Betydelsen av engelska överdrivs

Så långt är jag överens med de debattörer i SVD som hävdar att folkpartiets förslag om engelska från årskurs är felaktigt och en onödig fixering och fokusering på engelska. Däremot är jag övertygad om att man blir bättre på engelska om man börjar tidigare. Men viktigast är förstås det egna intresset och den egna viljan att lära sig engelska. Jag anser inte att man behöver ha engelska i först klass, men inte för att man inte skulle bli bättre på engelsk, utan främst för att det komemr att inkränkta på andra ämnen som kan vara och förmodligen är viktigare, som svenska och matematik.

Sålunda håller jag med debattörerna i SVD om slutsatserna, men inte om hela deras resonemang. Engelskans betydelse kommer att minska och engelskans viktighete överdrivs. Det står helt klart. På internationellt plan är spanska ett precis lika gångbart språk och Europa är tyska och ryska betydelsefullt. Och vi får inte glömma att ekonomin förskjuts mot Asien och där är andra språk de stora, även om engelska oftast är andraspråk i många av länderna.

Jag håller dock inte med om att svenska språket skulle vara i fritt fall som Per-Owe Albinsson från Nätverket Språkförsvaret skriver i en annan debattartikel. Att svenskan lånar in en hel del ord torde stå oemotsagt. Men varför skulle det egentligen vara ett problem. Språket berikas ju och utvecklas på det sättet. Faktum är ju att majoriteten av svenska ord är inlån från andra språk, huvudsakligen från lågtyska på medeltiden. Men det finns kanke en överdriven pro-engelsk attityd bland våra makthavare, ungefär som överkalssen betedde sig på 1700-talet med franskan. Det gick över den gången och det går nog över även denna gång. I alla fall oroar det inte mig speciellt mycket.

Faktum är dessutom att svenska är ett av världens starkaste språk, med stor litteraturproduktion, tidningsproduktion, filmproduktion, musikproduktion osv. Faran för dess utrotning är överdriven.

Intressant?
Bloggat: Progressiva USA,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Som omväxling håller jag med dig. Snyggt bloggtema förresten.

  • Kuno

    Kinesiska är ett språk som borde få större uppmärksamhet i skolan. Det lär man ha nytta av i framtiden som redan är här.

  • ”På internationellt plan är spnaks ett precis lika gångbart språk och Europa är tyska och ryska betydelsefullt. Och vi får inte glämma att ekonomin förskjuts mot Asien och där är andra språk de stora, även om engelska oftast är andraspråk i många av länderna.”

    Ändå är det nog så att engelskan är det mest gångbara språket, och kommer så att förbli, om man ser det helt globalt. På ”världsdelsnivån” kanske däremot inte alltid engelskan är mest gångbar (spanska i Latinamerika, franska i betydande delar av Afrika, och Europa där franska och tyska konkurrerar).

    Inget annat språk torde dock ha samma potential som engelskan..