Subventionerad kärnkraft men inte subventionerade bostäder

Regeringens politik är verkligen en politik för storföretagen och deras intressen. Hur ska man annars tolka det förunerliga fakta som innebär att regeringen och allianspartierna gärna subventionerar kärnkraft, men inte byggande av bostäder för vanligt folk, dvs hyresrätter till en befolkning där bostadslösheten är skenande. Det finns exempelvis 100 000 som vill ha bostad i Göteborg, detta i ett storstadsområde med 800 000 invånare.

En statlig utredning har dock uttalat sig mot subventioner av kärnkraft. Enligt Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är dock detta förbud en papperstiger:

Överenskommelsen innehöll ett viktigt ställningstagande: ny kärnkraft ska inte subventioneras. Principen är ett klart avsteg från praxis som sedan länge innebär stora subventioner av olika slag till kärnkraften. I dag kan jag avslöja att denna nya princip, som är helt bärande för allianspartiernas uppgörelse, riskerar att bli en papperstiger.

[…]

Visserligen innebär förslaget att ersättningskraven på kärnkraftsindustrin vid en allvarlig olycka ökar, men nivån ligger fortfarande långt under de kostnader som riskerar att bli aktuella. Ett motiv som varit viktigt när utredningen inte kräver högre finansiell täckning är att det kan vara negativt för industrins konkurrensförmåga. Ett tydligare tecken på att förslaget innebär fortsatt subventionering av kärnkraften är svårt att finna.

[…]

I sammanfattning så innebär energiöverenskommelsen att utländska energibolag med statligt stöd kan bygga nya kärnkraftverk i Sverige och sälja elen till kontinenten där elpriserna är högre, utan att ägarna ansvarar för de risker och fulla miljö- och hälsokostnader som kärnkraften medför. I utbyte skulle svenska folket få vissa extra arbetstillfällen under konstruktion och drift men också ett avfall som kommande generationer tvingas ansvara för i hundratusentals år.

Storföretganes profiter i kärnkraftsindustrin garanteras såludna på olika sätt och vanlig folk kommer att få betala om det sker en olycka då ansvaret för detta inte läggs på kärnkraftblagen fullt ut. Däremot så tycker alliansen uppenbarligen att subventioner till boende är fel. Med resultat, en skenande bostadslöshet. Vanlig folks ka inget ha, bara storföretagen. Det tycks vara den borgerliga alliansregeringens devis.

Intressant?
Läs mer: Röda Malmö, Internationalen1, 2, 3,
Borgarmedia: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Du svensson Du vet att det här med topriskförsäkring gäller likadant för Vattenkraft,kemiindustri,oljeindustri,flygindustrin osv

  Så du kan knappast kalla det för subvention.

  Och även om det bara hade gällt kärnkraft så borde du kolla upp ngt som heter effektskatt (vattenfall betalar ca 1 500 miljoner/år) så kommer du att märka att staten tar in LÅngt mer än den lämnar ut.

  Men det glömmer ju naturskyddsföreningen påpassligt att nämna på samma sätt som de glömmer att nämna vindkraftens 100 miljarder i subventioner.

  /C

 • Anders_S

  Christoffer: Jag har insett det där med försäkringarna. Det gör att mitt inlägg blir lite för polemiskt är jag rädd.

 • Tack för att du ser det. Just försäkringsfrågan är en strågubbe som naturskyddsföreningen grönärtorna med flera ofta försöker på till ngt hemskt problem med just kärnkraft. Men det är ett helt normalt beteende från stater.

  Stater tar in ”premier” i form av skatter och utgör sista garanten inte för att premierna skulle vara så höga (Det skulle de inte vara beräkningar sätter kostnaden för toprisker på runt ett par öre/kwh) utan för att staterna har tillräckligt kapital.

  Det är där problemen uppstår. om kemira i helsingborg får värsta möjliga olycka så dör halva staden och man måste sanera för tusentals miljarder. Det finns inget försäkringsbolag i världen som kan ta dne försäkringen för att de kan inte täcka kapitalet så försäkringen är värdelös. Så staten går in som garant istället.

  Det vi hade behövt är att skapa ett generellt regelverk för alla industrier med exakta topbelopp och en tydlig ”försäkringsskatt” till staten så alla industrier spelar på samma bana. för idag så tror jag att det är väldigt mycket gammal lobbying och ”hävd” i hur detta sköts. och det snedvrider konkurensen mellan olika typer av industrier.

 • Anders_S

  Christoffer: Det verkar som vi är överens. Jag är delvis uppväxt i Stenungsund och förstår problematiken.

 • Man måste också räkna in att kärnkraften specialbeskattas med en sk effektskatt samt beskattas med den sk kvotplikten, som innebär att elleverantörerna måste köpa elcertifikat. Dessa utgör en subvention av vindkraft, viss vattenkraft samt biobränslebaserad elkraft.

  Resultatet av kvotplikten blir att ju mer el kärnkraften producerar desto större blir subventionen av vindkraft, biokraft etc. Det är väl något som Naturskyddsföreningen borde lovorda. Men vi hör aldrig någon uppskattning därifrån.
  /DNg