Sjukhusmatupphandlingen – brott mot konkurrenslagen?

Det verkar som om den famösa upphandlingen av sjukhusmat i Stockholms läns landsting kan vara olaglig på flera sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidgare konstaterat att det handlar om ett brott mot kommunallagen. Nu ska Konkurrensverket också undersöka om det handlar om ett brott mot konkurrenslagen.

I motsats till Konkurrensverket inser jag dock att upphandlingar ofta kan få det förlopp denna fått, med endast en budgivare. Privatiseringar av detta slag måste helt enkelt ifrågasättas i grunden. Den besynnerliga tron på att det alltid finns konkurrens och att konkurrens alltid gör att priset går ner har åtminstone jag svårt att förstå. Vi ser ju gång på gång hur privatisering och avreglering driver upp priserna istället för tvärtom (några exempel är elen, apoteken och järnvägen). Dessutom är monopol och oligopol helt normalt i ett kapitalistiskt samhälle med marknadsekonomi. Sådant gör att det ofta bara finns en eller väldigt få budgivare vid upphandlingar.

Det beror helt enkelt på att många av de områden som varit gemensamt och kollektivt ägda inte lämpar sig för marknadslösningar inom kapitalismen. Det är i grunden modellen det är fel på, även om den ansvarige politikern i dett fall med sjukhusmaten också måste kritiseras rejält för hur ärendet skötts.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Kurt

  Det börjar nu rapporteras om alla de bolag som är intresserade att starta privata apotek. Det är mycket uppenbart att företagen räknar med att detta kommer att vara en mycket lönsam sektor, och någon kommer ju att få betala för denna lönsamhet!

 • Martin

  Det är självklart att en privatisering alltid säljs ut till underpriser, det är en följd av rena kapitalistiska mekanismer. Det är inte en produkt av ringa värde som säljs ut, det är inte en produkt som säljs till en stor mängd aktörer i perfekt konkurrens. Det är en dyr produkt, som bara några få ens kan vara med att bjuda på, bristen på budgivare driver ned priset under det rätta värdet. Desto färre som kan bjuda, desto längre ifrån värdet hamnar priset. När det dessutom gäller regionalt bunden verksamhet som ett apotek, eller vårdhem, så finns det bara någon som helst konkurrens om flera aktörer bjuder på en och samma region. Vilket för apoteksprivatiseringen innebär att om man har 100 aktörer som är intresserade så kan det mycket väl vara så att ingen av dem agerar i konkurrens med någon annan.

  Det blir således värre förluster för svensken för dyrare affärer.

  Varje privatisering leder till att svensken blir blåst, det behöver man inte vara socialist för att inse, det bevisas helt och hållet med inomkapitalistiska teorier.

 • slam

  Jag är förvånad över att det inte spekuleras mer om direkt brottslighet i detta fall. Vad man än tycker om privatiseringar så är det ju tydligt att detta fall går långt över alla rimliga gränser och ter sig som oacceptabelt också för härdade nyliberaler. Sannolikt föreligger ett mutbrott här, antingen på politiker- eller tjänstemannanivå. Så tror jag åtminstone man skulle resonera i andra länder. I Sverige nöjer vi oss med att skylla på klantighet eller idiosynkratiska politiker.

 • Max Ney

  Hej,

  jag har sett att du har uppmärksammat den undermåliga patientmat som serveras på Stockholms sjukhus. Därför tänkte jag informera om att mp, s och v nu har presenterat ett alternativ till Sodexo mikromat. Vi har valt att kalla den Hälsokök. Tanken är att patienterna ska erbjuds en ?† la cartemeny och serveras färsklagad varm mat inom 45 minuter – lagad av välutbildade sjukhuskockar. Köken ska rymmas i sjukhusen eller hos en närliggande restaurang. Förebilden är bland annat Hvidovre hospital i Danmark. Det är en viktig åtgärd för att lösa problemet med att cirka 40 procent av sjukhuspatienterna bedöms lida av eller löpa risk för undernäring.

  Ni får gärna kontakta mig för mer info på max.ney@politik.sll.se

  ABC – Svt
  http://svtplay.se/v/1783957/abc/23_11_19_15?sb,p103287,3,f,-1 (spola fram till 9:15 min)

  P4 Radio Stockholm
  http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3258283

  Hvidovre hosptial
  http://www.hvidovrehospital.dk/menu/Afdelinger/Kokkenet/?WBCMODE=PresentationUn

  S, MP och V pressmeddelande om Hälsokök
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mp_stockholmsregionen/pressrelease/view/haelsokoek-a-la-carte-ska-ersaetta-mikromat-paa-sjukhusen-s-mp-v-i-stockholms-laens-landsting-344867