Innehållslöst om polissamarbete

Beatrice Ask

Beatrice Ask

Beatrice Ask har skrivit en debattartikel på SVD Brännpunkt om europeiskt polissamarbete. Det är en uppvisning i innehållslöshet och floskler. Regeringen har inte gjort något som inskränker den personliga integriteten och allt ska bli bättre ocm det inte redan blivit det. Ungefär på det viset är innehållet i hennes debattartikel. Ett typexempel på innehållslösheten och bristen på konkretion är detta:

Kampen mot människohandel är en högt prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet. Vid ministerrådet hoppas vi nå samsyn om hur vi ska förstärka bekämpningen av människohandel. Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om en utvidgad kriminalisering av människohandel, skärpta straff och bättre skydd av brottsoffer. Kampen mot människohandel kräver också samarbete med såväl ursprungs- som transitländer. Genom att utveckla det samarbetet kan vi förhoppningsvis förhindra att utsatta individer blir offer för människohandel och imorgon ska vi enas om en konkret plan kring hur vi går vidare med detta arbete.

Det är helt enkelt mycket snack och liten verkstad om ett av de områden som den svenska kommissionären Cecilia Malmström har hand om. Det finns inget konkret förslag eller ens en konkret viljeinriktning i Asks ordsvall till debattartikel. Det är bara blablablabla rent pliktskyldigt.

Hur ska man göra när privatiseringar, upphandlingssystem och andra saker som Beatrice Ask omhuldar gynnar den organiserade brottsligheten i Europa. Inte med ett ord, av naturliga och lättförståeliga skäl förstås, berör hon det faktum att den nyliberala politik som de borgerliga bedriver gynnar och stärker den organiserade brottsligheten i Europa och att det är en förändrad politik som skulle vara det bästa hjälpmedlet mot ökad kriminalitet. Inte mer repression och fler integritetsinskränkningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements