Usla poliser leder till dödsfall och misshandlade kvinnor

Förekomsten av våldsamma och usla poliser uppmärksammas just nu på lite olika sätt. Dels är det den återigen upptagna förundersökningen om Johan Liljeqvists död. Han dog på grund av polisens agerande, men ingen polis ställs till svars för det hela. Det har faktiskt inte ens gjorts en korrekt utredning och förundersökning. En viktig anledning till att så inte skett är förstås att de eventuellt felande poliserna utretts av sina egna kollegor.

Dessutom visar det sig att polisen mörkat bevis i fallet för media och släktingar. Johan Liljeqvists skador var betydligt värre än vad som tidigare varit känt. Uppenbarligen finns det olämpliga poliser på flera nivåer inom verksamheten. För att undvika sådant här så måste utredningar av poliser brott skötas av en fristående myndighet, inte av poliser.

Polisers brott uppmärksammas också på grund av en undersökning DN låtit genomföra om vilka brott som poliser döms för. Det har visat sig att våld mot kvinnor är det vanligaste brottet som poliser fälls för. Ur min synpunkt tyder detta på att det finns en mindre grupp totalt olämpliga poliser inom olika poliser. Dessutom är kritik inom polisen något som sällan uppfattas positivt inom polisen. ett förhållande som naturligtvis måste förändras. Kritik är något som borde tas positivt och användas för att utveckla polisen i positiv riktning.

Sen är det självklart att poliser behöver psykologhjälp, ofta och regelbundet. Liksom handledning och hjälp på andra sätt. I sitt yrke konfronteras de med samhällets baksidor och det är psykiskt påfrestande och kan påverka många människor på ett negativt sätt.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Månen är Dagens Bild, tusenpekpinnar skriver Ockuperade företag – socialism i praktiken eller bara en annan sorts kapitalism?, Fredrik Jönsson skriver Nazist från Folkfronten ringde, Bo Myre skriver Kommandot angående vräkningen av AK4

Advertisements
 • Pingback: Dags Gott Folk att Vaccinera sig!! « Joakim Hörsing()

 • Gerd P

  Att polisens internutredare mörkade Johan Liljeqvists skador är bara det ett tydligt tecken på att han visste att poliserna som dödade honom gjort riktigt allvarliga fel.

  Dom bakband honom och plågade honom till döds.
  Detta kallas tortyr, eller möjligen tortyrliknande förhållanden.

  ”…I originalhandlingarna framgår bland annat att 24-åringen hade ett stort antal blödningar på kroppen samt skador på bröstkorgen från batongslag. Rättsläkaren hade också hittat blödningar i ögonen som kommit av att polisen tryckte ner honom mot marken.
  Därmed har polisen strukit över skador som orsakats av polisingripande….”
  TT

  Det var väl inte deras mening att ta livet av honom helt och hållet, men det var vad dom gjorde.
  Under tjänsteutövning.
  Det är helt oförlåtligt. Helt.

  Dom poliser som var i samma buss -var det piketen eller ingripandeenheten? -som Liljeqvist och var med när han dödades, dom måste stängas av omedelbart.

  Den korrumperade internutredaren som mörkade för att skydda sina kollegor måste stängas av omedelbart.

  Alla dom andra poliserna måste kallas in för utredning omedelbart, och kanske måste flera av dom också stängas av under utredningen.

  Detta är en rättsskandal -ännu en inom poliskåren.

  Och man måste, som tidigare sagts, skapa HELT fristående enheter för att utreda misstankar mot polisers tjänsteutövande.

  Citerar en tidigare blogartikel av Anders S:
  ”…Men det större problemet, både när det gäller rasism, olämpliga attityder och rena brott som poliser begår, är att allt sådant utreds av de egna kollegorna. Naturligtvis borde de utredas av en särskild fristående myndighet på samma sätt som i Norge och England:

  Spesialenheten for politisaker

  Ved lov av 5. mars 2004 nr. 13 vedtok Stortinget å opprette en ny sentral landsdekkende enhet med ansvar for å etterforske saker som gjelder sp??rsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker ble virksom fra 1. januar 2005.

  Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordin?¶re påtalemyndighet. Enheten er en uavhengig organisasjon, som er administrativt underlagt Justisdepartementet (Sivilavdelingen) og faglig underlagt Riksadvokaten. Riksadvokaten kan gi pålegg til enheten om iverksetting gjennomf??ring og stansing av etterforsking. Riksadvokaten behandler også klager over avgj??relser truffet av Spesialenheten.

  Enheten ledes av Sjefen for Spesialenheten for politisaker. Etterforskingen utf??res ved 3 regionale etterforskingsavdelinger, som avgir innstilling (forslag) til Sjefen om hvordan påtalesp??rsmålet b??r avgj??res.

  Arbeidet ved Spesialenheten utf??res av fast ansatt personale og advokater på verv.

  The Independent Police Complaints Commission, IPCC

  The Independent Police Complaints Commission (IPCC) became operational on 1 April 2004.
  It is a Non-Departmental Public Body (NDPB), funded by the Home Office, but by law entirely independent of the police, interest groups and political parties and whose decisions on cases are free from government involvement.

  We have a legal duty to oversee the whole of the police complaints system,
  created by the Police Reform Act 2002, our aim is to transform the way in which complaints against the police are handled.”
  http://www.zaramis.nu/blog/2009/02/10/polisen-har-bekymmer/

 • profanum_vulgus

  Det är jävligt upprörande hur man handskas med detta även nu när det blivit känt, inte minst från media.

  Vi har 15 personer som deltagit i (minst) ett mord som på statens bekostnad springer runt med pistoler på stan. Hur hade det låtit om man låtit någon mördare som inte var polis komma undan på samma sätt?
  Även media skyddar mördarna för att de är poliser.

  Det är fan inte värdigt ett civiliserat samhälle.

 • Kristoffer

  Så vitt jag vet är det väl inte bevisat att poliserna agerat mot lagen. Jag är med och ropar på ordentlig utredning av det hela men ”mördare” är man inte förrän man blivit dömd för mord. Eller gäller devisen ”oskyldig tills motsatsen bevisats bortom allt rimligt tvivel” inte poliser?

 • Anders_S

  Kristoffer: jan antar att du vänder dig mot proafnum och inte mig. Som jag ser det finns det inga förutsättningar för en ordentlig undersökning så länge arbetet görs av kollegor med de misstänkta. Därför behövs det en separat myndighet som utreder misstbnkar om polisers brott.

 • N.G.Berg

  Under tiden – medan där jobbas på att förbättra polisers attityd och behandla deras evtl. psykiska problem -kräva många
  drabbade installation av videokameror i alla utrymmen där
  ”omhändertagna” riskera utsättas för kontakt med dessa tyvärr ännu oidentifierade brottslingar i uniform – en försumbar kostnad med tanken på polisens besparingar i form av lön till
  de implicerade plus skadestånden till offren och deras anhöriga eller har polismyndigheten tänkt att neka familien Liljeqist mångmiljonbelopp i skadestånd ??? Isåfall är det
  ännu vidrigare och inga incitament till nödvändiga förbättringar skapas eftersom alla myndigheter bara tänka
  på ökonomin

 • Pa Z

  Anders, jag får erkänna att du övertygat mig om att en oberoende myndighet skulle vara bra. Innan tyckte jag nog att det varken skulle göra från eller till.

  Polisyrket innebär naturligtvis påfrestningar, och det kan inte begäras att varje polis alltid skall kunna göra en perfekt bedömning av varje ingripande. Ibland är nog allmänhetens krav orealistiska(alla har en egen åsikt om vad som är rätt och fel, vad som borde eller inte borde göras). Men för oss som gör vårat jobb bra, är trevliga när vi kan och inte tar minsta chans att trycka till de vi ingriper mot så vore det bra med oberoende utredning.

  Ingen gynnas av att mindre lämpliga poliser jobbar kvar(eller är kvar i yttre tjänst). Däremot får det ju inte bli så att en polis skall kunna avskedas för minsta misstag. Att handskas med våldsamma personer är ofta inte lätt, och misstag sker.

  En oberoende instans för polismål skulle vara bra, om inte annat för att visa att de flesta poliser klarar en sådan granskning.

 • Anders_S

  Pa Z: jag är övertygad om att de flesta poliser gör ett bra jobb och jag vet att misstag är mycket lätt att göra. Vi är överens.

 • Daniel

  Ett bra och nyanserat blogginlägg. Samtidigt som du pekar på problemen som faktiskt finns så ger du konstruktiva förslag på dessa. Dessutom att du inte drar alla poliser över en kam. Studerar själv till polis och ibland får jag erkänna att man blir nedslagen av att läsa Aftonbladets 5 rubriker om poliser som beter sig illa.

  Sedan några videoklipp av amerikanska poliser som slår folk och en fråga som ”Har du förtroende för polisen”?

  Självfallet är det fel i en rättsstat att poliser använder övervåld, att poliser mörkar egna kollegors fel, att poliser har svårt för att fällas. Det skall inte vara så. Jag betonar att jag inte försvarar detta eller anser det vara rätt.

  Samtidigt är det enormt nedslående att läsa Aftonbladets korståg mot poliser och sedan kommentarer. Det är inte världens lättaste jobb och poliser tenderar till att rulla ihop sig till en igelkott när de egna leden kritiseras, för det är oftast endast där man kan få uppskattning och peppning när det är som svårast. Folk har alltid åsikter om poliser, det är bra. Media kommer alltid granska poliser, det är också bra och väldigt viktigt.

  Men ja, helt ärligt: Ibland blir man trött på att bara höra hur fel poliser är och hur fel de gör sina jobb. Notera att detta var i allmänhet och inte relaterat till ”Johan fallet” som jag anser skall tas upp igen. Men återigen, tack för ett nyanserat blogginlägg.

 • profanum_vulgus

  Daniel:
  Att 15 poliser deltar i ett mord utan att en enda av dem faller till föga vittnar om vilken enormt utbredd kriminalitet det finns inom polisen. Mord är inga småsaker och du skulle aldrig kunna ta ut 15 pers från Kumla och få dem att begå samma sak.