Ouppklarade mord

På 25 år är det 47 mord i Göteborgsområdet som förblivit ouppklarade. Många av dessa ouppklarade mrod är mord begångna i gängmiljöer. I de fallen kan det vara så att polisen i stort sett vet vem som gjort mordet, men det finns inga bevis som räcker till fällande dom. Det gäller också fallet med Alexander Wallberg som mördades uppe i Johanneberg i södra Göteborg. Ett mord där synbar anledning saknas, om det inte var så att den som egentligen skulle mördas var en helt annan person. Och då snackar vi gangstermord igen.

Det är ungefär 10% av alla mord som inte klaras upp, dvs ingen döms för brotten. Det är ingen hög siffra och vore det inte för morden i gangsterkretsar så skulle det vara ännu fler som klarades upp. Totalt begås cirka 100 mord på ett år. Hur många som begås i Göteborgsområdet har jag ingen koll på (BRÅ:s statistik är oanvändbar då den redovisar anmälda mord och de är alltid betydligt fler än det verkliga antalet mord) Denna siffra har legat still sen början på 1970-talet. Dvs i själva verket minskar antalet mord i Sverige i förhållande till antalet invånare.

Utöver gangstermorden finns det ytterligare ett antal mord som inte löses (exempelvis mordet på Catrine da Costa). De faller inom ett antal kategorier som GP redogör för:

” De som saknar känd gärningsman och som lever vidare år efter år under förundersökningsrubriken mord.

” De som innehåller påstådda förövare – som inte sällan både häktas och åtalas – men där bevisningen inte räckt för en fällande dom.
Dessa ärenden betraktas ofta som polisiärt färdigutredda. Materialet packas ibland ner i lådor och placeras i arkivet.

” De som lämnar en öppning för en alternativ dödsorsak (eventuellt självmord, sjukdomstillstånd eller olyckshändelse) och där rättsläkarna inte är hundraprocentigt säkra på anledningen till att offret avlidit.

Mord i gangstermiljöer kan återfinnas i de två första kategorierna.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, HD1, 2, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , ,

Advertisements