På skolområdet – segregationen ökar

Segregationen och klassamhället förstärks genom att uppdelningen av människor efter klass ökar i skolan. Det finns antagligen fler olika orsaker till det hela, men den viktigaste är privatiseringen av skolväsendet och uppkomsten av elitskolor och privata skolor som i praktiken främst är till för överklass och medelklass.

För det som hänt under den tid som den svenska skolan försämrats är uppdelning av elever på klass och den viktigaste faktorn för detta är de nedskärningar i skolan som skedde på 1990-talet och som nu resulterat i en allmänt dålig situation i den allmänna skolan och sämre resultat i främst matematik (nu ska man dock komma ihåg att Sverige alltid legat lågt vid internationella jämförelser när det gäller prestationer inom det matematisk området, så extremt uppseendeväckande är det inte).Kommunalisering och mindre resurser till kommunerna har förstås också spelat in. Men det är alltså främst en rad olyckliga och ideologiskt betingade politiska beslut med omorganisering, nedskärningar och privatiseringar som lett fram till en del av de problem som idag finns.

I sig är detta sedan något som kanske gjort det än lättare att argumentara för att privatisera skolväsendet så att överklassens och medelklassens barn kan få gå i egna skolor där de slipper ”störande elever” från arbetarklassen. Med privatskolornas ökande andel förstärkts tendensn til segregation än mer och det hela blir en negativ spiral skapad av korkade politiska beslut.

Och under senare år har det accelerat genom Jan Björklunds kunskapsfientliga skolpolitik och hans överrtro på att repressiva åtgärder kan avhjälpa de problem som nedksärningar och privatsieringar från början skapat. Men i själv verket kommer Björklunds politik till att bygga på problem och öka klasskillnader och segregation ännu mer. Med ytterligare fler elitskolor, privatskolor och religiösa skolor som ett resultat. Och som följd blir det en ännu större ökning av åtskillnad och ojämlikhet mellan olika samhällsklasser. En ökande segregation. Som dessutom förstärks av segregationen och klasskillnaderna på bostadsmarknaden,

Smtidigt kan man också säga att de ökande klyftorna avspeglar sig i det som hänt i exempelvis Göteborgs förorter.

Intressant?
Bloggat: Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Andersson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Att du som socialist, av ideologiska skäl, är kritisk mot friskolor är väl inget att säga om och att här diskutera detta skulle kanske inte vara så fruktsamt.

  Däremot är det nog tveksamt om segregation verkligen är ett allmängiltigt argument mot friskolor. Nu talar jag inte utifrån att ha gjort några ”vetenskapliga” undersökningar utan mer från de erfarenheter jag själv dragit.

  Det jag utifrån min horisont kan konstatera är att den friskola, där jag sedan två år har ett barn, är betydligt mer ”icke-segregerad” än den kommunala skola vi tidgare hade. Inslaget av invandrare är t.ex. betydlig större i den aktuella friskolan än vad det var i den aktuella kommunala skolan.

  Friskolan, som har idrottsinriktning, är ganska stor och drar till sig elever från hela kommunen. I den aktuella kommunala skolan är ”rekryteringen” av elever huvudsakligen från närområdet, ett ganska ”välmående” område med många egna hem och mindre hyreshus.

 • Anders_S

  Allianspartisten: Det kan säkert bli så ibland. Speciellt med idrottsutbildningar och liknande. Dvs det som jag tror är generellt gäller inte för alla individuella skolor.

 • Pa Z

  Vad jag sett av friskolorna(i Gbg) så tog de en stor andel av de duktiga eleverna på de teoretiska programmen medan de lämnade de dyra praktiska programmen och svårare elever till de kommunala skolorna. Dock kan jag bara uttala mig om gymnasienivån, grundskolan har jag ingen kunskap om.