Strejk på gång i Göteborgs Hamn

Den 17 augusti blir det total arbetsnedläggelse i Göteborg Hamn som ett led i Hamn 4:ans protester mot nedskärningar och mot att de inte får delta i förhandlingar kring desamma:

Måndagen den 17:e augusti stannar verksamheten i Göteborgs Hamn. Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har varslat om strejk under ett dygn. Under den efterföljande veckan råder övertids- och nyanställningsblockad från och med 18/8 klockan 00.00 till och med 23/8 klockan 24.00.

Konflikten i hamnen har nu pågått i långt över två år. I dagsläget är Hamn4an fortfarande utestängda från förhandlingsrummen, trots att fackföreningen alltjämt organiserar 80 % av de kollektivanställda på arbetsplatsen. Avdelningens företrädare nekas också att ta ut facklig tid enligt samma villkor som minoritetsfacket.

Strejken är den senaste av ett flertal punktaktioner från Hamn4an som syftat till att etablera en demokratiskt legitim förhandlingsordning i Göteborgs Hamn, där arbetsgivaren realförhandlar med båda fackförbunden och förankrar överenskommelser om arbetsvillkoren hos de kollektivanställda.

Hamnarbetarförbundet i Göteborg har också begärt solidaritetsaktioner från minoritetsfacket Transport och andra. Från många har de fått positiva svar, men ännu inte från Transport.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements