Positivt om tåg slår ut flyget

shinkansen.jpgtgv.jpgthalys.jpg

Ur miljösynpunkt är det positivt om höghastighetsjärnvägar byggs i Sverige. Om det också slår ut inrikesflyget är det ännu bättre. Sträckningarna som föreslås är bra, Göteborg-Jönköping-Stockholm och Jönköping -Malmö. Det täcker de tätast befolkade delarna av Sverige.

ice.jpgeurostar.jpgave_spanien.jpg

Men en förbindelse saknas i förslaget tycker jag, det är Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det skulle innebära en snabbtågsförbidnelse mellan de norska och dansk huvudstäderna samt snabbtågsmöjligheter mellan Oslo och Stockholm. Men för att det ska komma till stånd krävs förmodligen ett nordiskt samarbete, Eller i alla fall ett samarbete mellan Norge och Sverige.

Om satsningen blir av innebär det en förbättring också av godstransportmöjligheterna på järnvägen. Så attd det kan gå snabbare och effektivare än idag. Det blir just därför också samhällsekonomiskt lönsamt. Detta därför att de befintliga järnvägarna avlastas en hel del persontågstrafik. Så bygg mer järnväg och färre vägar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Positivt om tåg slår ut flyget”

 1. När jag hör ordet ”höghastighetsjärnvägar” tänker jag mig tåg som går i 300-400, kanske 500 km/h. Att bygga järnvägar för de hastigheterna blir för dyrt i förhållande till vad man får. 200-250 km/h är mer lagom och ger högre klimatvinst. De miljarder man sparar på att inte bygga en ”värsting-järnväg” kan användas till att subventionera biljettpriset så att det blir billigt att åka tåg.

  Här finns en bra debattartikel: Höghastighetståg ingen bra klimatinvestering

 2. En förbindelse ”Oslo-Göteborg-Köpenhamn” är en mycket god ide. Har kan man tycka att Norge skulle kunna satsa några av sina oljemiljarder för att komma närmare i Europa, och då inte enbart avståndsmääsigt.

 3. Sträckningen utmed Göteborg – Malmö/Köpenhamn (Västkustbanan) har ju den högsta befolkningstätheten i Skandinavien och därmed alltså det största potentiella reseunderlaget. Ändå bedöms inte HH-tåg vara aktuellt på denna sträcka, och uppgraderingen till dubbelspår fullt ut har långt ifrån givits högsta prioritet.

  Här känns det som Göteborg behandlas lite styvmoderligt, tycker jag. Av någon anledning är det enda relevanta huvudstadens kopplingar till stad 2 och 3, inte inbördes kopplingar mellan de senare. Trots en större samhällsekonomisk nytta.

 4. Delen Göteborg-Köpenhamn är dessutom nästan byggd förutom några enstaka stumpar (Helsingborg-Ängelholm, Förslöv-Båstad, Varberg-Hamra). I stort sett all nybyggd järnväg projekteras för att kunna användas i mer än 200 km/h i framtiden efter uppgradering. Västkustbanan är betydligt rakare än andra, äldre, banor…

 5. Jan: Ja Norge har i alla fall råd. Det är det inget tvivel om. Men Sverige måste ju avar inblandat på något sätt efterom järnvägen ska gå genom vårt land.

  Magnus Persson: Problemet med västkustbanan genom Halland är att man river den gamla banan när man bygger den nya. Vilket är dumt då den gamla skulle kunna användas till godståg, lokaltåg och pendeltåg. Men det finns liksom inga breda tankebanor, utan allt är väldigt snävt.

 6. Jan Wiklund: Jag har svårt att se var den förödande kritiken ligger. Kanske beror det på att du länkat till en bloggpost som kommenterar en annan debattartikel än den jag länkade till.

 7. Genom Halland är det bara enkelspårssträckan genom Varberg kvar. Inte mycket att köra godståg på, direkt. Möjligtvis hade man kunnat göra ett ”dubbelspårssystem” med endast en nybyggd bana och låta hälften av tågen gå sinkvägen via det gamla spåret. Det hade dock fått betydligt sämre kapacitet än ett dubbelspår, då mycket av kapacitetsproblemen uppstår när snabba persontåg behöver möta varandra, och ”mjölktåg” tenderar att ha svårt att konkurrera med bil. Som exempel är banan över Hallandsås är idag i stort sett dimensionerande för hela Västkustbanans trafik, trots att nästan alla godståg och många persontåg går över Markaryd istället, så att det finns två parallella enkelspårsbanor. Dessutom skulle det knappast fylla den dubbla uppgift som ”uppgraderingssträcka till 250 km/h” som västkustbanan idag är med endast ett snabbt spår, det skulle inte kapaciteten för de snabba tågen räcka till. Då återstår alternativet att ha TRE parallella spår. Och i alla fall i dag finns ärligt talat inte det behovet.

 8. Magnus: Man hade gott kunnat spara hela järnvägen Halmstad- Falkenberg som man rev upp. Det var det menade. Biten Göteborg_varberg är bygg på smam ställe som den gamla järnvägen (med undantag av en sväng söder om Kungsbacka).

  Vidare har man väl bommat igen stationen i Laholm (som ligger på en fin matarlinje för höghastighetståget, en linje utan förbindelse med Laholms nya mer lantliga station). Men det vet ju du, du är ju trots allt därifrån.

  Man hade alltså kunnat köra lokaltåg på den gamkla järnvägen, Falkenberg- Halmstad- Laholm om man sparat lite gammal järnväg. Det råder knappast nån kapacitetsbrist när det gäller godstrafiken på den aktuella sträckan, så det är inte problemet just där.

 9. Jag är osäkert på om västkustbanan flyttades så långt, även om det var en del. Kurvorna på sträckan tyder på att den i varje fall inte planerats med linjal ner till Genevad. Flera större samhällen på vägen (exempelvis Slöinge, Getinge) som nog skulle kunna vara tänkbara stationsorter med en enklare plattform utanför byn vid spåret där det ligger idag. Tyvärr pushar Hallandstrafiken inte riktigt tågen framåt som både du och jag skulle vilja (tyvärr). Det borde gå att köra pendeltåg av ”pågatågstyp” även på Västkustbanan (med gles trafik, mer finns det nog inte efterfrågan av), med ett par stopp utöver centralorterna där det är lämpligt längs banan. Trafiken idag är inte extremt omfattande – i rusningen går det bara 3-4 persontåg per timme och riktning. Det är väl så att bussystemet är lite för väl invuxet för att man ska våga göra som söder om länsgränsen.

  Från Genevad och söderut är däremot järnvägen flyttad ordentligt. Har faktiskt aldrig åkt tåg från gamla Laholm C, vad jag förstod var det en ganska krånglig passage som sinkade tågen mycket. Busstrafiken är heller knappast så omfattande att den vore nödvändig att ersätta med tåg (stor andel lokala resor inom kommunen – ska man till centrala Halmstad är tåget både billigare och mycket snabbare).

  Vilket för mig till lite sakupplysning om ”Lilla huset på prärien”: nej, stationen i Laholm är inte nedlagd. Däremot har SJ slutat stanna där i våras (i somras stannade två tåg om dagen, men det var nog bara för att det var smidigare med ersättningsbussar så – det är nära till väg 24 och E6, och många semesterfirande ville nog till västkusten på sommaren). Det är alltså i normalfallet bara Öresundståg som stannar, men det gör det i gengäld en gång i timmen nästan hela dagen. Deras trafik har lockat så mycket resenärer att parkeringen till och med måst byggas ut.

Kommentarer inaktiverade.