Dödligheten i svininfluensa lägre än i vanlig influensa

Det beror inte på att svininfluensa skulle vara mindre farlig i sig utan på det faktum att äldre personer i stor utsträckning är skyddade. Detta på grund av att de förvärvat immunitet mot olika influensor av samma typ (H1N1) som innan 1957 var den influensatyp som stod för i stort sett alla epidemier och pandemier. När inte så många gamla smittas så blir inte dödstalen heller så höga. Immuniteten och den delvisa immuniteten finns också hos de flesta människor över en ålder på så där 30 år. Detta beror på att H1N1 också snurrade runt jordklotet på 1970- 0ch 1980-talen.

Sammantaget blir då effekten att andelen smittade bland unga blir mycket högre än normalt. Något som får en del personer att dra slutsasten att svininfluensnan skulle vara farligare för den drabbar mest yngre. Men att den drabbar mest yngre innebär att färre kommer att dö. Beräkningen är att cirka 60 personer kommer att dö i Sverige av svininfluensan om inget görs. Jämfört med omkring 1 000 till 2 000 döda i en normal influensapeidemi (som förekommer i stort sett varje år) är 60 personer faktiskt ingenting.

Att främst unga drabbas gör alltså att dödligheten i svininfluensan blir lägre än för en normal influensaepidemi. Men att unga drabbas i större utsträckning och annat dödligheten är lägre innebär inte att svininfluensan är mer farlig eller mindre farlig. Den är som en influensa är mest. Farlig för gamla, kroniskt sjuka, feta, försvagade och gravida. Det är dessa riskgrupper som borde vaccinera sig först. Själva hör jag till de som löper minst risk att bli allvarligt sjuk (jag kan eventuellt redan ha haft svininfluensan), så jag ställer mig frivilligt sist i kön.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, VG, Sydsvenskan,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Hej, vi är ju överens, så detta inlägg kanske är överflödigt 🙂
  Samhället är på väg att begå ett misstag hälsomässigt (och även ekonomiskt) sett på lite längre sikt genom massvaccineringen mot svininfluensan A/H1N1, om den genomförs som först sagts dvs att i stort sett alla ska vaccineras. Misstaget beror sannolikt delvis på ren okunskap hos många beslutsfattare i Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet och den information och underlag dessa bistår politikerna med. Åtminstone kan jag inte dra någon annan rimlig slutsats efter bl a den skriftliga kommunikation jag haft med några högt uppsatta personer där senaste tiden.

  Min fru Ann-Cathrin Engwall ( fd Svensson under vilket namn de flesta av hennes vetenskapliga publikationer finns), PhD i molekylär cellbiologi och utbildad i virologi och immunologi skrev på min uppmaning efter att hon insett det tokiga i massvaccineringsstrategin i augusti i år en mycket uppmärksammad debattartikel på vetenskaplig grund på SvD Brännpunkt debatt 28 aug i år. Minst ett 40-tal bloggar länkar till den artikeln. Många har förstått hur det ligger till, men inte många beslutsfattarna tror jag – ännu i alla fall.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  Där visade hon pedagogiskt att en massvaccinering som syftar till att alla ska vaccineras innan en första hittills mycket mild våg av svininfluensan kommer att medföra ett kraftigt sänkt (smalare och kortvarigare) immunologiskt skydd för alla de männsiskor som skulle ha smittats i första vågen men i stället hinner vaccineras innan dess, jämfört med om de hade smittats innan dess.

  Det KAN komma att röra sig om miljoner människor om de hinner massvaccinera innan denna våg löpt ut. Det är dock bättre att låta denna relativt milda influensavåg löpa ut fritt och på så sätt låta folket i högre grad få en ökad immunitet mot t ex en framtida varligare variant av viruset eller mot andra besläktade influensor som finns eller kan uppstå. Det kan dock kortsiktigt ”kosta” några sjukdagar extra detta vinterhalvår.

  Högriskgrupper som man vill skydda ”till varje pris” är det förstås rimligt att vaccinera så fort som möjligt eftersom just de kan ha mycket att vinna på att inte smittas nu. Även i deras fall är det dock rimligt att göra en avvägning mellan t ex fördelarna på kort sikt och eventuella nackdelar på längre ur ett immunologiskt perspektiv.

  Det är inga nyheter vetenskapligt sett som Ann-Cathrin har presenterat . Min egen enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns på

  http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

  Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som nu dessutom i mer detaljerad form finns med som ett appendix nederst på samma sida. Dess slutsatser är helt i linje med smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 3 sept, men varken Socialstyrelsen och SMI tycks ha insett att hans uttalande faktiskt är logiskt oförenligt med deras egen massvaccinationsstrategi mot A/H1N1 :

  ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.” Staffan Sylvan.

  Ann-Cathrins resonemang borde studeras av alla berörda innan detta ”massexperiment” genomförs. Hennes slutsats är dessutom intuitivt närmast självklar för många. De över 30 och i ännu högre grad över 40 år och i ännu högre grad ännu äldre har ju visat sig ha ett betydligt bättre skydd i denna svininfluensavåg tack vare tidigare genomlevda influensor som t ex Hongong och Asiaten eller besläktade influensor. Det är sannolikt därför de under 30 år som grupp har drabbats av svininfluensan i mycket högre grad. De har inte genomlevt de nämnda pandemierna.

  De få hittills avlidna i Sverige har dock haft andra underliggande svåra sjukdomar och var dessutom lite äldre. De dog därför egentligen inte pga svininfluensan i första hand även om den var en utlösande faktor. 100 000-tals svenskar eller fler har antagligen redan smittats och många har knappt märkt det.

  Många människor har förstått mycket av detta intuitivt och erfarenhetsmässigt, men det nya 28 aug var att min fru klargjorde de immunologiska mekanismerna i en mycket läst debattartikel som förklarar hur immuniteten uppstår vid naturlig infektion, en immunitet som även ger ett svar mot virusets inre delar, till skillnad från vid vaccinering. Det viktiga är alltså att det immunologiska skyddet skiljer sig kraftigt åt efter vaccinering och efter naturlig s k cellmedierad immunisering som uppstår som en följd av att viruset tränger in i cellen.

  Även sett på längre sikt än en andra våg, dvs inför framtida säsongsinfluensor som kan uppstå efter A/H1N1 inses intuitivt att den naturligt förvärvade immuniteten är mest effektiv för de flesta människor. Vid massvaccinering mot influensor finns riske för att det skapas behov av nya massvaccineringar, eftersom en stor del av befolkningen då inte skulle få ett bredare långvarigt skydd via infektionen, vilket på längre sikt kanske skulle riskera att leda till en situation snarlik den med multiresistenta bakterier.

  Min fru (och jag) står helt oberoende från politiker, intressegrupper och beslutsfattare i denna fråga och har kunnit tänka helt fritt och kommit fram till ovanstående slutsats. En hel del läkare hon och jag talat med håller med, men några tycks fortfarande tänka extremt kortsiktigt och verkar närmast låsta i sitt tänkande.

  23 sept föreläste Ann-Cathrin på ett möte för ett femtontal vetenskapsjournalister i Stockholm, och där verkade endast en person tydligt oppositionell. Det var en skrivande läkare som verkade anse att man till nästan varje pris ska kortsiktigt undvika enstaka dödsfall i svininfluensan, trots att det sker genom en så bred och urskiljningslös metod som massvaccinering av alla och tydligen oberoende av konsekvenserna för folkimmuniteten på längre sikt eller redan i en eventuell andra potentiellt farligare våg av svininfluensan. En annan skribent som också var läkare höll dock med Ann-Cathrin i hennes synsätt.

  I säsongsinfluensan dör årligen flera tusen människor i Sverige . Även om de allra flesta är äldre kanske några av de som dör är lite yngre och även i det hänseendet värre än denna svininfluensavåg hittills, men ändå föga uppmärksammat och tydligen utan att det föranleder massvaccinering varje år.

  Jag själv tycker att det ter sig relativt sett fördelaktigt att smittas nu av den milda A/H1N1 och på sätt få en slags förhöjt immunologiskt ”försäkringsskydd” för framtiden, som är effektivare och långvarigare än vaccinering, även om jag inte skulle aktivt ”jaga smittan”. Jag hade f ö en kort lättare sjukdom igår och det kanske var en släng av A/H1N1 – en billig ”försäkringspremie” i så fall 🙂

  Sverige borde kanske låta testa t ex ca 500-1000 slumpvis utvalda ute i landet för att på så sätt få en uppfattning hur stor andel av befolkningen som redan blivit smittad av A/H1N1.

  Sverige borde också stoppa den urskiljningslösa massvaccineringskampanjen och enbart satsa på högriskgruppen men givetvis tillåta alla som vill att vaccinera sig.

  Om en våg 2 kommer med ett muterat och betydligt dödligare virus utvecklat ur A/H1N1 OCH om vaccinet även fungerar bra (vilket är osäkert) mot det kommer saken i ett något annat läge. Då kan beslutsfattarna, om hållbarheten på vaccinet så tillåter, ha betydligt bättre skäl att vilja att alla svenskar vaccineras, dvs om en stor del av befolkningen enligt det nämnda testet visar sig vara osmittad i första vågen och därmed inte ha optimal immunitet.

  Se detta färska abstract från en vetenskaplig rapport

  1: J Theor Biol. 2009 Aug 22. [Epub ahead of print] Links
  Qualitative analysis of the level of cross-protection between epidemic waves of the 1918-1919 influenza pandemic.Rios-Doria D, Chowell G.
  Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA.

  ”Our results indicate that avoiding a second influenza epidemic is plausible given sufficient levels of cross-protection are attained via natural infection during an early (herald) wave of infection or vaccination campaigns prior to a second wave. Furthermore, interventions aimed at mitigating the first pandemic wave may be counterproductive by increasing the chances of a second wave of infection that could potentially be more virulent than the first.”

  Man talar alltså om att det finns en nytta av att befolkningen har ett naturligt försvar för att motverka ATT en andra våg av influensan uppkommer, vilket iofs är en aspekt som vi inte berör iförsta hand.

  Men man säger dessutom att åtgärder för att begränsa smittspridningen i våg 1 kan vara kontraproduktiva när det gäller effekterna som uppstår i en andra, potentiellt allvarligare, influensavåg.
  Det är exakt det som Ann-Cathrin har fört fram, och vilket jag själv har insett är den logiska slutsatsen av hennes kunskaper.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703472?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

  MVH Bo Engwall

 • Cecilia

  Hej,
  Jag är en kvinna som är född 1972 och väntar mitt första barn. Jag är i v.10 och vaccinationen skall starta nästa vecka på Mödravårdscentralen…

  Jag är väldigt tveksam till att vaccinera mig. Det finns ju inga tester gjorda på gravida. Hur kan man garantera att vaccinet inte påverkar fostret negativt? Mödravården får heller ej rekommendera att man tar vaccinet, utan beslutet ligger helt i våra händer. Det känns inte heller speciellt betryggande.

  Om sjukvårdspersonal som besitter en kunskap som vi andra inte har, om dom INTE får rekommendera – hur skall man då som vanlig människa kunna ta ett tryggt beslut?

  Till saken hör också, att all annan vaccination skall man som gravid undvika, varför inte denna? Som inte ens är testad på gravida.

  Snälla, jag behöver hjälp att bena ut min osäkerhet.

  Mvh Cecilia

 • Cecilia

  Hej igen,
  Kan också tillägga att jag inte är ”influensabenägen” dvs så har jag varit förskonad från andra influensor genom åren.

  /Cecilia

 • Anders_S

  Cecilia: Jag lämnar inga råd. Mina slutsatser baseras på de diskussioner om svinifluensan som varit i USA, Australien, Nya Zeeland och Grekland där svininfluensnan genomlevts utan några vaccinationer alls. I Grekland på grund av belsut att inte vaccinera. I de andra länderna på grund av att vaccin inte funnits helt enkelt.

  Jag tror inte vaccinet är farligt, men svininfluensan motverar inte heller massvaccination. Om jag var du skulle jag nog vaccinera mig.

 • Pingback: Vaccinationsupprop « Joakim Hörsing()

 • Anna

  Cecilia,

  Jag skulle inte vaccinera mig om jag var du. Om du är vid god hälsa så har du alla chanser i världen att klara dig igenom influensan om du bara köper lite pappersnäsdukar och ipren. Hur man hanterar influensasymptom är inget mysterium. Vad du utsätter ditt ofödda barn för är däremot ett mysterium – vi vet ingenting om långtidseffekterna av det här vaccinet.

  Mitt råd – vaccinera dig inte nu. Vänta istället och följ bevakningen i media. Om smittan trappas upp och kommer tillbaka senare, så finns ju vaccinet kvar.

 • Folkhälsovetare

  En massvaccination mot smittkoppor startades i början av 1800 ‚Äì talet. 1807 blev alla klockare utbildade i konsten att vaccinera och 1816 kom en lag som innebar att det skulle vara obligatoriskt att alla barn under två års ålder skulle smittkoppsvaccinernas. Tack vare framgångsrik vaccinering fanns det allt färre människor kvar som kunde smittas av viruset. 1971 deklarerade WHO att smittkopporna var utrotande över hela världen.

  Sundin, J., Hogstedt, C., Lindberg, J. & Moberg, H. (red). (2005). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.

  Om Gustav IV Adolf lyckades med att minska antalet smittkoppsmittade fall samt rädda liv. Vad i helsike kan man inte göra det nu också med denna form av infektion?
  Sedan lever vi en global värld där infektionerna lätt kan transporteras därmed flera av de infektioner som svenska statsmakten sedan decennier lyckades utroa i Sverige. Svenska folket borde plugga svensk folkhälsohistoria för att utrota deras inkompentens samt kan de plugga infekt??onskunskap!

 • Folkhälsovetare

  Risken med globaliseringen är att ifrån de länder som fortfarande har en problematik med infektionssjukdomar kan dessa spridas tillbaka till Sverige trots framgångsrika resultat från vaccinations program. Efter andra världskriget var tuberkulos borta, men nu på 2000 ‚Äì talet hör man om nya fall av tuberkulos. Det senaste fallet som jag hörde talas om dök upp i massmedia var en person i ett fängelse som hostade. Därför kan det vara svårt att ha förståelse för föräldrar som anser att just deras barn ska inte behöva olika vaccinationer och sedan kan de själva åka på semester till andra länder.

 • Re Folkhälsovetare

  Det historiska perspektivet är intressant. Hur länge har influensavirus funnit ?

  Där vet vi ju att de ändrar o sprider sig mycket snabbare än smittkopporna och därför är utrotningstaktiken mycket mindre lämplig, så länge inte vaccinerna blir helt säkra.

 • Folkhälsovetare

  Slutar man att vaccinera mot vilken som helst sjukdom samt sluta med att upprätta hålla god hygien samt återgår till dåliga vatten – och avsloppsledningar. Då är vill tillbaka till 1700 – och 1800 – talet problem. Därför finns det mycket goda skäl att fortsätta med vaccination, goda hygien samt anlita hantverkare som kan renovera och förbättra vatten – och avsloppsledningarna.

  Vaccinerna blir helt säkra? Det finns inte och kommer aldrig att finnas en 100 % garanti att all form av vaccination är 100 % säkra. De som väntar på detta lär få vänta resten av deras liv.

  Hur länge har influensavirus funnit? Fråga en läkare.

 • Cecilia

  Re Anna

  Jag tänker inte vaccinera mig. För så länge ingen läkare kan se mig i ögonen och garantera att det inte skadar fostret, så tänker jag avstå.

  Jag är frisk för övrigt och tänker ”riskera” att få denna influensa och stärka mitt immunförsvar på ”rätt” sätt.

  Jag kommer att följa mediabevakningen i huruvida detta vaccin påverkar människor.

 • ”Slutar man att vaccinera mot vilken som helst sjukdom”

  Men det innebär inte nödvändigtvis att det är bra att massvaccinera mot influensavirus, eftersom de ändrar sig så ofta och smittar starkt och därför sprider sig lätt över hela välden OCH kan ibland gå över artbarriären.

 • Maja

  Jag fick rekommenderat på MVC att vaccinera sig. Kanske är olika på olika mödravårdcentraler, jag vet inte. Sen är det ju upp till var och en hur man vill göra. Jag är själv gravid i tredje trimestern och därför rekommenderades jag starkt att ta vaccinet. Är kluven men det lutar nog åt att jag kommer ta det.
  Om du läser om vaccinationer och graviditet i böcker (har en själv hemma) där kan du se vilka som är okej att ta som gravid. För att nämna två så är det havrix och just influensavaccin.

 • Till Anna som är gravid:
  Jag hörde för första gången för några veckor sen talas om kolloidalt silver, som ska vara effektivt mot virus. Om man tar detta om man känner att man har något på gång i halsen och känner sig trött sägs det vara bra. Kan själv inte säga något om dess effekt, har använt det ett tiotal gånger de senaste veckorna men hade kanske inte blivit sjuk ändå.
  Utförlig beskrivning – http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm
  D-vitamin sägs också vara bra – http://www.vitamera.se/artikel-fragor-och-svar-om-svininfluensan-p69.html

  Vaccinet är jag mycket misstänksam mot, dels är det mycket skumt hur det hela har gått till, det har aldrig funnits någon anledning till denna hysteri. Dels har det planerats och varnats för DEN STORA PANDEMIN i flera år, det ser för planlagt ut. Dessutom innehåller ju vaccinet tveksamheter, framförallt skvalen och kvicksilver om jag har förstått det rätt.

  Folkhälsovetaren:
  Varför skulle man sluta med att upprätthålla god hygien och ha ordentliga avlopp och rent vatten för att man skulle låta bli att vaccinera?
  Jag tror att just sådana åtgärder och inte vacciner är anledningen till att vissa sjukdomar försvunnit.

 • Martina Pedersen

  Folkhälsovetaren (om han eller hon nu är en sådan) borde veta att influensavirus inte kan utrotas på samma sätt som smittkoppor. Först och främst så är inte influensan strikt humanpatogen. Ska vi vaccinera bort den får vi först vaccinera varenda jävla fågel och gris på jordklotet – prova det du! Gör man inte det finns viruset kvar och kan anpassa sig till mänskliga värdar igen. Influensaviruset har funnits mycket länge, men har sannolikt inte varit ett så stort problem förrän man började sammanföra fjäderfä och grisar samtidigt som människan började röra mer på sig.

  Att tbc är på väg tillbaka beror delvis på ökande resistens mot ALLA de medel vi har tillgängliga – ett allvarligt problem! Enda sättet att bromsa denna utveckling är att se till att de som drabbas (främst fattiga i u-länder) får tillgång till en fullständig kur under uppföljning av läkare. Resistensutvecklingen har skenat då alltför många människor inte har råd med en hel kur mot TBC – de tar en bråkdel av de tabletter som behövs, vilket är en utmärkt grogrund för resistensutveckling… De där vaccinationsstålarna hade gjort mer nytta i kampen mot TBC i Indien…

 • Råttan

  Snälla, lär er nåt nån gång. Visst kan man tycka att vaccinationen är överdriven av diverse skäl (samhällsekonomiskt slöser), men det här med kvicksilvret är paranoia. På en vecka (!) får man i sig lika mycket kvicksilver via maten som finns i en dos av vaccinet! Om jag vore er skulle jag allvarligt oroa mig MYCKET mer för vad som finns i era schampo-flaskor, sminklådor, sofftyger, bil-inredningar, mobiltelefoner, datorer, isoleringsmaterialet i huset etc etc etc. Vi SIMMAR i kemikalier i det här samhället, och jag tycker absolut inte att vi ska använda mer i onödan, men my god vilken nitpicking det är att attackera vaccinet. Sukralos och bensen i läskedrycker, ftalater mm är mera oroväckande.

  Åh ja, jag vet att kvicksilver är extremt giftigt men det handlar om DOS! Att folk har så svårt att släppa sitt svartvita tänkande – världen är komplex…

 • Då kanske du kan undervisa Maths Berlin(anses vara en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare)som säger:
  ”Det finns inget underlag som stöder att dosen 5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet är riskfritt och det finns dessutom underlag för skälig misstanke att det finns risker med den dosen av kvicksilver som finns i vaccinet.”
  http://www.amalgamskadefonden.se/default.asp?id_Page=186

 • Pingback: Blandat från media | Greensparrow()

 • mk

  Råttan skrev: ”Snälla, lär er nåt nån gång. Visst kan man tycka att vaccinationen är överdriven av diverse skäl (samhällsekonomiskt slöser), men det här med kvicksilvret är paranoia. På en vecka (!) får man i sig lika mycket kvicksilver via maten som finns i en dos av vaccinet!”

  Ännu ett exempel på hur illa ställt det är med kunskaperna. Inse att allt som hamnar i magsäcken tas inte upp, okej? Det är för fan basic fysiologi att det är skillnad på att injicera någonting i blodomloppet och att stoppa det ner i mag-tarm-kanalen.

  Ni som kör det här ”inte-mer-än-en-fisk”-argumentet far med grova osanningar. Rätta detta fel.

 • Pingback: Vadå vaccinbrist? | Svensson()

 • Pingback: Svininfluensan sprider sig | Svensson()

 • Pingback: Folk dör av influensa | Svensson()

 • Pingback: Redan från början visste man att svininfluensan inte var farlig | Svensson()

 • Pingback: Onödig vaccinering gav onödigt många sjuka | Svensson()