Det är väl inte så svårt att förstå orsakerna till ungdomsoroligheterna

Utan snarare är det ganska lätt. Det behövs inga vetenskapliga undersökningar (förresten finns det ju redan) och ingen skarpare hjärna för att förstå varför det hände nu.

Det finns en permament vrede och ett grundmurat missnöje bland unga människor (inte bara bland dem förresten, utan också bland äldre) i arbetarklassen, i våra miljonprogramsförorter, vare sig de heter Backa, Biskopsgården, Tynnered, Rosengård eller Tensta. Denna vrede är baserad i vad som upplevs som växande orättvisor och växande klyftor. Orsaken till dessa är den borgerliga politik som förs av den nuvarande regeringen och som förts under en längre tid även av tidigare regeringar. Med privatiseringar, nedskärningar och överföringar av resurser från fattiga till rika. Ooh enligt de undersökningar som finns är det just den ökande ojämlikheten och ojämlikheten i sig som skapar missnöje.

För det andra så inträffade upploppen under den klassiska upploppsperioden. När föräldrar och vuxna börjat arbeta och skolan inte startat ännu. Dvs under den aktuella perioden finns det en sämre social kontroll över ungdomar och barn. Sverige har haft upplopp under denna period sen 1950-talet och i stort sett varje år. I olika städer och på olika platser. Egentligen är det två perioder. En i början av sommaren också.

Ofta behövs också en utlösande orsak. En händelse som man blir heligt förbannad över. I Backa tycks detta ha varit ett polisingripande den 10 augusti som upplevdes som en provokation och som ett övergrepp. Nyckelordet här är att det upplevdes som ett övergrepp. Till och med polisen har erkänt att detta kan ha varit den utlösande orsaken. I Rosengård i december var det stängningen av en moské samt polisövergrepp som var själva utlösaren.

Oroligheterna i andra göteborgsförorter kan förklaras med det permanenta missnöjet och spridningseffekten och den sämre sociala kontrollen under perioden före skolornas start. Den senare äger rum genom personliga kontakter, genom att ungdomar läser i tidningar om det som inträffat i andra stadsdelar osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Uppskjutningen framflyttad 24 timmar, eiz skriver Förtryckta patienter i kölvattnet från vårt lands psykhistoria, Kaj Raving skriver Bestraffa inte klimatsmart resande, Johan Frick skriver Låt inte sverigedemokrater rita om kartan för oss, kamratwot skriver Back to school,

Advertisements
 • Anders: Jag är väldigt nyfiken på vilken forskning du syftar på. Tips?

 • Anders_S

  Jan: Det var ju du som tipsade på ett par tidigare inlägg. Om det inte är forskning utan bara tyckanden så är det jag som fattat fel. Jag hade inte tid att leta reda på dina tips. SÅ kom gärna med tipsen igen.

 • Anders

  Du för ett cirkelresonemang:

  Den som brukar våld uttrycker en berättigad vrede.

  Hur vet man om en vrede är berättigad?

  En berättigad vrede manifesterar sig i våld.

 • Anders_S

  Anders: Jag för inget sånt resonemang överhuvudtaget. Vreden är berättigad, men inte våldet.

  Vreden är en förklaring till men inte en ursäkt för våldet.

  Du måste lära dig skilja på förklaringar och att ursäkta något.

  Jag har ingen som helst acceptans för våldet i sig. Men jag kan se varför det uppstår. Kan man inte se varför det uppstår kan man inte heller åtgärda det.

 • Mitt tips var boken The spirit level, av folkhälsoforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett. Den handlar om att ojämlikhet skapar i stort sett alla sociala problem som finns – sjukdom, både fysisk och psykisk, överdödlighet, dåliga skolresultat, kriminalitet och våld. Och då inte bara bland ”de fattiga” utan bland alla utom de superrika.

  Däremot säger den inget om missnöje, som är något som händer när något når medvetandeplanet. Tyvärr tenderar ju ojämlikhet att uppfattas som naturligt, ungefär som vädret, och alltså inget man reagerar mot i sig. Det närmaste Wilkinson och Pickett kommer missnöje är att ojämlikhet orsakar förhöjda halter stresshormoner i kroppen som gör en allmänt retlig. Möjligen är det i och för sig precis vad som har hänt i fallen med ungdomsbråken.

  Men har du tillgång till fler undersökningar vill jag gärna höra om dem.

 • Anders

  @Jan Wiklund

  ”sjukdom, både fysisk och psykisk, överdödlighet, dåliga skolresultat, kriminalitet och våld” är samtliga mer vanligt hos socioekonomiskt lägre klasser/grupper/skikt.

  Hur kommer författarna fram till, att detta SKAPAS av ojämlikhet?

  Korrelation är inte kausalitet.

 • Anders_S

  Anders: Frågeställningen är intressant, men ämnet är off-topic i samband med denna artikel. SÅ jag vill inte ha en diskussion om det här.

 • Pingback: Ungdomarna i Göteborg är lättsmittade | Svensson()

 • Pingback: Orättvisorna är en orsak till ungdomarnas vrede | Svensson()

 • Pingback: Åter en stökig natt i Göteborg | Svensson()

 • Pingback: De stökigaste stadsdelarna har "vit" arbetarklassbefolkning | Svensson()

 • Pingback: Dåliga sociala förhållanden bakom ungdomars oro | Svensson()

 • Pingback: Är gangstergäng inblandade i oroligheterna i Göteborg? | Svensson()

 • Pingback: 5 söner och 1 man()

 • Pingback: Det är inte svårt att förstå ungdomsoroligheter | Svensson()