På bostadsområdet – ökande segregation

Segregationen i det svenska samhället ökar. I stadsdelar som redan är invandrartäta, som exempelvis Sveriges invandratätaste stadsdel Hjällbo i Göteborg, ökar andelen invandrare stadigt. Det finns flera orsaker till detta. En är bostadsbristen, det är svårt att hitta bostäder, något som innebär tat social kontakter är enda möjligheten att få nån stans att bo. Då bosätter man sig nära släktingar och andra från smma urpsrung som man själv är.

Bostadsbristen orsakar också ökade priser på bostadsrätter, radhus och villor, vilket innebär att fattiga, och folk som är arbetare inte kan köpa en bostad utan är hänvisade till hyresrätter. En stor andel av dessa männiksor är invandrare och därmed hamnar de i redan invandrartäta bostadsområden.

Orsken till dne omfattand ebostadsbristen är politisk beslut, vargerleing och privatsiering. När nybyggand inte subventioneras av gemensamma statliga pengar så bygger de privata fastighetsägarna och byggbolagen i huvudsak bostdsrätter då dessa ger snabbare vinster på investeringen. De investerade pengarna kommer tilbaka snabbre och det är lönsmmare för företagen. Lösningen på problemet heter subventionerat byggande, allmännyttiga bostadsbolag och gemensamt byggande för alla sbästa och för att bostadsbristen ska upphöra.

För övrigt så söker fok sig automatiskt till landsmän eller före detta lansmän när det är otryggt med kanppa möjlighert att försörja sig och när man är ny i ett främmand land. Det är en naturlig tendens som nu förstärks rejält av bostadsbristen som innebär att man inte kan flytta från det område där man bor. Rörligheten bland fattiga minskar på bostadsmarknaden, segregationen, klassorättvisorna och ojämlikheten ökar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “På bostadsområdet – ökande segregation”

  1. Ett problem är också att ”majoriteten” flyttar ut när minoriteter flyttar in. Har för mig att den kritiska punkten låg kring 30% invandrare i ett område.

Kommentarer inaktiverade.