Just nu är Saab statligt ägt

Men det är inte den svenska staten som äger Saab, utan den US-amerikanska staten. Det kan tyckas underligt och vad säger alla ”principfasta” personer (i mitt tycke med rätt korkade principer) som vidhåller att staten aldrig ska driva företag. Tänker de ställa sig upp och manifestera mot USA nu?

Förresten, vad säger samma personer om följande företag: Renault, Volvo, Volkswagen, Scania, DHL, Schenker, LKAB, Vattenfall, Svenska Spel, TeliaSonera, Stora-Enso, Merita-Nordbanken, SAS, Metso, UPM-Kymmene, Kemira, Fortum, Finnair, Neste Oil, Outokumpu, Rautaruukki, Sampo, Hydro och Statoil. Det känns inte som de bolagen på något sätt skulle vara annorlunda eller sämre skötta än helt privata företag. Hela idén om att staten inte ska äga och driva företag är inget annat än dumheter. Till och med under kapitalismen.

Kontentan av att Saab nu är ägt av den US-amerikanska staten rä också att Koenigseeg / Eker inte än kan räknas till de större finansfamiljerna i Västsverige.

Intressant?
Borgarmedia: GP, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Av vilken stat då? INTE av amerikanska eller canadensiska staten om man läser vad amerikanska ekonomiska nyhetssidor skriver. Utan tvärtom har GM påstått att svenska staten garanterar att Saab inte går i konkurs i de uttalanden som GM gjort senaste dagarna……

 • Anders_S

  Nora4you: Den ameriskanska staten kontrollerar det bolag som tar över GM:s tillgångar varav Saab är en. SÅ har jag förstått det.

 • NEJ så är det INTE
  Den amerikanska staten kontrollerar det NYA GM, medan det gamla med de delar där Saab, Hummer med flera ingår fortfarande står under konkurs kapitel 11 och där domaren gett GM tillstånd att sälja Saab till Koenigsegg på de villkor som finns i avtalsförklaringen dvs att Koenigsegggruppen FÅR lånet av EIB. Vilket GM antytt skulle vara klart 🙂 GM har också sagt att svenska staten (!) och Sveriges lagar garanterar att Saab inte går i konkurs innan köpet gått i lås. Läs artiklarna som jag länkar till i min blogg!

 • Petter

  Saab är i rekonstruktion och ägs således fortfarande av GM.

  USA behöver göra mycket mer än vad vi bruka kunna göra _att tillfälligt ta över ägande_. De behöver ändra hela sin ekonomi. De behöver en positiv handelsbalans. Att låna till konsumtion går inte längre, de får vara glada att det gick i 30 år. De behöver också halvera sin sjukvårdskostnad för att hamna på västeuropeisk nivå. De betalar redan lika mycket offentliga medel som Sverige gör till sjukvård. Man kan mer likna det med öst-europas fallerande ekonomier än något annat. De är en ineffektiv ekonomi som fått löpa amok. Sveriges kriser är larviga i jämförelse, vi hade handelsöverskott även under 90-talskrisen när staten hade underskott. Vi har alltså betalningsförmåga, men USA verkar inte investera i sin reala ekonomi så vad gör de lånade pengarna för nytta? Omvärlden tjänar givetvis på att USA kan fortsätta handla från dom. Men USA kommer ju inte tjäna på det om de inte kan börja att producera värde som världen vill ha från dom. Tjänster kan inte försörja något lands utrikes handel. Även om USA är bra på det.

  Men visst är det roligt (well komiskt iaf kul är det inte) att de håller fast vid sina principer som gjorde USA till ett fattigt land med galloperande kostnader och att de låter som galna republikaner som så gärna ser sina välfärdssymboler falla. Subventionerad och importerad mat har blivit billigare medan sjukvård har blivit dyrare och lämnat amerikaner med mindre kvar ”plånboken”. Samtidigt har ekonomin i helhelt förstörts bland annat av att de inte vill beskatta folk. Walmart har verkligen inte räddat det amerikanska folket.

 • Petter, nu är Du ett dygn för sent ute. Saab under rekonstruktion ägs från och med igår av det gamla GM, det nya GM har inte de bilmärken som de under dagen (måndag) eller tidigare fått konkursdomarens tillstånd att sälja… återigen läs de länkar som finns i min blogg.

 • lasse

  Om nu USA kall ha ‚Äùen positiv handelsbalans‚Äù måste ju någon annan ha en negativ, eller hur? Vem skall stå för detta?

  ‚Äùvi hade handelsöverskott även under 90-talskrisen när staten hade underskott‚Äù

  Det finns väl inget motsägelsefullt i det, det finns ingen koppling där, man kan ha underskott i stens affärer och handelsöverskott och vice versa.

  Man får intrycket att Petter inte riktigt förstår det här med balansräkningar, de är ett nollsummespel per definition. Finns det ett överskott på ett ställe finns det ett underskott på ett annat. Vi har med vår hårdhänta merkantilistiska ekonomiska politik länge haft överskott i handelsbalansen, det som möjliggjort detta överskott är i princip helt och hållet USA:s underskott.

  Hade merkantilistiska länder som Sverige, Tyskland, Japan m.fl. låtit sin konsumtion växa med den produktivitet som varit och dras relativt framgångsrika handel på världsmarknaden hade USA inte behövt ha dessa handelsbalansproblem.

  Visst är det erkänt att USA:s sjukvårdsystem med sin privata försäkringslösning är administrativt dyrt, den typen av lösningar av nyliberalt snitt är alltid det. Den amerikanska lösningen ger också en del synnerligen orättvisa effekter. Sådant går att lösa om än en del partsintressen är starka motståndare, rådande kris kan vara en öppning, amerikansk bilindustri har tidigare ett antal gånger faktiskt lite försiktigt pratat om fördelarna med ‚Äùone payer‚Äù system i sjukvården, de har ju drabbats ganska hårt av den ineffektiva administrationen i det rådande systemet.

  Om världen och USA skall ta sig ur krisen är det att göra ont värre om europeisk ekonomisk modell skall tillämpas, om än den amerikanska sjukvården skulle må bra av ett ‚Äùone payer‚Äù system. Det finns ingen brist på resurser till en adekvat sjukvård, det är snarare så att Europa skulle närma sig USA i spenderingsvolym på denna viktiga tjänstesektor i samhället. Det hade varit en välgörande stimulans av ekonomin. Så kanske vi inte behövt betala sjukvårdspersonal för att avvisa döende barn från den ‚Äùgemensamma‚Äù vården och ha gamlingar plågade av liggsår etc.

  Om man skall se det snävt så är det faktiskt USA som tjänar på det förhållande som varit att man konsumerar mer än man producerar och betalar med dollar ‚Äùmade in‚Äù USA. Det är endast USA som kan göra så, inget annat land kan betala sina underskott med egentillverkade slantar. Det finns ingen fördel för folk i gemen att producera mer än man konsumerar som vi gör, det gynnar bara ett fåtal kapitalintressen exportindustrin varav en del är amerikanska.

  Våra framtvingade stora handelsöverskott har stått svensken mycket dyrt, kostnaden har varit skyhög för svensken i form av utebliven inhemsk tillväxt och gigantiskt utanförskap där många har betalat ett mycket högt pris. Genom en hårdhänt åtstramning av svenskens konsumtion har man sänkt svenskens import för konsumtion, men hårdast har det drabbat den inhemska ekonomin som en bieffekt. Detta ger en sämre hemmamarknad för utveckling av nya exportföretag. Att exporten dominerar den svenska ekonomin beror mer på strypningen av den inhemska ekonomin än exportföretagens surfande på de amerikanska underskotten.

  Vilket får en att tänka på en gammal artikel av en svensk ekonom.

 • Strutsman

  Staten är ofta en dålig ägare, men måste inte vara det.

  Orsaken är att regeringen inte vill stöta sig med folket, eftersom man då riskerar att väljas bort. Då vågar man heller inte göra nödvändiga saker som att säga upp personal som inte behövs eller effektivisera så att man klarar sig med mindre personal för att stärka konkurrenskraften.

  Man kan dock tänka sig att staten skulle kunna fungera bättre som ägare, men exemplen på det är väldigt få. Möjligen kan Obama med en krismedveten amerikansk befolkning i ryggen vara ett exempel på när det fungerar, men jag är skeptisk. Och även om det skulle funka på kort sikt är det även där långsiktigt ohållbart.

 • Anders_S

  Strutsman: Privata ägare är ofta dåliga ägare, men måste inte vara det. (ex. på dåliga ägare och företag med dåliga ägare: GM, Ford, Chrysler, Plastal, Carnegie, Kreuger)

  Och jag räknade i inlägget upp positiva exmepl på statligt ägande. Och det går natutligtvis att hitta många, många fler.

 • Strutsman

  Privata ägare får vara hur dåliga som helst, för dom leker med sina egna pengar. Och kan inte höja skatten för att kompensera för sitt dåliga affärssinne.

  Att staten äger andelar i börsbolag är ju inte lika illa som att man är majoritetsägare och har egen beslutanderätt. Speciellt om man förhåller sig passiv och inte röstar emot nödvändiga tuffa beslut. Men jag tycker ganska illa om passivt ägande också, oavsett om det är statliga pensionsfonder som bara nickar jakande till korkade beslut, eller om det är privata fonder som gör samma sak.

 • Anders_S

  Strutsman. Självklart kan privata ägare int få leka hur som helst. Det handlar om samhällets funktion, våra jobb och annat som de äventyrar genom sin oförmåga att driva företag. Deras inkompetens kostar enskilda människor livet och försörjningen och oss alla (samhället) skattepengar genom arbetslöshet och annat.

 • Petter

  Eftersom de behöver låna pengar nu så måste de någon gång betala tillbaka det och det går inte om de aldrig har en ekonomi utan överskott. Handelsunderskottet förvärras ju av budgetunderskottet. Självklart är det så nära balans som möjligt man ska ligga Men de har ett halvt sekel av underskott snart. Det jag kritiserar är att de inte skapat rikedomar. Det är deras industrisektor som krympt inte våran. Vad det gäller Sverige har vi en väldig god bytesbalans med länder som Kina också.

  Vad det gäller Sverige vill jag inte se en tillväxt med underskott eller en monetaristisk policy där man måste hålla valutan hög på konstgjord väg. Visst ger det lägre tillväxt, men vad gör denna tillväxt om vi måste låna oss till den. Vi blir ju bara känsligare för fluktuationer i marknaderna med en sådan modell. Till slut kommer det ses som ett problem. Ett underskott på handel med varor är aldrig bra. Att bibehålla ett problem jämnar inte ut något. I så fall skulle väl inte t ex Storbritannien ha något underskott i handel med varor längre. (Problemet var att deras policy tog död på exportföretag och det har inte dykt upp några nya att fylla utrymmet.) Det finns inget land som ersatt varuexport med tjänsteexport som den dominerande handelsvaran. Sen får man inte glömma att inhemska tjänster och jobb behöver utländska varor och tjänster för att fungera. Kollar vi på öst-europa så ser vi att man behöver skapa gynnsamma handelsförhållanden annars har man snart inte råd att sköta den inhemska sektorn ens.

  Vad det gäller kritik av våran sjukvård som i specifika fall självklart är berättigad så är den ändå mycket mer välpresterande än USAs enligt WHOs mätningar och statistik. Eller för den delen Storbritannien som inte följer den västeuropeiska modellen med massor exportindustri. USA skulle bara tjäna på att gå från att företagen själva ska bära bördan att tillhandahålla välfärdstjänsterna. Det är vi som har flest läkare och sjuksköterskor om du inte har förstått det. Och det är här färre dör. Vi betalar dom inte för att inget göra. Vår konsumtion har för övrigt växt, vi har mycket mer handel överlag än länder som USA och Storbritannien, så tillgång till konsumtionsvaror har vi. Och har högre BNP så hur ska vi mäta tillväxt egentligen? Länder som inte presterar makroekonomiskt bra ligger inte bättre till än oss.

 • Petter

  Strutsman

  Nej dom leker ju med andras pengar, dina sparpengar, andra företags pengar och riksbankens pengar. I övrigt drivs alla verksamheter (som inte ingår i den offentliga sektorn) idag bolagiserat enligt marknadens alla regler. Enligt lag måste alla bolag tjäna pengar. Staten har inget intresse av att tillföra massor kapital och inte få ut något. Dessa företag lånar från banker när de gör uppköp och investeringar som alla andra. Försvinner marknaden så kommer de självklart inte behålla personalen. Det är skillnad för att gå in och stödja verksamheter, men det finns även många lyckade exempel av det också. De är idag de allra flesta privata. Men det finns ingen anledning att rabbla upp de.

 • lasse

  Strutsman:
  ‚ÄùOrsaken är att regeringen inte vill stöta sig med folket, eftersom man då riskerar att väljas bort.‚Äù

  Möjligen i enstaka uppmärksammade fall där det blir politisk affär om förändringar. På mig låter det som om du påstår det rent teorietiskt. Posten, Televerket, Apoteket , kraftvärmeverk etc har inte alls varit misskötta företag tvärtom. T.ex. Posten låg hela tiden mycket långt framme när det gällde rationaliseringar, effektivisering och ny teknik man minskade sin personal , sänkte priset pga det nämnda kraftigare decenniet före avregleringen än vad blev decenniet efter.

  När sådan här grundläggande saker sköts av offentliga monopol skall de förstås finnas till för att leverera varor och tjänster till medborgarna så effektivt och billigt som möjligt, när de börjar ses som intäktskällor från medborgarna till staten har de förverkat sitt syfte. Sahlin som inte har så mycket åsikter om något har uttryckt sånt simplistiskt tänkande o hur bra det är med vinster från medborgarnas gemensamt ägda företag till vår gemensamma kassa.

  Apoteket var ju ett lysande exempel på framgångsrikt av offentligt monopol på läkemedel till medborgarna. När apoteken förstatligades ökade produktivitet i rask takt och den sjuke medborgaren kunde få medicin till ett billigare pris.

 • Pingback: Nya GM - Government Motors | Svensson()