Kriseløsning?

Återpublicerar här en ledare av Eline Lönnå, från Klassekampen.

Etter at det sosialdemokratiske partiet på Island klarte å skaffe et knapt flertall i Alltinget for å levere en medlemssøknad i Brussel, står øya nå foran en lang politisk prosess. En folkeavstemning om forhandlingsresultatet ligger sannsynligvis et par år fram i tid, blant annet fordi det i store EU-land som Tyskland er stor motstand mot nye utvidelser av Unionen nå. I mellomtiden kan det økonomisk hardt prøvede islandske folket se til Latvia for å lære hva økonomisk bistand og gjenoppbygging i EU-regi innebærer.

Kjent som «den baltiske tigeren» opplevde Latvia en sterk økonomisk vekst i kjølvannet av selvstendigheten i 1991 og av EU-medlemskapet fra 2004. I fjor ble det imidlertid bråbrems i økonomien, som i stor grad baserte sin vekst på et voksende hjemlig, lånebasert forbruk og negativ handelsbalanse. I løpet av årets tre første måneder krympet Latvias BNP med det som vil tilsvare dramatiske 18 prosent på årsbasis. Allerede i desember i fjor inngikk Latvia og EU en avtale om et såkalt «stabiliseringsprogram» – som betingelse for et lån på 7,5 milliarder euro fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Det ble stilt klare krav om at regjeringen i Riga måtte gjøre sin del av jobben ved å kutte kraftig i de allerede hardt pressede offentlige budsjettene. Antallet statsansatte skal ned med 30 prosent, antallet departementer og direktorater skal halveres, og offentlige ansatte må finne seg i dramatiske lønns- og pensjonskutt og økte arbeidsbyrder som følge av at det blir færre til å utføre oppgavene.

I neste uke er det planlagt en ny utbetaling som del av pakken fra desember. Men nå stilles det nye betingelser før overføringen av de 1,2 milliarder euroene Latvia har budsjettert med i krisehjelp kan skje. Latvia gikk mandag med på å ikke fatte noen større økonomiske beslutninger uten at disse først er klarert med EU og IMF, melder Reuters. I virkeligheten er dette en umyndiggjøring av den latviske regjeringen, og setter landet de facto under administrasjon. Demokratiargumentet hos EU-motstandere både på Island og her hjemme kan vanskelig illustreres tydeligere.

Eline Lønnå

Intressant?
Borgarmedia: DB1, 2, VG1, 2, 3, 4, Politiken, SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements