Spår och billig kollektivtrafik åt alla – Inga nya motorvägar!

Aktionsdagar 16-22 september: Hållbar trafik för klimaträttvisa

– Spår och billig kollektivtrafik åt alla – Inga nya motorvägar!

Vägtrafiken är det största slöseriet med fossila bränslen. Biobränslen räcker inte till för en global massbilism. Elbilar löser inte heller problemet – 80 procent av elen i EU kommer från icke förnyelsebara energikällor som kol och kärnkraft.

Satsning på kollektivtrafiken med energisnål spårtrafik som stomme är avgörande för att kunna minska vägtrafiken. Fler och billigare tåg på gamla och nya banor behövs liksom spårvägar i fler svenska städer. Även busstrafiken måste utvecklas och priserna sänkas.

Istället för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken behövs ett sammanhållet system med gemensam finansiering. Motorvägsprojekt som ”förbifart” Stockholm och nya externa köpcentrum uppmuntrar fortsatt vägtrafik och måste stoppas.

MJV

Inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december:

Aktiviteter i Köpenhamn i samband med FN:s klimattoppmöte i december

Friends of the Earth ordnar en manifestation den 12/12, ”the flood”, för klimaträttvisa och mot falska lösningar.

Den stora demonstrationen som ordnas den 12/12 i Köpenhamn är en del av den internationella klimataktionsdagen.

Nätverket Climate Justice Action samlar många aktivister och samordnar några större aktioner, t ex den 16 december.

Det ordnas även ett alternativmöte, Klimaforum, där gräsrotsrörelser från hela världen ordnar tribunaler, seminarier, workshops, filmvisningar, konserter, debatter mm. Datum är den 7-20 december.

Resa till Köpenhamn

MJV planerar en resa till Köpenhamn, preliminärt med buss från Stockholm och Göteborg, avresa den 11 december, hemresa antingen den 13/12 eller den 19/12 (preliminära datum). Är du intresserad mejla till cop15(a)mjv.se.

Lokala aktiviteter

I bl a Stockholm, Malmö, Lund, Gävle och Eskilstuna har vi lokala grupper som är engagerade i mobiliseringsarbetet. Kontaktpersonerna är:

Stockholm – Göran Folin, goran.folin@telia.com
Malmö – Erik Lensell, erik.lensell@mjv.se
Lund – Alexandra Nikoleris, alexandranikoleris@gmail.com
Gävle – Lars Igeland, lars.igeland@mjv.se
Eskilstuna – Lennart Carlson, lennart.carlson@mjv.se

Intressant?
I media: Sydsvenskan1, 2, Politiken1, 2, 3, GP1, 2, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Positivt om tåg slår ut flyget | Svensson()

  • TB

    ”Vägtrafiken är det största slöseriet med fossila bränslen. Biobränslen räcker inte till för en global massbilism. Elbilar löser inte heller problemet – 80 procent av elen i EU kommer från icke förnyelsebara energikällor som kol och kärnkraft.”

    De beslut som idag fattas om framtida större infrastruktursatsningar kommer att vara verklighet om kanske 10-15 år. Även om det är svårt att förutspå framtiden kan inte analysen enbart göras gentemot den energiförsörjning som gäller idag. Bilindustin står tveklöst inför ett tekniksskifte där det är högst troligt att dagens traditionella förbränningsmotorsteknologi nått vägs ände och kommer att ersättas av andra teknologier.

    Bilar kommer att ha sin plats även i framtiden och att då helt stänga möjligheten att bygga motorvägar är högst tveksam.

  • Pingback: Det finns inga miljöbilar | Internationalens ledarblogg()