Höegh – utflaggad norsk redarfamilj

Del 10 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Leif Höegh & Co grundades 1927 av Leif Höegh (1896-1974) och 1939 vid starten av andra världskriget hade rederiet en flotta på 13 skepp. Innan ha grundade sitt eget rederi var han anställd i Wilh. Wilhelmsen. Efter världskriget fortsatte företaget att växa och 19598 var det Norges näst största rederi rent tonnagemässigt. Störst var Wilh. Wilhelmsen. Leif Höegh själv deltog ofta i olika förhandlingsdeleagtioner på uppdrag av den norska regeringen.

På 1960-talet, under ledning av Leif Höeghs söner, Ove Höegh (1936-), som tog plats i ledningen för rederiet 1966 och Westye Höegh (1942-) som hamnade där år 1974, satsade företaget på kombinerade bulkfartyg för torrlast och olja och så småningom utvecklades det hela till att bli mer och mer biltransporter, genom ett fraktkontrakt med Volkswagen, och en specialisering på skogsprodukter. Carl Preben Höegh (1939-) är förmodligen ytterligare en bror. Dessutom fanns det två halvsyskon till Ove och Westye Höegh som inte haft någon position i familjeföretaget, Nils Höegh (1927-?) och Fanny Höegh (1928-)

1970 bildades Höegh-Ugland Auto Liner (HUAL) och det blev en av världens ledande operatörer av ro-ro-fartyg. 2000 köpte Höegh resterande 50% i HUAL. PÅ 1970-talet satsade företaget också på gastankers och blev ett ledande LNG-tankrederi. 1987 blev företaget börsnoterat och 1992 knoppades tankerverksamheten av i bolaget Bona Shipholding. Ägandet i detta bolag såldes snart. Istället köptes svenska Cool Carriers år 1994 och såldes vidare till danska J. Lauritzen år 2001. Från denna tid satsade företaget enbart på RoRo-trafik och LNG-tankers.

2003 trädde den tredje generationen i familjen Höegh in i företaget. Kusinerna Leif O. Höegh och Morten W. Höegh trädde in i företaget och köpte snart ut det från börsen. Leif Höegh & Co är idag hemmahörande på Bermuda. I biltransportdelen, Höegh Autoliners äger A.P. Möller-Maersk idag 37,5 %. I styrelsen för familjeföretaget sitter också Westye Höegh. Både Leif O. Höegh och Westye Höegh bor i London

Förutom rederiverksamheten äger familjen också Höegh Capital Partners, som kontrolleras av de fyra kusinerna Leif O. Höegh (1963-), Thomas Höegh, Morten W Höegh (1973-), och Harald Höegh. Via företaget har familjen intressen Gemini Oil & Gas, Hardy Oil & Gas (Isle of Man), Hector Rail (Sverige) KSK Power Venture (Indien), NeoMed (fondbolag på Bermuda, med kontor i bl.a. Oslo), Rift Valley (jordbruksföretag i Östafrika) och Zincox Resources.

Hector Rail som har ganska få anställda och enbart hyr ut lok kontrolleras av familjen. I ZincOx är Höegh Capital Partners största ägare och kan anses kontrollera företaget. Troligen kontrollerar familjen även NeoMed och Gemini. I Norge äger familjen bolaget Höegh Eiendom A/S. NeoMed har intressen i en mängd medicinska företag på olika håll i världen. Carl Preben Höegh har en son med samma namn född 1978. andra företag som familjen kontrollerar är Arts Alliance Media och Arts Alliance Ventures.

Rederiet har cirka 1700 anställda. Hur många anställda det finns i de andra bolagen familjen kontrollerar är mycket osäkert, men på sin höjd kan det röra sig om några tusental. De flesta av dessa finns förmodligen i delkontrollerade bolag via Höegh Capital Partners och Neomed.

Läs mer: Skipsrevyen, Dn.no1, 2, Nordens Nyheter,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Wilhelmsen – biltransporter och BurmaaffärerRökke – fiskaren med mutor som verktyg >>
Advertisements

2 Replies to “Höegh – utflaggad norsk redarfamilj”

Kommentarer inaktiverade.