Tålamodet slut i Göteborgs hamn

Hamnarbetarna i Göteborg har tröttnat på att förhandlingarna om avtal i hamnen går alltför långsamt och har därför på ett medlemsmöte i måndags beslutat om övertids- och nyanställningsblockad:

Diskussionen om handlingsalternativ blev lång. Mötets mening var att avtalsöverläggningarna går alltför långsamt och att klara besked i avgörande frågor fortfarande saknas efter drygt tre månaders väntan. Samtidigt kvarstår problemen i Göteborgs Hamn. Arbetsgivaren bryter mot löften och åtaganden. Det saknas alltjämnt en demokratisk legitim förhandlingsordning på arbetsplatsen och Hamn4an utestängs och diskrimineras fortfarande, trots absolut majoritetsställning bland de kollektivanställda.

En längre debatt utbröt om stridsåtgärder, där avdelningsstyrelsen framlade ett förslag om eskalerande övertids- och nyanställningsblockad. En del mötesdeltagare ansåg att åtgärden var alltför begränsad i sin utformning och ett mer omfattande förslag gällande stridsåtgärd lanserades. Vid omröstningen antogs avdelningsstyrelsens förslag. Mötet beslutade också att åter varsla om blockad mot utnyttjande av extern personal för hamnarbete. Varslen kommer att presenteras i sin helhet på hemsidan efter att de kommit arbetsgivaren till del.

Förhandlingar med arbetsgivaren om varslet har redan ägt rum. Man konstaterade i korthet att man inte var överens och en ny förhandling är utsatt till den 30 november.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements