Skeppsbron och södra älvstranden

Enligt det senaste förslaget på bebyggelse på Södra älvstranden, dvs Skeppsbron, eftersom resten av Södra Älvstranden i stort sett upptas av Stena Lines anläggningar, så ska det bli kvartersbebyggelse. Jag tycker det ser bra ut, förutsatt att det blir kommersiella lokaler för affärer och andra verksamheter i bottenvångarna på alla hus. Annars är risken att området blir precis lika stendött som Lindholmspiren (kontor men inga bostäder och inga affärer och butiker) och större delen av Eriksberg (bostäder, inga kontor och inga butiker och restauranger).

I Skeppsbrons fall skulle det då bli bostäder och öde kajer. För det blir inget liv om det inte finns affärer, kaféer, butiker, restauranger osv. Sen gillar jag inte riktigt att byggnadslinjen ska dras fram i förhållande till de kvarvarande gamla husen. Det ser inte så snyggt ut. Men är ju en förutsättning om kajen ska dras längre ut i älven.

I stort sett tycker jag det hela verkar bra, med spårväg igenom osv. Men en sak är jag missnöjd med. Jag hade önskat en spårvägsdragning utanför husen och runt det gamla lagerhuset istället för innanför Rosenlundsverket. Då kan man nämligen mycket lätt bygga en snabbspårvägslinje vidare längs med kajen ända ut till Klippan och spårvagnshallarna i Majorna. En sån linje skulle sen kuna fortsätta uppför Karl Johansgatans backe till Kungsten. Och vips har vi ett mycket snabbare sätt att ta oss ut till Saltholmen och öarna. Dessutom skulle vi slippa det sneda huset och den sneda gatan på Skeppsbron.

Med den spårvägsdragning som nu föreslås över Skeppsbron måste en spårdragning för en snabblinje längs med kajen starta på Järntorget vilket är bra mycket krångligare. Man hamnar på fel sida Oscarsleden osv.

I samband med nybyggnad vi Skeppsbron bör även ombyggnad och upprustning vid Rosenlund ske. Det bör ske genom ombyggnad av kontor till lägenheter, förtätning (bygg igen de fula öppna platserna) och genom att arkaderna sätts igen. Fler små verksamhetslokaler bör också skapas i bottenvåningarna på husen. På det sättet skapas en bra och trevlig miljö bort till Lärarhögskolan och ett Grönsakstorg utan parkering och med uteserveringar.

Intressant?
Media: GP1, 2, 3, 4, GFT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

PS. På Skeppsbron låg Göteborgs Mekaniska Verkstad, föregångaren till Götaverken som än idag ligger på andra sidan älven. Göteborgs mekaniska Verkstad startades av Alexander Keiller år 1841. Rosenlund å sin sida var platsen för Barclays och Lundströms textilindustri.

, , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements
 • Hans J

  Anders, intressant påpekande om spårvägsdragningen.
  Jag tror inte heller södra älvstrandens spårväg blir någon genväg förbi City, dvs mellan öst och väst, som man får intrycket av att det är tänkt.
  I det aktuella förslaget för Skeppsbron får spårvägen en snirklig sträckning, även om den skulle förlängas med den s.k Operalänken, och jag tror sträckan C-stationen – Järntorget blir ungefär lika lång tidsmässigt som dagens spårväg förbi Domkyrkan.

  En lite ”rejälare” idé är att dra spårvägen i Götatunneln. Det bästa vore om man hade planerat för det redan i projekteringen av tunneln, men det hade varit en sensation i den här bilstaden.
  Det är ändå lite intressant att tänka sig en snabbspårväg från Gamlestadstorg över Gullbergsvass på f.d logistikterminalsområdet, ner i Götatunneln (kanske på de två mittersta filerna, ett spår i varje rör) och vidare på högbana längs mitträcket på Oscarsleden, mot Kungssten.
  Man kan tänka sig hållplatser vid ”Vita Huset” (Gullbergsvass); vid tunnelmynningen mellan Järntorget och Stenaterminalen; vid Kaptensgatan; vid Klippan och vid Kungssten.
  Då skulle man få lite mer valuta för Götatunneln och Oscarsleden, och på så sätt utnyttja barriären som den senare utgör till ett ”gott” syfte.

 • Pingback: Gnälliga närboende vid Skeppsbron | Svensson()