Skillnaden stavas tågtrafik

Den stora anledningen till att Skånetrafiken är billigare, bättre och snabbare än Västtrafik heter järnväg. I Skåne går det pendeltåg, de så kallade pågatågen överallt. Detta gör att kollektivtrafiken blir snabbare och att den upplevs som bättre och trevligare. Något som ger fler passagerare och därmed möjlighet att  göra det hela billigare.

Vad det främst handlar om är att pendeltrafiken i Göteborgsområdet måste byggas ut med genomgående pendeltåg. Att vänta tills Västlänken är färdig är att vänta för länge. Därför måste man bygga en ny station vid Gamlestadstorg där pendeltågen kan stanna och där man kan byta till spårvagns- och bussnätet. Liknande stationer bör byggas i Almedal och vid Brunnsbo (Tingstad). Busstrafik och spårvganstrafikanpassas till de nya bytesstationerna.

Pendeltågstrafik måste så snabbt som möjligt startas på Bohusbanan, Boråsbanan och Hamnbanan ut till Volvo. Det kräver en snabb modernisering och upprustning av främst Boråsbanan, men också en elktrifierng ända ut till Volvo. Det kräver att man använder Mölndals Övre station och stationer som Lillhagen och Säve. Genomgående pendeltåg från Kungsbacka till Älvängen blir möjliga, liksompendeltåg från Alingsås till Volvo och från Borås till Stenungsund.

SPårvägstrafiken i Göteborg bör byggas ut till Backa, längs med  Norra Älvstranden och så bör Bräckelinjen återubbygas med en förlängning till Eriksberg. Från Hjällbo bör Västgötabanan återskapas med spårvägstrafik i alla fall ut till Gråbo, kanske ända till Sjövik. Det finns saker att göra, som kostar pengar, men som går snabbare att genomföra än Västlänkens tunnel.

Enda möjligheten för kollektivtrafiken i Göteborgsområdet att bli lika bra som i Skåne är en rejäl utbyggnad av den spårbundna trafiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Håller verkligen med. Skrev mitt kandidatarbete om just det här, men inriktning knut- och bytepunkter. Tycker Skåneregionen känns lite hotfull mot oss i Göteborg.

  • Pingback: Bra statlig satsning | Svensson()

  • Fast Skåne skulle faktiskt kunna lära en del av Göteborg också vad gäller spårtrafik. I Lund finns ”Lundalänken”, en bussgata som är tänkt att bli spårvagn men det händer aldrig nåt. I Malmö finns ett skriande behov av tunnelbana eller spårvagn då stadsbussarna för ytterområdena är plågsamt långsamma. Att fixa tåg till ex. Dalby hör också till ett av de aldrig realiserade ”pratprojekten”.
    Skåne kanske är säkert bättre på vissa sätt, men är verkligen inget bra föredöme.