Orättvisorna är en orsak till ungdomarnas vrede

Jag har fått en redigerad version av ett av mina blogginlägg publicerat i Göteborgs Fria Tidning:

Orättvisorna är en orsak till ungdomarnas vrede

Många av stadens stadsdelar har den senaste tiden präglats av en våg av ungdomsbråk. Stenkastning och bränder i Backa, och på andra håll har polis, väktare, butiker och lokaler angripits. Det är väl inte så svårt att förstå orsakerna till ungdomsoroligheterna, skriver Anders Svensson, och menar att ungdomarnas vrede är baserad i vad som upplevs som växande orättvisor och växande klyftor i samhället.

Det är ganska lätt att finna orsaker till den senaste tidens ungdomsbråk. Det behövs inga vetenskapliga undersökningar (förresten finns det ju redan) och ingen skarpare hjärna för att förstå varför det hände just nu.

Det finns en permanent vrede och ett grundmurat missnöje bland unga människor (inte bara bland dem förresten, utan också bland äldre) i arbetarklassen, i våra miljonprogramsförorter, vare sig de heter Backa, Biskopsgården, Tynnered, Rosengård eller Tensta.

Denna vrede är baserad i vad som upplevs som växande orättvisor och växande klyftor. Orsaken till dessa är den borgerliga politik som förs av den nuvarande regeringen och som förts under en längre tid även av tidigare regeringar, med privatiseringar, nedskärningar och överföringar av resurser från fattiga till rika.

Och enligt de undersökningar som finns är det just den ökande ojämlikheten och ojämlikheten i sig som skapar missnöje.

För det andra så inträffade upploppen under den klassiska upploppsperioden. När föräldrar och vuxna har börjat arbeta och skolan inte startat ännu. Det vill säga under den aktuella perioden finns det en sämre social kontroll över ungdomar och barn. Sverige har haft upplopp under denna period sen 1950-talet i stort sett varje år. I olika städer och på olika platser. Egentligen är det två perioder. En i början av sommaren också.

Ofta behövs också en utlösande orsak. En händelse som man blir heligt förbannad över. I Backa tycks detta ha varit ett polisingripande den 10 augusti som upplevdes som en provokation och som ett övergrepp. Nyckelordet här är att det upplevdes som ett övergrepp. Till och med polisen har erkänt att detta kan ha varit den utlösande orsaken. I Rosengård i december var det stängningen av en moské samt polisövergrepp som var själva utlösaren.

Oroligheterna i andra Göteborgsförorter kan förklaras med det permanenta missnöjet och spridningseffekten och den sämre sociala kontrollen under perioden före skolornas start.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, GT1, 2, SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Gabbe

  Du har rätt . Det var bara en tidsfråga , Folk har aldrig förstått det. Ingen gör något åt saken ,

  Förorterna kommer fortsätta brinna tills dagen då de har fixat förorterna

 • Anders

  ”Och enligt de undersökningar som finns är det just den ökande ojämlikheten och ojämlikheten i sig som skapar missnöje.”

  Jag kan inte se, att den undersökning som du länkar till uttalar sig om det.

 • Anders_S

  Anders: Den undersökningen? Har du verkligen gått till sidan och läst igenom alla undersökningarna och rapporterna? Jag menar att där klart finns stöd för min framförda åsikt även om rapporterna och udnersökninagrna inte primärt handlar om just det utan varför ungdomar väljer att gå med i kriminella gäng. Men det är enligt min uppfattning precis samma saker som orsakar både missnöjet och valet att bli kriminell.

  Sen bygger jag ju också min åsikt på egna erfarenheter.

 • Anders

  Den undersökning=Ung & Tryggs rapporter.

  Du skriver själv, att undersökningarna inte handlar om, det du hävdar.

 • Pingback: Polistrakasserier av ungdomar i Göteborg | Svensson()

 • Annars hänvisar jag som vanligt till Richard Wilkinson & Kate Pickett: The spirit level. En undersökning gjord av två epidemologer och folkhälsoforskare om vad som orsakar i stort sett alla sociala problem, från kriminalitet till överdödlighet. Svar: ojämlikhet, det är den enda faktor som är statistiskt signifikant.

 • PS Här är för övrigt en lättsmält (om än på engelska) artikel om ovanstående: http://www.guardian.co.uk/books/2005/jul/30/highereducation.news1

 • Ovanstående refererade till en annan bok av Wilkinson, dock med samma typ av innehåll. Här är en recension av The spirit level: http://www.guardian.co.uk/books/2009/mar/13/the-spirit-level – som också nämner ytterligare några böcker med ungefär samma budskap: ojämlikhet dödar.

 • Pingback: Att man angriper polisen begriper jag | Svensson()

 • Anders

  @Jan Wiklund

  ”En undersökning gjord av två epidemologer och folkhälsoforskare om vad som orsakar i stort sett alla sociala problem, från kriminalitet till överdödlighet.

  Svar: ojämlikhet, det är den enda faktor som är statistiskt signifikant.”

  Hur kommer författarna fram till, att i stort sett alla sociala problem ORSAKAS av ojämlikhet?

  Korrelation är inte kausalitet.

 • Pingback: De stökigaste stadsdelarna har "vit" arbetarklassbefolkning | Svensson()

 • Pingback: Dåliga sociala förhållanden bakom ungdomars oro | Svensson()

 • Pingback: Fler bilbränder i Göteborg | Svensson()

 • Pingback: Inte bara ungdomsoroligheter bakom bilbränderna i Göteborg | Svensson()