Adelns inflytande

Björn af Kleen, som själv skulle varit adlig om adeln räknade kvinnors avkomlingar som delar av ätten, har skrivit en bok om hur adeln lyckas kringgå arvslagar och på så sätt behålla sina gods odelade, som fideikommiss. Men det är vanligare att man behåller dem odelade genom att göra om dem till aktiebolag. Det är inte bara på markägar- och godsägarområdet som adeln lyckat behålla sina positioner, även på andra områden står adeln stark. Och för att finansiera sitt överklassliv och sina stora godsegendomar så hör många av grevarna, baronerna och de andra adelsmännen till Sveriges riktigt stora bidragstagare.

När CH Hermansson på 1960-talet skrev sin bok om de 15 familjerna, Monopol och storkapital – de 15 familjerna, så fanns två adelsfamiljer nämnda i hans bok, Klingspor och Hammarskjöld. I statliga koncentrationsutredningen från 1968 fanns också två adelsfamiljer med, nämligen Klingspor och BergengrenHammarskjöld inte var en finansfamilj, utan snarare en direktörsfamilj.

Bland dagens storfinansfamiljer finns tre adliga familjer med, Douglas, Bennet och Hagströmer. Klingspor finns kvar som en mindre ägarfamilj i det företagsimperium som man byggde upp ihop med Stenbeck, men sen dess har förlorat kontrollen över, till just familjen Stenbeck. I Sveriges mäktigaste finansfamilj, Wallenberg, har det dessutom varit tradition att döttrar gift in sig i olika adelsfamiljer som Palmstierna, Beck-Friis, Bonde, Gyllenkrok, von Essen, af Ugglas, Montgomery, De Geer med flera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements