Regeringen fattar miljöfientliga beslut

Som väntat beslutade regeringen idag att Förbifart Stockholm ska byggas. Man tar ingen hänsyn till att utbyggd biltrafik betyder utökade utsläpp av växthusgaser. Detta, tillsmmans med många andra saker, visar på ett nästan övertydligt sätt hur miljöfientlig den borgerliga regeringen faktiskt är. Man motverkar exempelvis utbyggnad av vindkraft och man motverkar med beslutet om Förbifart Stockholm en överflytt av persontransporter i storstadsområdena från bil till kollektivtrafik.

Samtidigt verkar inte oppositionen i Stockholmslandstinget ha någon annan uppfattning än den miljöovänliga uppfattning som den borgerliga majoriteten har. Man ska inte göra motstånd mot klimatfientliga belsut för att det inte är någon idé menar sossen Lars Dahlberg. Han är dessutom av den uppfattningen att nya bilvägar tar bort köer. All erfarenhet och all forskning på området visar att Dahlberg har fel. Man kan inte bygga bort bilköer med nya vägar. Endast med satsningar på kollektivtrafik, tätare stad, blandstad och en stad för fotgängare kan bilköer fås att minska.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Karma

  Kanske skulle man helt ta bort vägar? Fler vägar betyder ju bara att fler känner att det går att använda sitt fortskaffningsmedel de betalar stora summor skatt för.

  Systembolagetpolitik… Köp gärna sprit, men drick för allt i världen den inte. Och helst ska vi bara ha ett systembolag i Koppolombi.

 • Reza (S)

  Korpilombolo heter det faktiskt.

  S är ju för förbifarten. Hur ska V och MP förhålla sig till detta??

 • Karma: Jag håller med dig. Storstäderna har avsatt otroliga mängder mark till trafikleder – i Solna är t.ex. otroliga 70% av marken vägar.

  Det behövs inte, man kan lika gärna bygga hus på dessa ytor. Då finns en möjlighet för folk att bosätta sig mer centralt så de slipper alla tids- och bensinödande pendlingsresor.

 • Anders_S

  Jan och karma: Och då kan vi också bygga arbetsplatser nära där folk bor. Så kan man gå eller cykla till jobbet.

 • För MP i Stockholms läns landsting är det otänkbart att regera ihop med en S-regim som tänker ”plöja ner en krona” till i Förbifartstunneln 🙁 Vi ska använda 30 miljarder (om nu det räcker?) för att bygga en kollektivtrafik i världsklass. om vi ska klara klimatfrågan så räcker det ändå inte med att bygga ny kollektivtrafik, på land och till sjöss, cykla mer och ändra livsstil. Vi måste också utöka trängselavgifterna, minska reseavdragen, höja p-avgifterna, höja CO2-skatterna.

 • Karma visar hur man bär sig åt för att använda sig av det sluttande planets logik. Att vara mot förbifarten innebär naturligtvis enligt allt förnuft att man också är för Stalin. Och så vidare.

 • Anders: Bygger man tätt och avskaffar den idiotiska zoneringspraxisen kan vi gå och cykla till jobbet. Men det har du skrivit bra om på andra ställen.

 • TB

  Jag besöker Stockholm kanske några gånger i månaden och att staden har trafikproblem är ställt utom all tvivel. Södra länken, som nu funnits några år och som till en stor del består av tunnlar, fungerar som jag ser det mycket bra. Här har trafikflödet förbättrats påtagligt.

  Ur ovanstående perspektiv är beslutet om förbifart Stockholm välkommet.

  Trafikflödet har även det en inverkan på utsläppet av växthusgaser och dagens kaos på Essingeleden med bilar krypande fram på lägsta växeln med ständig ryckighet torde inte heller detta vara direkt miljövänligt.

  Dock, det kritiken mot förbifarterna inte alls beaktar är att det alls inte är självklart att fordon i framtiden drivs på samma sätt som idag. Utvecklingen av elbilar, och särskilt batteriteknik, går framåt. För tunga fordon lär vätgasdrift introduceras inom de närmsat åren.

 • Jonas

  Som boende i norrförort (Märsta) kan jag inte annat än att jubla åt beslutet. Det var inte en dag för tidigt. I vanliga fall åker jag buss/pendeltåg till jobbet, men de gånger jag av olika anledningar är tvungen att ta bilen för att ta mig söder om Stockholm så blir jag vansinnig på köbildningen kring norrtull och ”parkeringsplats essingeleden”, -även om jag inte är ska in till centrala stockholm så måste jag ändå passera där. Den enda alternativa vägen idag är kostigen mellan Enköping och Strängnäs.
  Jag har ännu inte träffat någon bland mina grannar eller arbetskamrater som är emot förbifarten. Det skulle vara intressant att se någon opinionsundersökning som har kollat upp om det överhuvudtaget finns någon som bor i storstockholmsområdet som är emot den.