Monopol är en konsekvens av kapitalism

Marknaden för dagligvaror i Sverige är allt annat än välfungerande. Utbudet domineras av en enda stor gigant som står för över 50% av försäljningen och efterfrågan kommer från miljoner små konsumenter. Följaktligen bestämmer denna dominerande gigant, ICA och ICA-handlarna, hur mycket vår mat ska kosta. Vi konsumenter, vi som behöver maten har mycket lite att säga till om. Det finns på de flesta orter i Sverige ingen som helst konkurrens och där det finns så anpassar sig alla efter ICA:s priser. Enda sättet för konsumenter att motverka ICA:s monopol och övervinster är genom kollektiv organisering för att tvinga dem att sänka priserna. Någonn sån tendens kan i alla fall inte jag se.

ICAS dominans är så kraftig att man i praktiken också bestämmer hur lite man vill betala till producenterna som är många och i jämförelse med ICA små. Priserna pressas så att vinstmarginalerna hos dagligvaru- och livsmedelsproducenter blir minimala. Producenterna tvingas utnyttja sin personal på diverse mer eller mindre otrevliga sätt. Personalstyrkan i bagerier, slakterier, konservfabriker osv minskas ner till det minsta, folk slit ut snabbt och lönerna pressas neråt. Duger inte de priser ICA kan få från svenska producenter vänder man sig till producenter med lägre löner än i Sverige.

Utsugningen av arbetrklassen ökar på detta sätt kraftigt genom ICA:s position. En position som i praktiken är att jämföra med en monopolsituation. En position som innebär nackdelar för arbetare och vanligt folk, såväl som i egenskap av konsumenter som i egenskap av de som ska producera varor till extremt låga priser under allt svårare omständigheter. Arbetarklassen straffas dubbelt genom den monopolsituation som ICA skaffat sig på livsemdelsmarknaden.

ICA:s monopol inom dagligvaruhandlen är en konsekvens av det ekonomiska system vi lever i Kapitalismen. Kapitalismen gåt ut på att företag ska drivas med största möjliga vinster, vinster som går till ett litet antal människor som äger och kontrollerar företagen, borgarklassen (bourgeoisin). Och just nu kan de människoo som kontrollerar och äger ICA-butiker berika sig genom en dåligt fungerande marknad som en konsekvens av ett kapitalistiskt ekonomiskt system där monopol ger en möjlighet till att öka vinsterna. Monopol leder till ökade vinster. Kapitalismen innebär en strävan efter marknadskontroll och monopol. ICA utnyttjar denna egenskap hos kapitalismen, och deras handlare tjänar stora pengar.

Kapitalism innebär alltså dåligt fungerande marknader och monopol. Dagligvaruindustrin är inte ensam om att var en bransch med sådan uppbyggnad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

PS. Det finns andra typer av monopol också, exempelvis naturliga monopol vilket el, vatten, järnvägar och liknande kan anses vara. På sådan områden fungera inte marknader bra. Sådant ska därför stå under demokratisk och gemensam kontroll. Det är samhällsekonomiskt bäst och bäst för vanligt folk. Sjukvård, skola och andra saker som ska vara lika för alla är också viktigt att de står under demokratisk och gemensam kontroll och ägande. Marknader på sådan områden innebär klassorättvisor och ojämlikhet. Ibland också dyrare verksamhet. DS

Advertisements

6 Replies to “Monopol är en konsekvens av kapitalism”

 1. Åtminstone i Stockholmsområdet är ICA ju överlägset billigast enligt en undersökning utförd i somras, se länk i mitt blogginlägg. Så om de ”bestämmer vad vår mat ska kosta” så vill jag gärna att de fortsätter med det.

  Sen tycker jag du missbrukar begreppet monopol en smula. Att ha 50% av marknaden är inte att ha monopol. Det finns många alternativ till ICA, färre ute på landet förstås men att snacka om monopol är fortfarande helt fel.

  För övrigt är ICAs starka ställning till stor del en konsekvens av politisk inblandning. Lokala politiker har kämpat mot att låta lågpriskedjor som Lidl etablera sig för att skydda sina befintliga ICA-handlare, som förstås inte vill ha konkurrens. Så att skylla enbart på ”kapitalismen” är knappast rätt.

 2. Och nu är det omkring 50 år sedan Konsum glömde bort sin historia och orsaken till att man startade kooperativa handelsföreningar ute i bygderna.

 3. ”Kapitalismen går ut på att företag ska drivas med största möjliga vinster, vinster som går till ett litet antal människor som äger och kontrollerar företagen, borgarklassen (bourgeoisin)”

  Ja, så säger den marxistiska modellen och denna blogg är väl knappast rätta platsen att diskutera marxismen som sådan.

  Hur som helst tycker jag det finns en del brister i det marxistiska modellbygget som inte helt stämmer med den faktiska verkligheten.

  Ser vi till ägandet så är det knappast så enkelt som att det skulle utgå från den borgarklass, som i andra inägg på denna blogg uppskattas uppgå till någon procent av befolkningen.

  Det som helt kommer bort i analysen är det institutionella ägendet som dels utgår från fonder för pensionsförvaltning (med både fack och arbetsgivare som huvudmän) samt sparfonder av olika slag där ”småsparare” är huvudintressenter.

  Vidare finns det många andra organisationer som har ansenliga aktieinnehav (t.ex. LO med medlemsorganisationer, som sannolikt förvaltar en del av sina strejkkassor i form av aktier). Till detta kommer statligt ägande, dels i form av direktägande i företag och dels i form av AP-fonderna.

  Hur stor del andel av det totala ägandet som kan inordnas i det institionella ägandet vet jag inte, men en försumbar del är det inte.

  Allt ovannämnt ägande är kapitalförvaltning där syftet är att kapitalet skall förräntas och användas till nyttigheter av olika slag.

  Inte heller när det gäller den egentliga ”borgarklassens” ägande är bilden helt okomplicerad. T.ex. är det så att den övervägande delen av familjen Wallenbergs kapital finns i de så kallade Wallenbergstiftelserna. Familjen har visserligen makten över dessa stiftelser men inte ägandet av kapitalet som sådant och heller ingen ”personlig vinning” av avkastningen som istället används för vetenskapliga ändamål av olika slag.

 4. Ja, att den ”enda lösningen” skulle var Sovjet, Idi Amin, Reinfeldt eller Napoleon tror jag få skulle hålla med om. Ingen som skriver här i alla fall.

 5. Njae något monopol har väl inte ICA precis. Möjligtvis oligopol. Sedan kan jag ju tycka att det är märkligt att anhängare av socialismen, som ju är en ideologi som mer eller mindre kräver monopol för sina verksamheter för att fungera, påstår att kapitalism och den fria marknaden leder till monopol. Men mer obegripliga saker har ju hänt som t.ex Hampus Eckermans inlägg om Idi Amin. Har jag missat något där också, eller ?

 6. Om man bor på ett lite större ställe (som Gävle tex) så finns det ju alternativ;

  Konsum (dock dyrt) samt Coop Forum/Extra osv…

  Willys (stor konkurrent till Ica här i Gävle iaf, och mycket billigare)
  Hemköp (dyrt)

  Lidl (skräp)
  City Gross

  Ica är dock dominerande när det gäller småbutiker

  Mvh/bib

Kommentarer inaktiverade.