Felet med norra älvstranden

Norra Älvstranden, dvs stadsdelarna Lundbystrand (där TV-huset ligger), Lindholmen, Sannegårdshamnen och Eriksberg är ingen myllrande stad skriver Göteborgs-Posten. Självklart inte. Med gamla Lindholmen och Slottsberget som undantag är nämligen stadsdelarna helt felaktigt konstruerade. Det finns inga rikriga kvarter med riktiga gator mellan kvarteren, huvudgatan i Lundbyvass-Lindholmen är jättebred med tomrum på sidorna och 50 meter bort ligger den gamla huvudgatan som är lika bred och tom.

Det är glesbebyggt och hela området är fullt med jättelika parkeringar som avskärmar, isolerar och stänger av. Gamla trevliga (och lite sjabbiga) lokaler och caféer har stängts och rivits, bussgatan går i utkanten av Sannagården-Eriksberg och inte mitt i.

De olika stadsdelarna ligger som öar, isolerade från varandra utan bra kontakytor och förbindande gator. Industrier har tagits bort och den livliga hamnen i Eriksberg med bogserbåtar och annat har stängts. Det finns ingen bra kollektivtrafik och från resten av Hisingen är området isolerat på grund av breda trafikleder, tomma områden, järnvägar och dålig kollektivtrafik. Småindustrier har tagits bort, lokalerna rivits och på det sättet har man skapat enfunktionella områden utan liv. Genom bristen på riktiga kvarter och gator så går det inte heller att skapa levande gatu- och stadsmiljöer. Små och billiga lokaler för småbutiker och olika inrättningar för matintag lyser också i stort sett med sin frånvaro.

Området har vidare blivit en segregerat område för övre medelklassen med lyxiga bostäder, dyra bostadsrätter och bilparkeringar.

Lösningen är att göra området mer stadsliknande. Öppna upp alla gator för genomfarsttrafik. Bygg spårväg, ta bort den nya löjliga breda gatan i Lundbyvass och använd den gamla istället. Bebygg området med hus istället. Ta bort alla jävla parkeringsfält, bygg hus i kvartersbebyggelse.

Bygg spårväg hela vägen från Backaplan till Krokäng, återuppbygg den gamla spårvagnslinjen till Bräcke och förläng den till Eriksberg via Krokängsparken. Skapa pendeltågstrafik och pendeltågsstationer på hamnbanan. Återskapa Färjenäs och inför bilfärjor från Klippan till Färjenäs. Ta väck golfskiten i Färjenäs och bygg kvartersstad med hyresrätter på platsen. Med butikslokaler och smålokaler. Återskapa marin verksamhet på pirarna vid Eriksberg. Behåll eller återskapa containerterminalen på höjden i Färjenäs.

Riv Eriksbergs centrum och bebygg med kvartersstad. Flytta in affärerna i bebyggelsen istället. bebygg områdena mellan leden/hamnbanan och Ramberget. Med småindustrier och bostäder som det var förut.

Felet med norra älvstranden är helt enkelt att det mesta är fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Karin Nilsson

  Det är bästa stället att bo på – Lindholmen! MEN tyvärr har park och natur glömt att vi finns. Utemiljön vid älven är under all kritik. Jag skäms när ex. Paddan åker förbi med alla turister det ser hemska ut från älvsidan!!!
  Resten av Lindholmen satsar andra företag på blommor mm även Eriksberg ser mycket trevligare ut. Annars är det perfekt att få förmånen att bo här!!!!!!!!!!!

 • Mumfi

  Inte heller tycks arkitekterna ha läst boken om hur man bygger trygga miljöer. Som ensam tjej går jag mycket hellre hem i mörkret till ett hus i gamla lindholmen än jag gör det till ett i den nya bebyggelsen.

 • Medgöteborgare

  Lätt att vara efterklok fast det kanske också kan bidra till en förändring för det som återstår, för att inte tala om alla andra intressanta projekt som är på gång i Gbg.

  Men man får lätt intrycket i diskussionen att ”Norra Älvstranden” är ETT område, man inser motsatsen om man besökt områdena ordentligt. Det består av några nya stadsdelar medan andra är över 100 år gamla.
  Fast de nya har tyvärr blivit mer av ”sovstäder”.

  Lundbystrand och en del av Lindholmen är däremot rena arbetsplatsområden och där tror jag det fortfarande finns chans till mer blandstad genom att få till Bostäder på de många öppna asfaltsöknarna (P-platserna).
  Då kunde man också prova att få en mer stadsmässig typ av bostadsbebyggelse och lyckas få lokaler i gatuplan.

  Det kan därmed bli en central stadsdel där även gammalt och nytt blandas – Lundbystrand har flera gedigna äldre och välbevarade industrikåkar. De är dolda bakom flytdockan. När gång o cykelbron står klar kommer även fastlandsbor kunna upptäcka det området.

  Men framförallt borde ”Norra Älvstranden” förbindas med resten av Hisingen!
  Med stråk och viss förtätning mot Lundby så finns större underlag för myller och affärer.