig:

Upphandlingen som ledde till att landstinget skrev kontrakt med Sodexo av sjukhusmat värd 1,6 miljarder kronor sköttes inte korrekt.

Sveriges kommuner och landsting konstaterar att det ”under hela ärendets gång förekommit åtgärder som inte är förenliga med kommunallagen”. Landstingets interna kontroll har enligt utredarna inte fungerat.

Rapporten som skickades in till landstinget igår är signerad av SKL:s chefsjurist Hans Ekman. Han förklarar att trots fullmäktiges beslutat om att just produktionsutskottet skulle sköta upphandlingen inte ”syns inte ett spår efter någon handläggning i några politiska organ”.

Rapporten fortsätter: Produktionsutskottets ledamöter frågar inte efter ärendet, deras ordförande Maria Wallhager, FP, ger dem ingen information och tjänstemännen på upphandlingsavdelningen för inte upp frågor till politikerna.

Tvärtom anges felaktigt i upphandlingsstrategin att beslut fattats av politikerna i produktionsutskottet, trots att utredarna inte kunnat hitta några handlingar eller annat som styrker detta.

Detta är enligt rapporten tecken på ”en informell styrning som inte är godtagbar från kommunalrättslig och demokratisk synpunkt”.

SVD har redan tidigare visat att upphandlingen inte skett i konkurrens, det fanns bara en budgivare, jätteföretaget Sodexo. Som dessutom verkar ha vetat att man skulle få kontraktet då man redan i förväg byggde en ny fabrik.

Den ansvarige politikern, Maria Wallhager från folkpartiet, har medgett att hon begått flera fe. Tidgare har hon hävdat att allt var skött korrekt och enligt boken. SKL:s rapport visar att så inte varit fallet. Tyvärr verkar det som om invånarna i Stockholms län får leva med den dåliga sjukhusmaten och den olagliga upphandlingen då kontraktet enligt samma rapport är svårt att bryta då dte är svårt att bevisa att Sodexo visste att upphandlingen inte gick rätt till. Man kan tycka att Wallhager nu borde ta ansvar för sitt misslyckande som politiker och avgå som landstingsråd. Själv har hon dock inga sådana planer trots sin uppenbara brist på kompetens.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements