De kriminella högerextremisterna

BRÅ:s och Säpos nya rapport om extremistmiljöer visar på ett tydligt sätt hur mycket mer brottsaktiva högerextrema personer är i jämförelse med vänsterextremister:

De 1 409 personerna har varit skäligen misstänkta för 9 329 brott. Av dessa brottsmisstankar bedömer Säkerhetspolisen att 2 432 är politiskt motiverade, varav minst 734 lett till fällande dom eller annan lagföring. De icke politiskt motiverade brottsmisstankarna uppgår till 6 897, varav minst 4 785 lett till fällande dom eller annan lagföring.

Omkring hälften av de politiskt motiverade brotten kan knytas till personer inom vit makt-miljön (1 225 misstankar). Av dessa gäller 1 163 misstankar män och 62 kvinnor. Den andra hälften (1 207 misstankar) kan hänföras till personer inom den autonoma miljön. Männen svarar för 888 misstankar och kvinnor för 319.

Vit makt-miljön är kraftigt överrepresenterad för brott som inte är politiskt motiverade och kan knytas till 5 332 misstankar medan 1 565 misstankar hänförs till personer i den autonoma miljön.

Av totalt 9 329 misstänkta brott (alltså inte begångna brott eller bevisade brott) står alltså högerextremister för 6 557 eller 70%. Våldet är värre från högern och vapen finns bara bland högerextremister:

Många brottsaktiva aktivister inom vit makt-miljön har praktiska färdigheter i och erfarenhet av att använda våld. Ett antal aktivisterhar också erfarenhet av dödligt våld.

Inom vit makt-miljön finns dessutom personer som har vapenutbildning, exempelvis är jägarexamen förhållandevis vanligt. En del har militär utbildning genom värnplikt, men tillgången på personer med avancerad militär utbildning är mycket begränsad.

Inom vit makt-miljön finns relativt stor tillgång till både legala och illegala skjutvapen. Ett mindre antal vit makt-anhängare förfogar också över automatvapen och sprängmedel.

Många brottsaktiva aktivister inom den autonoma miljön har använt våld. Ett antal aktivister har också erfarenhet av att utöva grovt våld och tillverka olika typer av bomber och tändanordningar. Antalet personer med avancerad militär utbildning eller erfarenhet av att utöva dödligt våld är dock mycket begränsad inom den autonoma miljön. Tillgången på skjutvapen inom den autonoma miljön är också begränsad.

Rapporten är också mycket klar över att vänsterextremisters våld i stort sett enbart riktar sig mot fascister och nazister, medan högerextremisters våld drabbar alla möjliga grupper av människor, exempelvis kvinnor, invandrare och homosexuella.

Rent generellt är också de brott som vänstern begår av mindre allvarlig art än de som högerextremister begår. De vanligaste brotten som autonoma misstänkts för är skadegörelse och störande av allmän ordning. Inget mord har utförts av de autonoma miljöerna i Sverige någonsin. Och vänstern har inte döadt någon i Sverige sen Amalthea 1908. Nazisterna begår i stort sett något mord varje år.

I övrigt kan man nog säga att rapporten i mångt och mycket överdriver hur välorganiserade de vänsterextrema miljöerna är. Det mest är betydligt mer oorgansierat än vad Säpo verkar tro. Och var de fått det där med angreppen mot förtroendevalda ifrån begriper jag inte riktigt. Det måste vara gammal information utan något värde idag och handla om Sverigedemokrater. Där har uppenbarligen inte Säpo hängt med. Överhuvudtaget verkar det som om man använt mycket gammalt material och har väldigt lite ny information. Exempelvis så citerar man en person som har pseudonymen Hickory. Denne har inte på många, många år (sen år 2001) varit aktiv i den autonoma miljön.

Vidare är det naturligtvis trams att vänstern och de autonoma underkänner demokratin. Snarare är det ju så att detta kapitalistiska samhälle inte anses vara tillräckligt demokratiskt och en fördjupning och breddning av demokratin är önskvärd. Säpo sysslar i dessa avsnitt med ren ideologiproduktion utan förankring i den reella verkligheten. Och antisionism kan vä ändå inte vara något som är skumt. Men det är ju trevligt att rapporten säger det som jag sagt så många gånger, det finns ingen antisemitism bland vänsterextremister.

Sen har inte heller Revolutionära Fronten sina rötter hos AFA som Säpo påstår i rapporten. Utan i helt andra organisationer och sammanhang. Men det är riktigt att organisationen skapades efter år 2001. Och, nej, extremister i Sverige är inte våldsammare än i andra länder. DN:s rubriksättare har fått detta helt om bakfote. Däremot så är våldet mellan grupperna större i Sverige än i andra länder enligt rapporten, men inte våldet från grupperna, eller rättare sagt är det främst det våld från högerextremister som riktar sig mot andra än den motsatta politisk gruppen det gäller. Detta våld är inte värre i Sverige än i andra länder. I alla fall inte som kan utläsa av rapporten.

Sen kan vi också konstatera att de hatbrott om Nyamko Sabuni pratar om, begås uteslutande av högerextremister. Och trots att rapporten entydigt visar att de högerextrema är de problematiska, de våldsamma och de farliga vill hon ändå främst snacka om vänstern. Det visar att det hon ville ha i rapportväg inte var det hon fick.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

25 Replies to “De kriminella högerextremisterna”

 1. Helt fantastiskt av henne. Sabuni pratade redan förra veckan om hur hemskt det var med dom vänsterextrema för hon tyckte redan då vad som borde stå i den, något som hon sedan inte har fot för. Man kan faktiskt nästan tolka det som att hon försöker försvara den högerextrema organiseringen. Det är väl så att folkpartiet inte ligger så långt bort från dom åsiktsmässigt.

 2. Den där statistiken är rena guldet för Sabuni! Där har vi det svart på vitt! Bara 62 misstankar emot högerextremistiska kvinnor emot 319 hos vänsterkvinnor! Det talar sitt tydliga språk om den brottsbenägna vänstern! 🙂

  Skämt åsido, det verkar vara ett symptom hos högern att inte bekymra sig särskilt mycket om verkligheten. Liberalar snackar om sin teori om hur den perfekta kapitalismen funkar, men hur den funkar i verkligheten bekommer dem inte. De snackar om våld från vänster och upprörs över detta, trots att det knappast finns någon att hitta i de egna partileden som upplevt våld från vänster, men som så ofta annars är det viktigare att komma med en ”sanning” högerväljarna VILL svälja än med en verklighet de inte gillar.

 3. /*Du måste ha källor för dina påståenden om fakta, annars får du inte dem*/ #AS

 4. Ekot:

  ”En undersökning som Kaliber har gjort visar att Sverigedemokraterna de tre senaste åren har utsatts för våld eller hot vid minst 35 tillfällen. Ett trettiotal medlemmar har attackerats, hotats eller fått sina hem vandaliserade, flera av dem vid upprepade tillfällen. ”

 5. Och vad har det med den organiserade vänstern att göra Jimmy? Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det är sant och att en del av fallen handlar om att vänsterfolk gör dem. men det Säpo skriver är att vänstern har det sm en strategi. Där har Säpo fel. Det var så i vissa grupper för några år sen, men den strategin är övergiven.

  Jag har gjort en liknande undersökning själv (med hjälp av Google) och det har visat sig att vänsterpartistiska och andra vänsterledamöter i olika kommuner utsatts för våldsdåd eller hot mer än 50 gånger bara under förra året. (de värsta var överfallen mot Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot i Haninge) Jag tror att det är högerextremister som gjort dem (Bernhardsson vet vi att det var höberextremister sm överföll), men kan naturligtvis inte veta att det är så.

 6. ”Av totalt 9 329 misstänkta brott (alltså inte begångna brott eller bevisade brott) står alltså högerextremister för 6 557 eller 70%.”

  En grundläggande rättsäkerhetsprincip är att alla skall betraktas som oskyldiga tills dess att tillräcklig bevisning framlagts. Det är av denna anledning ytterst tveksamt att grunda resonemang på det citerade påståendet, och detta gäller då både SÄPO och Anders_S.

 7. Det är klart att det är en strategi från AFA och liknande grupper att slå till med hot och våld mot demokratiskt folkvalda, det är ju knappast något de är speciellt diskreta med när man tex målar ”Hoppa av SD” när man attackerar Sverigedemokratiska politikers hem och familjer.

  Däremot skall man givetvis komma ihåg att Ekots siffra bara talar om anmälda brott – många orkar ju inte ens anmäla vänsterns angrepp längre, det är likdom ingen idé då inget händer.

 8. Utan organisation begår ”dom autonoma” lika många politiskt motiverade brott som ”vit makt” begår med organisation.

  Då är frågan, hur många fler politiskt motiverade brott dom autonoma kan genomföra om dom ägnar lite tid åt planering och organisation…

 9. Hasse. Du har nog inte läst rapporten. Där står det att de autonomas brott är mer planerade än högerextremisternas.

  Om dessutom högerextremisterna försvann skulle vänstern i stort sett inte begå några brott alls.

 10. ANders, vad du missar är ju rapportens poäng om att fascisternas brottslighet ofta är opolitisk vilket inte gäller er/vänsterns brottslighet i samma utsträckning.

  /*off-topic, borttaget*/ #AS

 11. Jag skulle nog säga att brandattacken mot familjen i Stockholm och deras lilla barn var det värsta. Men det såklart, de var ju inte folkvalda nej.

  Jimmys resonemang utgår här ifrån den ledsamma gamla litanian att antidemokrater också förtjänar demokrati. Jag vänder på det och säger: förtjänar demokrater antidemokrati? Jimmy har ju rätt om man köper de sju systrarnas svammel om SD som ett demokratiskt parti, men det är inte demokratiskt att vilja utesluta så han faller där, som så ofta. Hoppas han har plåster till knäna.

 12. Anders_S, jag tänkte snarare på texten i bloggen….

  ”I övrigt kan man nog säga att rapporten i mångt och mycket överdriver hur välorganiserade de vänsterextrema miljöerna är. Det mest är betydligt mer oorgansierat än vad Säpo verkar tro”

 13. Jimmy,
  det framgår att högermännen är mer erfarna kriminella i största allmänhet. Så jag tror inte mörkertalen är så stora hos dessa, de är slipade och vet att man gör motanmälan varje gång, de vet hur man skall komma undan. Mindre kriminellt bevandrade individer glömmer nog bort motanmälan, speciellt om de är skyldiga. Så jag tror mörkertalen är större hos vänstern, delvis för att man misstror polisen, men också för att de har liten erfarenhet av brott annat än just de politiska.

 14. Fotnot: Med vänstern avses AFA och RF i ovanstående, för att inte späda på begreppsförvirringen.

 15. Det är ganska fantastiskt att man inte verkar göra skillnad på att vara emot demokrati och att kräva MER demokrati. Att de får det till samma typ av demokratiförakt är ju otroligt korkat. Demokratiförakt är alltså numera allt som är emot något i nivarande ordning. Hur fan ska samhället nånsin förändras då?

 16. antalet brott som vänstern begår överrvis av Säpo. Statistiken är helt fle. Detta dåd et visar sig att djurrättsrörelsen finnsmed i den autonoma miljöns siffror. Bara en liten del av djurrättsrörelsen är att händföra till den autonoma miljön.

  Dessutom är ett av de vanligaste brotten som vänstern gör, enligt SÄpos uppteckning något som kallas olaga demonstration. Något sådant brott finns inte ocha lla dmeonstrationer är olagliga. Rapporten är oseriös, otillförlitlig och hra vis apolitiska manipulationer försökt överdriva vänstern brottslighet. Trots detta är resultatet att vänstern utgör ett minimalt problem när det gäller brottsligheten.

  Vanligt i övrigt (i rapporten) är bråk med polisen /våldsamt motstånd, våldsamt upplopp etc). Flertalet av dessa misstänkta brott riktade mot polisen handlar så vitt jag förstår om Göteborg 2001. Ett specialfall således, som måste tas bort från studien om statistken ska bli relevant.

 17. ”Det är ganska fantastiskt att man inte verkar göra skillnad på att vara emot demokrati och att kräva MER demokrati”

  Att extremvanstern ar for mer demokrati ar val inte helt klart? Iaf tror jag inte att de flesta i samhallet ar av den asikten. Daremot haller jag helt med om att extremhogerns vald ar mer utbrett och allvarligare an extremvansterns.

 18. Lars: Om de flesta i samhället tror att de autonoma generellt sett förespråkar massavrättningar och kommandoekonomi så har de flesta i samhället helt enkelt fel. Varför? Kanske för att de flesta i samhället är hänvisade till borgerliga media när de ska inhämta sin information? Om DN och FP definierar demokrati som ”rätten att gå och rösta i ett val vart fjärde år samt rätten att starta och driva företag i privat vinstintresse” har de en väldigt snäv definition av demokrati. De flesta i samhället skulle nog vid lite eftertanke skriva under på att din makt över ditt eget och andras liv i samhället idag definieras mer av hur mycket pengar och kontakter du har än av vad det står på valsedeln vart fjärde år. Alltså borde de kunna förstå att t.ex. arbetarkontrollerade arbetsplatser är en stor demokratifråga. Problemet är, som jag ser det, att denna debatt är fullständigt marginaliserad i det s.k. ”offentliga samhället”. Har vi yttrandefrihet i Sverige idag t.ex.? På ett sätt ja, på ett annat sätt nej. Din tillgång till media och resurser avgör dina möjligheter att få fram ditt budskap. Kapitalets diktatur = demokrati? Jag får inte ihop det där riktigt…

Kommentarer inaktiverade.