Fuskbygget vid Allén

Gamla Ullevi, som ju är en alldeles ny fotbollsarena är helt klart ett fuskbygge av stora mått. När det pågår matcher och folk hoppar på arenan så upplevs detta som ett mindre jordskalv av människor i husen runtomkring. Detta på grund av att vibrationerna från fotbollsarenan fortplantar sig i den välkända göteborgsleran.

Det är uppenbart att den uppsnabbade och politiskt påskyndade processen för att få fram en ny fotbollsarena i Göteborg gjort att man missat en massa saker och ting när man byggde den. Saker som nu leder till en mindre angenäm upplevelse för många kringboende. Samtidigt är det intressant att klagomål bara kommer från de nyare husen på Stampen på andra sidan Fattighusån, men inte från folk i de gedigna gamla stenhusen på Heden eller de nya husen bredvid polishuset. Måhända är också bostadshusen på Stampen fuskbyggen?

Intressant?
Borgarmedia: EX1, 2, 3, 4, 5, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements