Minskad rättsäkerhet inte rätt väg att gå

Åklagare Barbro Jönsson agerar som många andra makthavare i Sverige. När man drivit politiken och samhället så långt åt höger att många saker inte längre fungerar tillfredställande så ropar man på mer inskränkningar i den personliga integriteten och försämrad rättsäkerhet. Det införs privatpoliser när det gäller fildelning, det införs ökad övervakning med stora inskränkningar i integriteten. Som skäl för dessa åtgärder uppges ofta att den organiserade brottsligheten måste kunna bekämpas bättre. Eller att det behövs på grund av den växande terrorismen.

Det senare är ett falskt argument, det finns ingen växande terrorism utanför de länder som västvärlden krigar i. Och organiserade brottslighet bekämpas bäst med förebyggande verksamhet och starkare stat. Ett jämställt, jämlikt och mer solidariskt samhälle är det bästa för att minska den växandegängbrottsligheten (kom ihåg att brottsligheten som helhet inte ökar i Sverige). Samma samhälle är bäst för möjligheterna för fattiga att lyckas och bäst för kvinnorna.

Det som behövs är alltså inte fler integritetsinskränkningar och mer rättsosäkerhet, utan starkare stat, bättre möjligheter för fattiga och ett friare samhälle än det som borgarna bygger. Det som behövs är alltså ett stopp för privatiseringar och försämringar i skola, vård och omsorg. Det som behövs är en skola där alla kan få nya chanser. Dvs det som behövs är motsatsen till det samhälle som högeralliansen bygger.

Det är inte sämre rättsäkerhet som behövs, utan ett bättre samhälle. Barbro Jönsson är inne på helt fel spår med sina krav på omvänd bevisbörda.

Intressant?
Bloggat: Intisbloggen,
Borgarmedia: GP, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

13 Replies to “Minskad rättsäkerhet inte rätt väg att gå”

 1. Amen.
  Jag skulle personligen vilja se ett samhälle som anpassar sig efter individen och personen snarare än det vi har idag, där lagar, inskränkningar och regleringar tvingar individen att anpassa sig efter samhället.
  Inte konstigt att vi har utanförskap när vi har ett samhälle som tvingar in människor med olika värdegrunder att följa den av samhället anslagna linjen.
  Maktfördelningen i samhället måste också förändras i framtiden för att vi inte ska tappa kontakten med våra demokratin.
  Mer inflytande åt hjärtat (folket) och mindre åt det cyniska segmentet i samhället (hjärnan/politikerna/företagen/”vi tar bäst beslut utan att färgas av emotionellt tjafs makten”).
  Media måste också förändra sitt sätt att arbeta (stor eloge till SVT som gör tydliga försök att förändra sin nyhetsförmedling till att bli förklarande och analytisk).
  Tittar jag i våra ettablerade skvallerblaskor blir jag många gånger skrämd av det tydliga och uppenbart politiska färgade propagandamakeriet som dessa imellanåt bedriver).
  Expressens ledarartikel om det ”ödmjuka FRA förslaget” är ett av de mer skrämmande exemplen jag läst på senare tid.

  Tack för ordet, blev längre än tänkt 😀

  Ps. Rosor till organisationen ”Stulen Barndom” för sitt arbete. Att säkra så att barn har möjligheten att få en trygg uppväxt med så mycket positiv?° vuxna influenser som möjligt är kanske den viktigaste grundstenen för att skapa medborgare med integritet och ansvarskänsla. Om detta kunde uppnås tror jag att vi skulle se helt andra siffror i brottsstatestiken.

  Ris till politikerna och företagen för deras arbete för att motverka detta och deras gradvisa splittrande av ”kärnfamiljen” genom skiftarbeten och andra ingrepp i privatpersonens vardag. Produktionen får aldrig stå över människan.

 2. Christian: Är du medveten om att det du föreslår är ett apartheidsamhälle där den starke och rike kommer att gynnas på andras bekostnad. Ett sånt samhälle vill ine jag ha. Staten, det kollektiva och gemensamma är garanten för att de svaga klarar sig. Ett samhälle måste ha gemensamma regler som individerna får anpassa sig till. Annars fungerar dte inte. anarkig fungerar inte som jag ser det, Utan ger makten till de som redan har makten. De starka och rika.

 3. Och jag tycker att begreppet ”svaga” som du Anders använder är ett motbjudande arv från socialdemokratins nedgångstid från 70-talet och framåt.

  Vi är inte svaga. Vi har bara inte tillgång till några privata nätverk med personer som sitter inne i maktorgan, privata eller offentliga. Det är hela skillnaden mellan oss och överklassen.

 4. Jan W: Du har rätt om det med svaga. Vi ska inte använda ordet i denna betydelse.

 5. Hmm, en ovanligt naiv övertro på att den anonyma ”staten” skall stå som garant för ett demokratiskt och rättvist samhälle. Vad händer när de demokratiska krafterna inte tycker som ”staten” och vill rösta fram ett friare samhälle som i senaste valet ? Eller skall det problemet lösas på vanligt vänstermanér med endast ett parti (det rätta) och tycker man annorlunda har man helt enkelt fel. Gillar inte de där tongångarna riktigt.

 6. Ursäkta? Kan du vänligen förklara hur det skulle leda oss in i ett apartheid samhälle?
  Staten ska givetvis hjälpa dom svaga och utsatta.
  Påstår jag något annat?
  Jag förespråkar inte heller anarki utan Wiklund påvisar i färre ord vad jag försöker säga.
  ”Vi är inte svaga. Vi har bara inte tillgång till några privata nätverk med personer som sitter inne i maktorgan, privata eller offentliga. Det är hela skillnaden mellan oss och överklassen”
  Och överklassen i dagens Sverige är företagseliten och den politiska eliten.
  Vi (staten) har endast marginell möjlighet att påverka när ett politiskt ettablissemang väl har tillträtt makten.
  Ett exempel på detta är att om folket vill avsätta en korrupt regering som inte följer folkets önskan så kan detta endast ske om andra politiker tillåter detta.
  Och eftersom höger/vänster idag för samma politik, en global, coorpokratisk elitpolitik, kommer inte detta ske.
  Denna typ av politik/samhälle kallades en gång i tiden för FASCISM (företagen & eliten & systemet står över det vanliga folket som snararst betraktas som mänskligt kapital).
  Enda skillnaden är att detta inte är ett nationalsocialistiskt styre utan ett globalelitistiskt.
  Inse… världen styrs inte längre utav politiker och folket utan helt av det ekonomiska systemet.
  Lägg till övervakningsamhället, splittra kärnfamilj och statens uppfostran av medborgarna. Släng på ett par politiska propagandablaskor i klass med Pravda i smeten och du har ett tvättäkta fascistsamhälle.
  Vi är inte där ännu men vägen är utstakad (från Bryssel o Washington DC).

 7. Ps. och jag vet inte hur man skall strukturera samhälle för att få till en optimal situation för medborgaren där balansen trygghet/möjlighet fungerar.
  Kanske är det som politikerna tycks tänka; vi är alla dumma får som inte klarar att existera i ett fritt samhälle utan att hela samhället förfaller i total slapphet.
  Kanske är vi alla bara glorifierade parasiter som suger ut jorden och det enda som är av vikt är vem som kan roffa åt sig mest.
  Kanske behöver vi tom övervakning för att ett samhälle ska kunna utvecklas ”i rätt riktning”.

  Jag hoppas och tror inte att så är fallet, men vem vet?
  Kanske har dom rätt iaf.

  The only difference between the Republican and Democratic parties is the velocities with which their knees hit the floor when corporations knock on their door. That’s the only difference. РRalph Nader

 8. Omvänd bevisbörda strider mot en rättstradition som har mycket lång traditon i vårt land.

  I äldre tider tilläts inte ens indicebevisning. En fällande dom kunde bara utfärdas, antingen efter ett erkännande eller efter vittnesmål från två ojäviga vittnen. Fanns endast ett vittne hade den anklagade möjlighet att svära sig fri. (…den intresserade kan studera detta i facimilieutgåvan av Svea rikes lag från 1734).

  Att gå tillbaka till ovanstående är väl att dra saker och ting för långt men att införa omvänd bevisföring är definitivt att frångå en mycket lång rättstradition.

 9. Inget i mitt yttrande rättfärdigar Christians defaitism.

  Hela världshistorien är en konflikt mellan ”haves” och ”have-nots”, där ingen har full kontroll. Att utmåla överklassen som allsmäktig är att gå dess ärenden.

 10. Anders_S:
  ”Åklagare Barbro Jönsson agerar som många andra makthavare i Sverige. När man drivit politiken och samhället så långt åt höger att många saker inte längre fungerar tillfredställande så ropar man på mer inskränkningar i den personliga integriteten och försämrad rättsäkerhet”.

  Att försämrad rättsäkerhet inte är en väg att gå därom är jag enig med dig (…vilket uttalats ovan).

  Din andra analys däremot ställer jag mig högst frågande till. Vad är det för saker som inte längre fungerar och som fungerade förut och då ledde till en mindre brottslighet? I andra inlägg på din blogg hävdar du att brottsligheten totalt sett inte ökat. Resonemanget hänger, som jag ser det, inte ihop.

  Om man tar skolan som exempel så anser jag att resan utanför började på tidigt 70-tal då skolans kunskapsförmedlande roll började tonas ned. Häri ligger mycket av grunden och det gynnar sannerligen inte de svaga och utsatta i samhället.

  Sedan menar jag att frågan om driftsform är irrelevant i sammanhanget. En skola har att hålla sig till skolverkets regelverk, punkt slut. Från mitt perspektiv ser jag att friskolor varit en mycket nyttig vitamininjektion.

  Själv har jag haft tillfälle att mycket nära studera och jämföra alternativen kommunal skola och friskola och just i detta fall utföll inte jämförelsen till den kommunala skolans fördel. Öppenheten och entusiasmen var mycket större i friskolan. Dock är min slutsats av detta inte att detta på något sätt var de enskilda lärarnas fel utan mer att de sitter fast i gamla rigida strukturer som effektivt ”slår ihjäl” nya initiativ.

Kommentarer inaktiverade.