Fler bilvägar – mer växthusgasutsläpp

Förbifart Stockholm kommer med all sannolikhet att klubbas av regeringen idag. Det innebär en utbyggnad av bilvägarna i stockholmsområdet. Något som kommer att medföra ökad biltrafik och mer utsläpp av växthusgaser. Dvs beslutet går stick i stäv med alla planer för att minska bilismens negativa verkningar på omvärlden. Resursslöseri, klimatförsämringar osv.

Beslutet är ett beslut i fel riktning. Det är att bygga sig fast i gamla, omoderna och miljöfarliga trafiklösningar. Trafiklösningar som dessutom inte löser det problem man tror att de ska lösa. Köerna i trafiken i Stockholmsområdet förvinner inte med satsningar på nya vägar. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att nya vägar inte kan lösa köproblem. Det som behövs för att lösa det problemet är andra möjligheter att transportera sig. Inte utbyggd bilism.

Intressant?
Bloggat: Alliansfritt1, 2,
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements