De som slåss om resterna av Saab Automobil

Bilföretaget Saab i Trollhättan har förberetts för styckning genom skapandet av en mängd olika bolag. En åtgärd som öppnar upp för att delar av Saab säljs av separat. Något som garanterat innebär få jobb i Trollhättan. Det finns också flera intressenter som är intresserade av att köpa delar av eller möjligtvis hela Saab. Flera av dem saknar de resurser som krävs för att köpa hela personbilsföretaget, men har resusrser för att köpa delar. Detta gäller till exempel Spyker och familjen Antonov.

De företag som tycks intresserade av Saab och som har tillräckligt med resurser för att köpa hela företaget, som exempelvis kinesiska BAIC (egentligen BAIEC) och Geely eller US-amerikanska Renco är inte intresserade av att driva fabriken i Trollhättan vidare. Istället är de mest intresserade av att köpa inkråmet (maskiner etc) och/eller varumärket. BAIC och Geely vill tillverka Saab-bilar i Kina. Vad Renco eventuellt vill verkar mer osäkert. Oavsett vilket alternativ det blir så försvinner majoriteten av jobben. Det är något som verkar säkert.

I det läget behövs det verkligen andra typer av satsningar. Något som regeringen hittills vägrat med på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements