Bristande underhåll leder till försenade tåg

På 1970-talet var nedrivna kontaktledningar en i stort sett okänd historia om det inte handlade om en urspårning eller en liknande allvarlig tågolycka. I dag händer det regelbundet att vanliga tåg i trafik river ner kontaktledningar. Anledningen till detta kan inte vara annat än bristande underhåll.

Orsaken till detta bristande underhåll är kortsiktiga profitintressen (vinstintressen). Anledningen till dessa är sin tur privatiseringar av järnvägs- och tågunderhållet. Ett tåg och järnvägsunderhåll som delvis sköts av privata företag som ägs av riskkapitalbolag med affärsidé att göra snabba, stora och kortsiktiga vinster utan tanke på långsiktighet och företags överlevnad på sikt.

Och det hela leder till stora störningar i tågtrafiken och till enorma förseningar som den på en timme som drabbat det tåg jag nu sitter på, på väg mot Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Carl

  Nu är det statliga banverket som står för underhållet av järnvägen och kontaktledningen. Tåget som orsakade kontaktledningsraset, var ett SJ tåg. SJ ägs till 100% av svenska staten. Så ditt resonemang haltar lite…

  • Anders_S

   Carl: Jag vet inte vem som sköter underhållet på just det tåg som rev ner kontaktledningen lelr på just den kontaktledningen, men jag vet att bl.a. Euromaint (kolla på deras hemsida) sköter sådant underhåll åt SJ och Banverket. Kortsiktigt lönsamhetstänkande har på grund av den rådande politska hegemonin för nyliberala idéer ockås tagit sig in i SJ och banverket. Så mitt resoneman har bäring även om det är dessa företag själva som står för underhållet.

 • Tom

  En vidarehänsvisning på detta inlägg:

  http://postvagnen.com/forum/index.php?id=220610

 • Billy Kropotkin

  Carl: Det stämmer att Banverket är en statligt verk och SJ AB ett statligt helägt bolag. Det är också sant att en stor del av underhållsarbetet läggs ut på privatägda entrepenörer, så resonemanget haltar inte.

 • Peter S

  På 70-talet körde tågen i max 130 km/h och inte som idag, X2000 i 200 km/h och IC-tåg i 160 km/h. Det blir helt andra förutsättningar. Underhållet av kontaktledningen på berörd sträcka sköts av statliga Banverket Produktion. Hur kan du veta att det handlar om eftersatt underhåll?

  • Anders_S

   Peter S: Vad tror du det beror på? Att underhållet är välskött? Att en tonåring klättrade upp och klippte ner ledningen? Mer slitage och högre hastigheter betyder ju att man måste öka underhållet. Dvs motsatsen till det som skett under senare år.

 • Peter S

  Vilka bevis har du för ditt påstående att underhållet är sämre än vad det borde vara? Behöver man inte redovisa en källa när man driver en politisk tes? Självklart har man dels utformat kontaktledningen och dess vitala delar på ett sätt som gör att den ska klara de ökade påfrestningarna som tåg i höga hastigheter innebär, därtill sker regelbunden kontroll och årliga underhållsinsatser. Din spydiga kommentar om en tonåring säger mer om dig än om mig. Inte den tonen till mig! Det kanske var strömavtagaren på tåget som rev ledningen som var trasig? Utredningen kommer att undersöka den saken och ge besked i den frågan.

  • Anders_S

   Ja Peter S, en trasig strömavtagare är dåligt underhåll. Jag har kontakt med en person på banverket som också är av uppfattningen att det förmodligen är dåligt underhåll som ofta är orsaken till störningarna. En uppfattning som också delades av personalen på det försenade tåg från Stockholm jag åkte med. Att jag sedan regelbundet arbetar för Västtrafik och har skrivit viktiga datorprogram för järnvägar och tunnelbanor bidrar nog också att jag har ganska bra hum om vad jag pratar om i dessa sammanhang.

   Jag för alltså fram hypotesen (för det är en hypotes tills det är bevisat) att dåligt underhåll av tåg eller kontaktledningar lett till det hela. Det är en väl underbyggd hypotes som delas av många insatta och är förmodligen den troligaste teorin om ursprunget till de aktuella problemen. Jag anser att det i sin tur beror på privatiseringsivern och kortsiktiga vinstintressen som också finns inom SJ och Banverket. Nu har jag skrivit samma sak som i ursprungsinlägget i en mindre polemisk och mer resonerande ton. Det kanske underlättar förståelsen.

 • Peter S: Nå, om det var så, så var det tågbolaget som hade dåligt underhåll.

  Det är ett faktum att vinstintressen, och därmed ointresse av att göra sånt som betraktas som ”olönsamt”, har vunnit insteg i alla förvaltningar, inte enbart privatägda, sen ca 1980. Kommuner tar betalt av skolorna för att de använder kommunens skolbyggnader, varför de tränger ihop sig i för små lokaler och låter husen stå tomma. Sjukvården struntar i de mest komplicerade sjukdomarna för att de anses ge för liten vinst från landstinget och koncentrerar sig på de enkla och lättbotade (som ändå får springa många gånger hos doktorn för det ger högre intäkter). Etc etc.

  Och alla förvaltningar får uppsvällda ekonomi- och juridikavdelningar medan underhåll dras ner.

  New Public Management kallas det. Det debateras mer i Norge än här, se t.ex http://www.velferdsstaten.no/