Vårdvalet i Göteborg är kapitalslöseri

Så som vårdvalet är upplagt i Göteborg har det lett till att en mängd nya vårdcentraler öppnat i framförallt de centrala delarna av Göteborg. Det innebär en överetablering av vårdcentraler vilket kommer att bidra till ekonomiska problem för en del vårdcentraler. Något som kommer att innebära att en del snart kommer att tvingas lägga ner. Detta är inget annat än ett slöseri med resurser och kapital till ingen nytta.

Definitivt är det inget som gynnar oss patienter, snarare motsatsen. En privat investerare med en olönsam vårdcentral kommer att försöka tvinga fram dessa pengar ur patienter på andra vårdcentraler, med för snabba och eventuellt dåliga behandlingar och undersökningar som följd. En risk för införande av farliga bonussystem (vilket orsakat dödsfall i Stockholm) föreligger också i detta läge som ett sätt att försöka öka lönsamheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
  • Vårdval och privatiseringar fördjupar och skärper ett elände som redan finns, i och med att stat, kommun och landsting styr sin verksamhet genom budgeten. Det är inte så stor skillnad på en stat eller en kommun som leker företag på en marknad, och ett riktigt företag.

  • Kurt

    Konstigt att det bara är vård och skola som skall konkurrensutsättas. De statliga verksamheter som uppenbarligen är allra minst effektiva är ju polis och försvar, då borde det väl snarare vara de som borde konkurrensutsättas i stället? Nu när värnplikten skall avskaffas, så kan ju då Blackwater ta hand om det svenska försvaret, och polisen i stället.

  • Man skulle kunna tänka sig att konkurrensutsätta riksdagen. Skapa en privat riksdag som riksdagsledamöterna kan välja att delta i istället. Sedan kan medborgarna välja om de ska lyda lagarna den offentliga eller den privata riksdagen stiftat.

    Försvaret borde också konkurrensutsättas. En privat armé kan skapas som får föra krig mot den offentliga vart fjärde år. Vinnaren får sedan styra över Sveriges försvar under nästa fyra års period. Slagen kan förslagsvis förläggas på Lidingö.