IB-affären och övervakningen av vänstern i verkligheten

En bloggare (tidigare metallarbetare) och en historieprofessor, båda medlemmar i Socialistiska Partiet har idag skrivit var sin artikel om det som Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade, Informationsbyrån (IB). Ur olika synvinklar och perspektiv. Kjell Östberg, som också skrivit två mycket intressanta böcker om Olof Palme, skriver bland annat så här på Aftonbladet kultur:

Det som gjorde avslöjandena extra känsliga var att Bratt och Guillou kunde visa att IB hade de intimaste kontakter med det socialdemokratiska partiet. IB:s chef var Olof Palmes ungdomsvän Birger Elmér.

Regeringen gick snabbt ut med kraftfulla dementier, Palme talade nedlåtande om gossar som läst för många indianböcker. Avslöjarna dömdes till årslånga fängelsestraff samtidigt som IB gick fri. Likafullt var IB-affären Guillous och Bratts triumf och det socialdemokratiska etablissemangets stora nederlag. Redan då var misstron mot regeringen djup och välgrundad.

Genom Säkerhetstjänstkommissionens grundliga genomgång vet vi att de i allt väsentligt hade rätt. Kommissionen, som hade själve riksmarskalken som ordförande, visar övertygande i sina rapporter hur IB hade sin bakgrund i 50-talets kalla krig, där två intressen sammanföll. För att tillhandahålla avancerat krigsmaterial krävde USA att Sverige kunde garantera att inga kommunister arbetade inom de känsliga delarna av industrin. Samtidigt hade socialdemokraterna i det fackliga arbetet intresse av att övervaka kommunister.

[…]

Men Mona Sahlin har inget lärt. ”Tala om vad du skrev”, säger hon förmanande till Guillou (Expressen 26 oktober). En djärv uppmaning, med tanke på vad den svenska socialdemokratin har att dölja. Eller menar Sahlin att vi från och med nu kan räkna med samma öppenhet när det gäller hennes partis relationer till främmande makter?

När får vi veta vad Palme sa när han enligt USA:s ambassadör samarbetade ”på alla tänkbara sätt” i början av 1950-talet? När får vi veta vad LO:s ordförande Arne Geijer – ”utan tvekan en av de bästa vänner USA haft” – berättade när han med andan i halsen rusade från utrikesnämndens hemliga sammanträden eller Socialistiska internationalens möten till bjudluncher på ambassaden? Eller Tage Erlander när han infann sig för en uppsträckning efter Palmes Vietnamtal 1968.

Faktum är att vi vet mer än vad Mona Sahlin nog vill och tror – men det beror inte på att partiet lagt några kort på bordet utan på att ambassadörernas rapporter hem numera kan läsas på National Archives i Washington. Nu vet vi att Palme namngav studentkamrater för kommunistsympatier – och de fördes omgående, med telefonnummer och allt upp på den lista av 10?000 misstänkta kommunister som amerikanarna förde. När får vi veta hur många av dessa som kom från IB? Och vad skulle hänt med dem i händelse av att det kalla kriget blivit varmt?

IB-affären var en allvarlig sak, Organisationens spioner, såna som Gunnar Ekberg, Svante Winquist och Jan Lindqvist (sjukhusspionen) sysslade med en olaglig verksamhet och en förföljelse av vänsteraktivister på många svenska arbetsplatser i samarbete med socialdemokratiska partifunktionärer, något som den tidigare Volvoarbetaren Göte Kildén kan vittna om:

Motfrågorna och kraven till alla dem som försöker mosa Guillou är självklara:
Var har ni era undangömda papper och hemligstämplade rapporter: Om ert långa samarbete med den amerikanska säkerhetstjänsten CIA? Eller om ert arbetsplatsspionage på tiotusentals svenskar?Ni misstänker exempelvis att Guillou berättat elakheter och hemligheter för KGB om vår förre och så tragiskt mördade statsminister Olof Palme. Men varför inte då själva lägga alla papper på bordet om dennes mångåriga och lönsamma samarbete med CIA? Berätta om varifrån pengarna kom när han som student byggde upp USA:s motkraft, ISC, till den stalinistiska internationella studentrörelsen. Eller varför inte visa upp pappren om hans roll under många år som den personligt ansvarige för statens och socialdemokratins arbetsplatsspionage. Det må ha varit i regi av det IB som Bratt och Guillou avslöjade, av SÄPO eller av socialdemokraternas SAPO. Palme var chef för dem alla.

Den senaste rösten i den kör som fördömer och ifrågasätter Guillou illustrerar väl att det handlar om revansch. Om att återta förlorad heder. Det är ännu ett spöke från det förflutna, en Svante Winqvist som dyker upp på Newsmill och gör ett försök att putsa upp IB:s smutsiga fasad. Han benämner sig själv en Fd IB-analytiker. I själva verket var han en av IB:s svarta spindlar. Han var chef för sjukvården ”BURE-projekt” och i den egenskapen anställde han sjukhusspionen Lars Lindqvist. För övrigt fick Winqvist senare en välbetald reträttpost som chef och förvaltare för Volvos och verkstadsklubbens pensionsfonder. Pikant nog tillsammans med verkstadsklubbens mångårige sekreterare Lennart Carlsson! Socialdemokraternas ordförande vid den tiden det begav sig, Björn Matsson fick för sin del en chefspost av Volvo Personvagnar…

[…]

En av frågorna till Winqvist och andra är: Hur försökte ni blockera oss? Min kompis Kent Kjellgren, då truckordförande och facklig gruppordförande beskylldes exempelvis av (s)-klubben på Volvo för att vara terrorist och att ha samröre med Röda Brigaderna i Italien. En befängd beskyllning, men han och vår fackklubb hängdes ändå ut som terrorister på Göteborgs-Postens förstasida. Tingsrätten menade sedan att Björn Matsson, som ansvarig utgivare för det socialdemokratiska blad som kokat ihop och planterat historien, inte hade någon som helst grund för sitt påstående. Men vad spelade det för roll. Det var inte kul och självklart en stor skada både för Kent personligen och för vår fackklubb att för familjen, bland vänner, grannar och arbetskamrater bli uthängda som terrorister. Hade IB också blivit en aktör? Winqvist vet nog. Men i dag väljer han i stället att benämna sig Fd Ib-analytiker…<

Göte skriver vidare om hur vårt parti övervakades ockh kontrollerades. På sommarläger, på fackliga konferenser, kongresser, avdelningsmöten osv. I Säkerhetstjänstkommissionens rapporter står bland annat följande om denna övervakning av SP (tidigare RMF och KAF):

Att man från socialdemokratisk håll uppfattade detta som ett hot är inte ägnat att förvåna. I broschyren Vad döljer sig bakom KAF? utgiven av Göteborgs Arbetarekommun 1980 angreps förbundet hårt och utpekades som en organisation präglad av ”hemlighetsmakeri och revolutionsromantik”. Framför allt var det trotskistisk ”infiltration” på Volvo i Göteborg som socialdemokraterna oroade sig för och det hävdades att den tidigare redaktören för Internationalen, Göte Kildén, skickats in för att underminera den fackliga verksamheten inom företaget.(569) Otvivelaktigt bedrev personer med anknytning till KAF/SP en omfattande och i vissa avseenden framgångsrik facklig kamp på Volvo och andra arbetsplatser.(570) Att LO/SAP tog strid mot detta är naturligt men var det också en uppgift för säkerhetspolisen att intressera sig för det fackliga arbetet? Uppenbarligen ansåg säkerhetspolisen det viktigt för att följa även den fackliga verksamheten och från mitten av 1970-talet kom allt fler rapporter att upprättas av säkerhetspolisen rörande KAF/SP:s arbete inom detta område.

[…]

Ett annat återkommande övervakningsobjekt var de sommarläger som KAF/SP arrangerade. 1981 hölls sommarlägret i Snovalds i Västergarn och personal från sektionen i Visby var där och noterade bilnummer.(613) I samband med sommarlägret 1987 vid sjön Ärr i Dalsland smög säkerhetspolisen under en natt, då lägerdeltagarna låg och sov, omkring och antecknade registreringsnumren
på de bilar som stod parkerade utanför sovsalarna. När säkerhetspolisen något senare fick kännedom om att ”en av de ledande i partiet” skulle ha glömt kvar en pärm med partihandlingar skickades ”omgående” personal ut för att återfinna den – dock utan resultat.(614)

Året därpå lyckades dock säkerhetspolisen att, förutom notera registreringsnummer på bilar, få med sig en del handlingar rörande sommarlägret. Säkerhetspolisen fick nu insyn i sommarlägrets barnverksamhet som omfattade bl.a. teaterverksamhet, utflykt samt för de lite äldre ett vildmarksläger med kanotfärd. Vid detta tillfälle bedrev säkerhetspolisen även flygfotografering av lägret.(615) Under 1990-talet har sporadisk yttre spaning förekommit mot SP fram till och med 1998. Exempelvis bedrevs viss övervakning från SÄPO:s sida mot SP:s kongress i Göteborg 1997 i syfte att få en uppfattning om hur många som deltog.(616)

På lägren i Dalsland var jag med och min fru var ansvarig för barnverksamheten. Vi kommer båda ihåg hur vi letade efter den försvunna pärmen och kunde alls inte begripa var den tagit vägen. Att Säpo, som det handlade om i detta fall, skulle sno en pärm med material kring barnverksamheten fanns inte ens i vår vildaste fantasi.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, EX1, 2, NM, HD, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements