Alfred Berg – arvtagare till Sveriges första börsmäklare

1863 öppnade Stockholms fondbörs för första gången. Handeln sköttes av ett antal stadsmäklare. Den viktigaste av dess var C. G. Hierzéel. Under fondbörsens fem första år svarade Hierzéel för 92 procent av börsomsättningen, som totalt uppgick till 1,8 miljoner kronor.

1901 omorganiserades fondbörsen i Stockholm och Alfred Berg tog över Hierzéels verksamhet. Alfred Berg förmedlade betydande affärer under 1900-talets första del och blev rik på kuppen. Han köpte bland annat Bukowskis auktionsfirma, fastigheter och lustjakter.

Alfred Berg dog år 1920 och firman togs då över av Gustaf Kahm, sen flera år anställd i den, från 1917 som VD. I motsats till Alfred Berg så var Gustaf Kahm en försiktig man och han tog inga risker. Under 1920-talet vägrade firman ha något med Kreuger och andra riskkapitalister att göra vilket bidrog till att firman överlevde 1930-talskrisen som en oberoende bankirfirma (fondkommissionär).

Bertil Kahm, son till Gustaf Kahm, tog över firman 1962 och den var helt familjeägd fram till 1972. På 1970-talet klev tredje generationen Kahm in i firman. Richard Kahm blev tillsammans med Patrik Brummer den som skulle föra firman in i de nya spekulationstiderna. På 1980-talet tog Alfred Berg ett första steg mot internationalisering genom att köpa en stor post i den norska fondkommissionären Gunnar Böhn & Co. 1985 blev Alfred Berg också en del av Volvokoncernen och startade därefter kontor även i Danmark, Finland, USA och Storbritannien. 1995 köptes Alfred Berg av ABN Amro Group, vilket givit Alfred Berg en mer internationell prägel. Men det var också ett köp som skapade en del problem:

Köpet av Alfred Berg fick en baklängesstart på grund av att ABN Amros ledning inte på förhand diskuterade förvärvet med bolagets ledning. Eftersom förhållandena efter det var inflammerade samarbetade bolagen under de första åren mest inom olika stödfunktioner. I dag är Alfred Bergs koncernchef Robin Ahlström [från den finska finansfamiljen Ahlström, min anm.] nöjd över hur integrationen med ABN Amro, som hör till de största bankerna i Europa, har utvecklats. Målsättningen har varit att samordna de tre verksamheterna inom Alfred Berg corporate finance, förmögenhetsförvaltning och mäkleri ­ med ABN Amros internationella organisation.

Mellan 2006 och 2008 hette företaget ABN AMRO Kapitalförvaltning.

ABN Amro Group blev sen en del av banken Fortis. En av de banker som kraschade under hösten 2008 och övertogs av statliga ägare, i detta fall de nederländska och belgiska staterna och sen styckades upp och omorganiserades. Alfred Berg ingår numera i Fortis Investment med över 2 000 anställda. Fortis Investments ägs av BNP Paribas. Största äger i BNP Paribas är franska staten, men deras aktier har ingen rösträtt, så kontrollerande ägare är istället försäkringskoncernen AXA.

Läs mer: HD, AV, AB,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Alfred Berg – arvtagare till Sveriges första börsmäklare”

  1. Vad du tyvärr inte vet är att det som idag kallas Alfred Berg inte har särskilt mycket med den firma som grundades 1863. Alfred Berg var en analysdriven investmentbank, som också sysslade med asset management. Det bolag som nu kallar sig Alfred Berg är den del som förr hette ABN AMRO Asset Management i Norden och de köpte loss rätten att använda namnet 2008. Det är alltså namnet som har anor från 1863, inte den verksamhet som detta bolag bedriver. Gamla Alfred Berg var världsledande inom nordiska värdepapper, de som nu kallar sig Alfred Berg är tyvärr bara en sekunda förvaltningsorganisation, helägd av BNP.

    1. T.Dünweber: Tack för informationen. Det där förfarandet är ju gansla vanligt och i de fall jag kunna utröna attd et är så har jag också skrivit det. Men i detta fall missade jag det uppenbarligen. Tack ska du ha.

Kommentarer är stängda.