Svininfluensan är en klassfråga

Internationellt är det uppenbart. De flesta människor i världen kommer inte ens att erbjudas någon vaccinering mot svininfluensan. Det är förmodligen enbart i den rika delen av världen som de flesta människor kan komma att erbjudas vaccination. I fattiga länder är det bara de rika som kommer att ha kunskap om influensan, kunskap om att det går att vaccinera sig liksom möjlighet och pengar till vaccinering. Det hela blir en klassfråga.

Inte bara genom möjligheten för att få en vaccination utan också genom vilka som kommer att dö är svininfluensan en klassfråga. För dödligheten kommer att vara (är) högre bland fattiga, undernärda, gamla, sjuka och andra människor som på något sätt har nedsatt immunförsvar etc. Så influensan är en klassfråga ända in i döden.

Det ser ut att bli en klassfråga också i en del rika länder. För kommer vaccinationer att kosta pengar så blir det så att fattiga, arbetare, invandrare och flyktingar i de rika länderna inte kommer att vaccinera sig utan låta bli. Därför är det mycket viktigt att vaccinationerna är gratis. Det är onödigt att göra det svårare att vaccinera sig för de som har sämsta chans att överleva en influensa. Att låta folk betala för vaccinationer innebär att det blir svårare. Det innebär att svininfluensan i så fall görs till en klassfråga även i västvärldens rika länder.

Intressant?

Bloggat: Annarkia,
Borgarmedia: SVD1, 2, GP1, 2, 3, DB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , ,

Advertisements
  • Inger

    Du behöver inte vara orolig för svininfluensan. den har samma dödlighet som den normala influensan så lugn. Bra artikel annars 🙂 läs om svininfluensan på http://svininfluensan.com om vaccinet som inte ens är testat. Mer rädd för vaccinets effekt än för själva influensan.

  • Tomas Ekström

    Förvisso bör vaccinering vara gratis. För dem som inte röker… De som röker och anser att de inte har råd att vaccinera sig har inte mina sympatier.

  • Pingback: Alla behöver inte vaccineras | Svensson()