Absurda krav på nätoperatörer

En nätoperatör, dvs ett bolag som ger vanligt folk tillgång till internet kan av myndigheter och upphovsrättsorganisationer (privatpoliser) tvingas stänga av kunder från nätet. Det kan gälla att stänga av innehållsleverantörer såväl som brukare.

I förlängningen kan en sådan här praxis få allvarliga konsekvenser. Inte bara rena brottslingar kan drabbas, utan också politiskt obekväma personer och sajter. Det beror ju helt på inställningen hos de makthavare som finns för tillfället vilka som stängs av. En sån situation är naturligtvis helt oacceptabel och ohållbar. Det hela blir då i vissa lägen en möjlighet till att inskränka yttrandefriheten.

Blir det som i Frankrike kan också brukare stängas av. Frågan i det läget är hur en surfare på ett öppet nät på ett café eller liknande ska hanteras. Innebär det att ägaren till det öppna nätet stängs av på grund av något som nån annan gjort? Det hela bli ju både absurt och konstigt. För gör man inte så så blir ju lagen helt meningslös. Man kanske stängs av i hemmet, men kan surfa på öppna nät.

I SVD är några företrädare för nätoperatörerna mycket kritiska till att man kan tvingas till att stänga av kunder, man argumnetrerar lite annorlunda än jag, men budskapet är detsamma, lagstiftningen får oacceptbala, absurda och konstiga konsekvenser:

Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara.

[…]

”Brottsbekämpningen ska ske ur ett brett och nära medborgarperspektiv. Civilrätten ska vara enkel, tydlig och förutsebar. Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till för dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert”.

Så skriver justitieminister Beatrice Ask i sin ämbetsförklaring på Regeringskansliets hemsida. Den verkligheten gäller i allt mindre utsträckning internet. Särskilt om den nuvarande politiska och regulatoriska trenden tillåts fortgå. Kräv ansvar där ansvaret ska utkrävas. Skjut inte budbäraren.

Intressant?
Bloggat: Badlands, Scaber Nestor1, 2, Jinge, Opassande, TKJ,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det går ju inte att stänga ner folk från nätet i och med att alltmer av kontakter med myndigheter, liksom med banker etc. sker över nätet numer, och man snabbt utökar de områden där människor måste gå via nätet för att kunna fullgöra sina samhälleliga skyldigheter.
    Så vad tänker regeringen på? Eller tänkar man inte alls – som vanligt?