Den totala brottsligheten i Sverige är inte högre än i USA

Del 1 av 9 i serien Brottslighet och USA

Tidskriften Axess har gett ut ett nummer som försöker slå hål på myter om USA. En av de myter man menar att man slår hål på är den om den höga brottsligheten i USA, detta därför att statistiken tycks visa en lägre brottslighet i USA än i Sverige. Men man har fel. Brottsligheten i USA är mycket högre än i Sverige. Man kan inte jämföra kriminalstatistiken rätt av. Då blir det fel.

Ett bankrån i Sverige med 5 rånare blir 5 brott i statistiken. Motsvarande bankrån i USA blir ofta bara ett brott. Viss kriminalstatistik i USA för vissa brott tar endast upp uppklarade brott, medan Sverige alltid hanterar anmälda brott. Då blir det förstås en enorm skillnad. Det finns egentligen bara ett brott man kan jämföra mellan länder. Anledningen till det är att detta brott har lågt mörkertal. Det handlar om mord och där kan man konstatera att USA ligger högt över Sverige. Sverige har en mordfrekvens (mördade per 100 000 invånare) på omkring 1 (dvs 100 mord per år och den har varit i stort sett oförändrad under Sveriges moderna historia) och mordfrekvensen i USA är mycket högre än så. 2002 var den exempelvis 6,1. Mordfrekvensen är normalt ett bra mått på ett lands allmänna brottslighet och det som oftast används vid jämförelser då detta är ett brott där lagstiftningen i olika länder inte skiljer sig speciellt mycket och där mörkertalet är lågt.

Om resten av underlaget för artiklarna och statistiken i Axess är lika svagt och felaktigt som underlaget för kriminalstatistiken så kan vi konstatera att man inte slår hål på några myter alls. Är besökare i synagogor medräkande i statistiken för kyrkobesök? Besökare i moskéer? Osv. Det finns en mängd frågor man kan ställa sig faktiskt. Och kanske det högre antalet bokköp (om det verkligen är så) beror på lägre anslutningsgrad till internet? Är det i så fall positivt eller negativt? Eller ingetdera? Eller är det så att Storbritannien tyvärr är ett ännu fattigare land än USA på grund av ett hårdare nyliberalt systemskifte och därför läser folk färre böcker?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , ,

 

Series NavigationBrott och straff – USA överger hårda tag >>
Advertisements

7 Replies to “Den totala brottsligheten i Sverige är inte högre än i USA”

 1. Du gör en rad viktiga påpekanden här! Internationella jämförelser är alltid mycket svåra, och som regel kan man nog avfärda det mesta av de siffror som dyker upp i media.

  Hur jämför man t.ex. länders kostnader för krigsmakten – annat än i procent av landets BNP? Plötsligt störtdyker en valuta – som pundet de senaste året – och rangordningen förändras fullständigt i de tabeller man ser.

 2. Ett problem med jämförelser med USA är att man ser USA som ett homogent land som kan jämföras med vilket europeiskt land som helst. Det man glömmer är att USA är en federation med en hög grad av självstyre hos de enskilda staterna och där förhållandena på många sätt skiljer sig åt.

  Jag är ingalunda någon expert på brottstatistik och vet därför inte så mycket om hur den skiljer sig mellan olika delar i landet. Från egna besök har jag upplevt allt fån det som känts hotfullt i storstäderna till mycket lunga områden på landsbygen i t.ex. Mellanvästern där mina avlägsna amerikanska släktingar inte låser dörren när man åker hemmifrån.

 3. Vi har kanske inte högre brottslighet här än i USA.
  Men förut användes USA som ett avskräckande exempel.
  Nu jämför vi oss med dem…

 4. Utan att göra anspråk på någon fullständig analys och givet att uppgifter på http://www.disastercenter.com är någorlunda relevanta pekar statistiken på att det finns stora skillnader mellan USA’s delstater.

  Några exempel på våldsbrott på 100 000 invånare:
  – Florida: 722
  – Kalifonien: 523
  – Texas: 511
  – Minnesota: 288
  – Utah: 234
  – Vermont 116

  Detta indikerar att det är mycket vanskligt att göra jämförelser mot USA som helhet. Min uppfattning är att detta också gäller andra områden och inte bara brottslighet. USA är mer att se som en kontinent är ett homogent land.

 5. TB:
  Det var intressant att delstater med hårdare straff hade högre brottslighet. Jag har sökt just sådana jämförelser.

  Anders_S
  Vad gäller statistik så är det ju inte mord, utan dödligt våld som jämförs. Just mord skiljer sig ju åt i olika rättssystem, medan våld som leder till döden nästan uteslutande är kriminaliserat. Här finns dock en svårighet eftersom självförsvar är så brett i många amerikanska delstater. Att skjuta ihjäl en flyende förmodad inbrottstjuv är t.ex. självförsvar i Florida. Samtidigt kan ju vållande till annans död i Sverige vara våldsamt (grov misshandel plus vållande till annans död) liksom det kan vara ren otur.

Kommentarer inaktiverade.