Sådan är kapitalismen – gräddfilssamhället

Kapitalismen bygger delvis på ett enkelt koncept, eller ska man säga skapar en enkel social konstruktion. Nämligen gräddfiler åt de som redan har. Socialdemokratin har i över 80 år försökt mildra dessa aspekter av ett kapitalistiskt system. De aspekter som innebär att vinsten är allt och att makten och härligheten tillkommer dem som i likhet med Antonia Ax:son Johnson ärvt den eller de som genom diverse obskyra affärer skaffat sig pengar och förstår även en del som faktiskt hittat på något eget som första generationen Rausing eller Kamprad (även om de sen faktiskt smiter med skatten osv). Medna det stora flertalet får finna sig i att ha väldigt lite inflytande över sitt liv, sitt jobb och sin försörjning. Socialdemokratin har försökt mildra effekterna av kapitalismen för de som har det sämst i smahället. Så länge Sovjet fanns som en ond ande i öster, ett slags hot mot det bestående, så fungerade sossarnas linje väl, men numera så är denna typ av politik borta för gott.

Det som gäller nu är gräddfiler för de rika, man ska få bygga var man vill, man ska betala så lite skatt som möjligt, man ska ha elitskolor och privatskolor, bättre sjukvård osv. Det är denna typ av samhälle som nu bejakas och konstrueras av den borgerliga regeringen. Ett samhälle där den som redan har ska få ännu mer och en som inget har ska straffas. Ett ojämlikt gräddfilssamhälle håller på att konstrueras.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD1, 2, 3, Dagen, HD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , ,

Advertisements
 • Det är inte Sant Svensson att kapitalismen per se skapar gräddfiler utan det är hur vi homo sapiens är. I Sovjet systemet var det ännu värre och tror du mig inte så åk till Budapest där det finns en gräddfil till och från flygplatsen för kommunistpartiets funktionärer att åka i och som är byggt en våning ovanför de vanlig vägen. Hoppas dom inte river denna då den på ett mycket påtagligt sätt illustrerar människans drift att skilja ut sig och klättra på den sociala rangskalan.

 • Martin

  Nils,
  intressant argumentation. Din argumentation grundar sig på att samhället inte påverkar människans handlande, det är bara människans handlande som påverkar samhället. Denna grundförutsättning vet vi att den är falsk. Det beteende som du beskriver kan lika gärna ha skapats och lärts ut i generationer av hierarkiskt samhälle. Kort sagt är det ditt samhälle som skapar detta vedervärdiga beteende inte tvärt om.

  Jag såg att Papalagi – Den vite mannen, finns i boklådorna igen, en intressant bok för att få en utomståendes syn på den västerländska civilisationen. Den ger även en perspektiv på hur beteenden kan formas av samhället.

 • Nils Dackes kusin

  Apropå Rausing så förtjänar väl knappast patriarken Ruben Rausing någon vidare respekt då han onekligen lurat en hel bunt människor (läs boken). Tyvärr håller jag med Nils Dacke, det är människan, inte samhället, det är fel på. Människan skapar samhället. Samtidigt är människan en del av naturen och gör så gott den kan för att gynna sin egen avkomma (och inte i första hand sig själv). Inget konstigt med det.

  Sedan kan man ju fundera på uttrycket gräddfiler. Jag menar, skall vi straffa dem som lyckas och gynna dem som misslyckas ? Vilken hund eller barnuppfostran fungerar på det sättet ? Det utesluter ju inte att alla skall få lika möjligheter men sluta hacka på dem som (ofta) drar samhället framåt. Om jantelagen och skatteivern hade stävjats för länge sedan kanske vi fortfarande hade haft kvar Tetra Pak och andra stora företag i Sverige. Det finns ju en anledning till varför Skype skapades utanför Sveriges gränser och varför inga nya svenska storföretag skapats på sjuttio år.

 • Snarare är det väl så, Anders och Nils, att vi under ca 5000 år har haft ett klassamhälle som har tagit sig lite olika uttryck beroende på.

  Huruvida det är Homo sapiens (som har funnits i 500.000 år) som ”vill klättra”, eller om det är Homo sapiens som har svårt att försvara sig mot perverterade individer, eller om det är den korta tidsrymden som har gjort att vi inte har hunnit lära in riktigt hållbara försvar mot makroparasiter (som William McNeill har kallat dem för) – ja, det vore en intressant forskningsuppgift.

 • Anders_S

  Nils Dackes kusin: Inga svenska storföretag på 70 år? Trams.

  Följande svenka storföretag är i huvudsak produkter av efterkrigssamhället: Saab, Volvo, IKEA, Securitas, Getinge Industrier, Saab Automobil, Scania, Skanska, NCC, Stena, JCE, osv. Några av dem är produkter av de senaste 20 åren. Läs gärna mina inlägg om de 15 familjerna och andra finansgrupper.

  http://www.zaramis.nu/blog/storfinansen-direktorer-och-kapitalister/

 • Martin

  Nils Dackes kusin,
  människan skapar samhället? Nej, så är det inte. Den västerländska civilisationen formades av en handfull människor på toppen av hierarkiska strukturer. Som spred tanken om att deras ordning var en naturlig ordning. Detta har du köpt rakt av. Det samhälle vi lever i har inte skapats av människan, det har skapats av några få människor. Därför är din slutsats att allt beteende i detta samhälle är ”naturligt” felaktig, då det formats av en delmängd av ”människan” och denna delmängd kanske inte är representativ för helheten. Du skulle också behöva läsa det boktips jag gav.

 • Tom

  Vem tror egentligen på socialismen idag?

  Aftonbladet 2009-07-26 (Ingvar Persson intervjuar förre Metallbasen Göran Johnsson):
  http://www.aftonbladet.se/ledare/article5563877.ab

  ”Jag tänker på en annan förgrundsfigur i den svenska arbetarrörelsen ‚Äì Fabian Månsson ‚Äì också han från Blekinge.
  ‚ÄùJag vet ytterst lite om Marx men det bekymrar mig inte, ty det intresserar mig långt mer om den svenske arbetaren har en gris att slakta och en ko att mjölka‚Äù, sa Månsson. Så kunde social trygghet beskrivas för 90 år sedan.
  Fabian Månsson talade mot revolution, men för reformer.
  Göran Johnsson också, även om han uttrycker det annorlunda.
  ‚Äì‚ÄâJag tror mycket mer på att förändra kapitalismen, än på att avskaffa den.”

 • Kuno

  Att Göran Jonsson tycker som han gör är ju för att han själv har blivit kapitalist. Mannen sitter med aktier över öronen. Svenskt Näringslivs klappar på axeln och ord som -det är alltid bra att förhandla med dig Göran, du förstår det här, lockar tillsammans med fet lön från Metall mer än de gamla hederliga ideal.

 • Tom

  OK Kuno, eftersom du tydligen anser att Göran Jonsson är ohederlig så måste jag fråga: På vilket sätt?

 • Intressant att se så mycket okunskap samlad på ett ställe. Hirarkisk samhällstruktur har ALLA djur som lever i kollektiv vilket inkluderar myror, höns, får, getter, kor och hör och hör och häpna homo sapiens. Att tro att man genom ett trollslag kan organisera bort det är inte bara dumt det är naivt och har genom historien lett till att miljontals människors död och umbäranden vilket tydligast utrycktes i Kambodja vilket byggdes på Mao’s teorier om det klasslösa samhället och som i sin tur fick inspiration…..

  Bara för att vi har ärvt detta och finns nedgrävt i våra gener betyder inte för den sakens skull att vi måste kapitulera inför naturens fakta men att bortse från dom leder alltid fel. Precis som vår strävan att klättra i hirarkin finns en ”rättvisegen” i oss som också har bevisats i otaliga experiment med schimpanser.

  Människan är både egoist och altruist i samma person och det varierar med omständigheterna och vilken situation man befinner sig i. Socialism som bygger på att människan är altruistisk till sin natur är dömd att misslyckas varje gång man provar den i verkligheten och vi kan ju bara beskåda eländet nu i Venezuela för att alla inse att ideologin ALLTID kidnappas av en despot, en megaloman vars enda syfte är personlig makt på bekostnad av landets invånare.

 • Jan Wiklund

  So what, Nils?

  Större delen av människans tillvaro har hierarkierna varit små och obetydliga, och de altruistiska generna har för det mesta fått jämförelse vis större genomslag än de får idag. Idag är hierarkierna grövre än t.o.m. under antiken – det är större skillnader i livsvillkor mellan Bill Gates och en afrikansk bonde än det var mellan Julius Caesar och en romersk slav. Västerländska kapitalister är isolerade mot världens nycker på ett mycket effektivare sätt än vilken antik despot som helst.

  Det finns därför all anledning att bekämpa det mest effektiva verktyget för hierarkibildning och hopning av resurser hos ett fåtal som någonsin har existerat – kapitalismen. Icke att förblanda med marknaden, som är en mycket äldre företeelse.

 • @Jan: Vad vill du ha sagt med ovanstående? Att vi måste utrota kapitalismen för att kunna uppnå ett jämlikt samhälle? I så fall dröm på för kapitalism är ingen ism utan ett naturtillstånd som går miljoner år tillbaka på den här planeten. Enda skillnaden nu mot då är att vi har uppfunnit ett neutralt betalningsmedel pengar.