Är det bara rika som har råd att bo i centrala Göteborg?

Ja, så kan man nog i huvudsak säga. Men just det område där ungdomar nu ockuperar hus är ett område som inte befolkas av rika. I statistiken finns primärområdet Krokslätt som består av flera mindre stadsdelar som Getbergsäng, Almedal, Elisedal, Fredriksdal, Burås och Mossen. Endast ett av dessa områden kan sägas vara bebott av folk med inkomster över medel och det är Fredriksdal. I Krokslätt som helhet tjänar man mindre än snittet i Göteborg och i Almedal där ett hus just nu ockuperas, förmodligen rejält mycket mindre än i Krokslätt som helhet och snittet i Göteborg.

Inkomsten i Krokslätt ligger på ett index på 85,9, att jämföra med 100 som är kommunens snitt. Inkomsterna är alltså i Krokslätt på samma nivå som i många miljonprogramsförorter. Däremot är utbildningsnivån hög, arbetslösheten låg och ohälsotalet lågt. Men att hävda att Krokslätt är en stadsdel bara för rika är nog att ta i. I grannområdet, ett känt medelklassområde, Johanneberg, ligger också inkomsterna lägre än snittet. Fast en del av Johanneberg ligger säkerligen en bar bit över snittet och det är det som brukar kallas nedre Johanneberg och som ligger ovanföra Götaplatsen med gator som Terrassgatan, Teknologgatan och Vidblicksgatan.

En del av de låga inkomsterna kan nog förklaras med att både Krokslätt och Johanneberg har en stor andel ung befolkning (studenter), men å andra sidan har Johanneberg en låg andel pensionärer så det är inte hela förklaringen. Utan det lever faktiskt en hel del låginkomsttagare i området som ju har många barnrikehus (solgårdar) och en del gamla landshövdingehus. Så om Krokslätt (inklusive Almedal) och Johanneberg räknas till de centrala stadsdelarna så har de ockuperande ungdomarna inte helt rätt. Man gör helt enkelt en generalisering som faktiskt inte stämmer.

Men om Johanneberg och Kroskslätt inte räknas till centrala Göteborg så har ungdomarna helt rätt. I resten av centrala Göteborg; Landala, Lorensberg, Vasastaden, Heden, Inom Vallgarven och Stampen tjänar folk mer än snittet i Göteborg och har även på de flesta andra sätt det bättre än.

Men i de södra stadsdelarna; Johanneberg, Mossen, Burås, Fredriksdal, Getebergsäng, Almedal och Fredriksdal så gäller inte det som ungdomarna påstår. Faktum är att många av Göteborgs lägsta hyror och billigaste lägenheter står att finna i området och i angränsande delar av Mölndal (Krokslätt, Mathildeberg Sörgården, 50-husen etc).

Ytterligare en sak är sann för området, där finns en mängd tomma tomter och ytro som kan bebyggas med bostäder, främst längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån men även längs med Gibraltargatan, Framnäsgatan, Fridkullagatan, Eklandagatan med flera gator finns det ställen där bostäder, affärslokaler och/eller kontor kan byggas.

Ungdomarnas ockupation av ett hus i den gamla textilfabriken Almedahls i Almedal hjälper till att peka på behovet av bostäder som finns. Bostadsbristen är skriande och det har faktiskt under lång tid bott folk på olika håll i Almedahls Fabriker och Lyckeholms Bryggeri bredvid. I allmänhet dock utan att man gjort det till en politisk handling. Därför är det bra att så nu sker och det är bara att hoppas att ansvariga politiker får upp ögonen för den katastrofala situationen på bostadsmarknaden. Och skulle man bli utslängda från Almedahls fabriker så finns det gott om hus i omgivningarna som är tomma eller innehåller tomma lokaler och som står öppna för nya ockupationer.

Intressant?
I media: ETC,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements