Patentproblemet och klimatet

Patent är ett problem i många sammanhang. Ett problem som liknar problemet med upphovsrätt. Patenten innebär i många fall att teknisk utveckling faktiskt fördröjs och att delar av världen och delar befolkningen inte får tillgång till det senaste.

Det gälelr exempelvis inom medicin, med läkemedelspatent. Patent innebär ofta att prisnivåerna är för höga för fattiga länder. Något som lett till begränsningar i bekämpandet av HIV.

Nu visar det sig att patent innebär samma problem när det gäller att bekämpa klimatförsämringarna. Utvecklarna och finansiärerna här tänker hellre på sina kortsiktiga profiter än på världens överlevnad. Vilket också tydligt illustrerar också det faktum att kapitalismen som sådan är ett problem när det gäller att bekämpa klimatförsämringarna och växthuseffekten.

För mig är frågan om patenten enkel, patent som de ser ut idag bör avskaffas. För fattiga människors skull och för klimatets skull.

Läs mer om uppphovsrätt, fildelning och patent:
Patent är lika med monopol
Fildelning gör skivindustrin onödig (Internationalen 2 juni 2005)
Piraterna är inte boven (Lars Henriksson, GP 2005-07-12)
Det digitala upproret (Röda Rummet 3 / 05)
Copy Me (Bok utgiven 2005)
Hollywood beordrar ministerstyre (Internationalen 2 juni 06)
Kultur – för vem, av vem och varför?

Läs om immaterielrätt och vänstern:
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 1
Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 2
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 1
Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2
Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3
Vänstern, ägandet och immaterielrätten

Och om inskränkningar i äganderätten:
Repressiv lagstiftning fungerar inte
Kollektiv kultur – bra för välfärden
En modern branschs inställning till piratkopiering
Genmodifierad föda – vad är problemet?
Inskränkningar i upphovsrätt och äganderätt är nödvändiga
Ägares begränsade rättigheter
Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Socialism och marknad:
En möjlig socialism – del 1
Socialismen och marknaden
Företagande under socialismen
Marknad eller plan under socialismen?
Demokratisk kontroll över storföretagen

Intressant?
I media om klimatfrågan: DN1, 2, 3, SVD, Politiken1, 2, 3, VG, DB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Ljusen brinner()

  • I väntan på patenträttens avskaffande kunde man i alla fall tillämpa alla principer lika för alla. Dvs att varje land självt får bestämma om det ska acceptera internationella patent eller ej. Inget av de nu rika länderna gjorde nämligen detta förrän de tjänade på systemet, dvs självt hade en massa patent att slå vakt om.

    Kina struntar i internationella patent för att de har makt att göra detta. Och det är bra för dem. Även länder som Zambia och Guatemala borde ha samma rätt.