Felaktigt ifyllda blanketter är väl inte fusk

Stockholms kommun har uppenbarligen omdefiniert begreppet fusk och dess betydelse. Eller är det media som gjort det? Eller missförstår jag? I vilket fall som helst så är det en politiskt motiverad propaganda som finns att läsa i SVD:

– I 50 procent av fallen kunde man konstatera rent fusk. 25 procent av bidragsansökningarna var felaktigt ifyllda och i resterande 25 procent av fallen var det Socialtjänsten själv som hade gjort fel, konstaterar Ulf Kristersson.

Misstag är inte fusk, felaktigt ifylllda blanketter av de som ansöker är inte fusk och misstag av socialtjänsten själv är verkligen inte fusk. Man kan också få den falska uppfattningen av artikeln i fråga att hälften av alla socialbidragsansökningar skulle vara felaktiga och enligt Ulf Kristersson därmed fusk. Eller att hälften är fusk och att hälften är felaktigt ifyllda. Riktigt hur det hela ska tolkas är lite oklart.

Det handlar om att hälften av de granskade ansökningarna (och de granskades för att man trodde att de kunde innehålla fel redan från början) visat sig innehålla fel. Fel som inte ens med bästa förmåga i världen kan uppfattas som fusk. Kristersson verkar ljuga medvetet och kallar misstag och slarv för fusk, eller är det media som skriver obegripligt? Kanske ska det hela tolkas som att hälften av de grsnakde ansökningarna är fusk och hälften är felaktigt ifyllda blanketter?

I vilket fall som helst så uttalar sig Kristersson som han gör för att försöka undergräva förtroendet för den gemensamma välfärden. Det är fult, oetiskt, smutsigt och oärligt. Det är moderat propaganda mot vanlig folk det handlar om. Det är moderat propaganda för att förbereda för ytterligare försämringar för arbetarklassen i Sverige.

Udnersökningen, som alltså bara berörde misstänkt felaktiga utbetalningar kan inte hlelr användas för att beräkna totalkostander för Stockholm. Att extrapolera och beräkna det totala antalet felaktiga utbetaningar från ett så litet och ovetenskapligt underlag är helt enkelt inte möjligt.

Vilken typ av stadsdelsnämnder granskade man? Vilken typ av bidragstagare, var det rika, som man vet fuskar mer än andra, eller var det fattiga arbetare som man vet har svårt att fylla i och förstå blanketter. Någon egentlig bild av om fusket och felaktigheterna är vanliga eller ovanliga får vi inte heller. Kanske är det bara nån enstaka procent som är det? Det lär man aldrig kunna komma från. Misstag begås. Och typiska fuskare som det ibland är svårt att komma åt finns det några stycken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
 • Min tolkning är att av de undersökta handlingarna var 50% fusk, 25% fel gjorde av den ansökande och 25% fel gjorda av socialtjänsten. Det ger en summa på 100%.

  Det var inte 25% av 50% som var felaktigt ifyllda.

  Att det var så hög andel (100%) som det var nåt fel med berodde ju på att dessa ansökningar var särskilt markerade som misstäknta felaktigheter.

  Jag tror inte att det fanns nån annan bevekelsegrund för att undersöka just dessa ansökningar (tex ålder, ras, kön, inkomst), utan det var helt enkelt en närmare granskning av ansökningar som av nån anledning verkat fel.

  Personligen tycker jag det är bra att ansökningar granskas. Det stärker rättssäkerheten och ökar förtroendet för systemet.

  –Jesper

 • Magnus

  Hmm, aningen krånglig text, men ändå. Det är nog bara SvDs rubriksättare (och ev du) som kan få intrycket att folk fuskar. Det står att av de få fall som är uppenbart felaktiga så står socialtjänsten och otydliga blanketter för lika mycket fel som fuskare. Om något så är Kristersson öppen och ärlig med de fel han ansvarar för.

 • Jonas

  Det skulle behövas ett gäng handläggare för att granska Ulf Kristerssons eget siffertrixande och fusk.

 • Blanketter tillhör byråkratins allra mest omhuldade delar. En viss förnyelse har skett genom ”webbifiering”, men särskilt mycket förståligare har det inte blivit bara för att de kan fyllas i från webben istället för med papper och penna.

  Socialtjänstens blanketter har jag dessbättre ingen större erfarenhet av men väl Skatteverkets. Gå t.ex. in på sidan http://www.skatteverket.se/nav/blanketter.106.76a43be412206334b89800017963.html för att få en liten inblick i denna giganstiska djungel. Öppna sedan någon blankett, inom ett ämne som man som vanlig medborgare förväntas behärska, och se hur lätt det är att fylla i.

  Det är nog ganska rimligt att tro att det faktiskt finns sådana som sätter fusk i system genom att utnyttja blanketternas inbyggada krånglighet, samtidigt som det givetvis finns sådana som begår rena misstag. Det kan gälla socialtjänst och det kan gälla skatteverk.

  Förenkling av såväl regelverk och blanketter kommer att råda bot på såväl fusk som misstag.

 • Jag

  Hmm, jag tror du har läst fel. Det står ju klart och tydligt följande.

  1. 127 akter (fall) skådades i detalj på grund av felaktigheter.

  2. 50% av de 127 var rent fusk.

  3. 25% av de 127 var felaktigheter i ansökan.

  4. 25% av de 127 var felaktigheter från myndigheten.

  Jag håller dock med dig om att viss information saknas för att sätta saker i perspektiv som t.ex 127 fall av hur många ? 30 miljoner av hur mycket som betalas ut. Man kan heller inte extrapolera på det sättet som det görs i artikeln.

  Dock håller jag INTE med dig om att det skulle ligga någon relevans i VILKA stadsdelar man granskat. Vad är det för ogrundat påstående att ”rika” stadsdelar fuskar mer än fattiga ? Samtidigt skall ALLT fusk beivras då blotta tanken på fusk leder till att systemet undergrävs. Om det nu är så svårt att fylla i blanketter och dylikt får det väl göras enklare, precis som för småföretagen. Jag tror ofta inte att politiker tänker efter före utan beslutar saker som verkar bra i teorin men som i praktiken innebär krångliga regler och ansökningar.

 • Anders_S

  Jag: Nu finns det belägg för mitt påstående om att riak fuskar mer. Följ länken. Att rika fuskar mer är klargjort genom undersökningar. SÅ påståendet har verkligen relevans.

  Rent språkligt betdyer det som står i artiklen att 50% var fusk och häften av detta felaktigt ifyllda blanketter av sökande och hälften felaktigt ifyllda av socialen. Att det kanske inte var meningen att det skulle stå så är en annan sak, som jag också tagit hänsyn till i mitt inlägg.