Svensk polis och COP15

Den svenska polisen kommer enligt uppgift inte att arbeta på den danska sidan av gränsen. Inga svenska poliser har blivit utlånade, med undantag av två bombsökningsteam (dvs två hundar och två hundförarpoliser). Däremot har en stor mängd svenska polisfordon blivit utlånade. Minst tre typer av svenska polisfordon finns på plats i Köpenhamn. Det handlar dels som de fordon som polisen kallar lättsäkrade. Det är bussar målade i polisfärger. Men även helsäkrade fordon har lånats ut. Dessa fordon är helblå (en mörkare färg än polisblå) och finns i två typer, dels de mindre bussarna som ingripandenheterna (Romeo) använder, dels en större typ.

I Köpenhamn kommer det alltså att finnas minst tre typer av polisbussar om den svenska polisen lånat ut till den danska, men det ska enligt uppgift inte förekomma svenska poliser i Köpenhamn. Här får en reservation göras. Det är troligt att det kommer att finnas svenska säkerhetspoliser på plats liksom förmodligen personal från den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.

I Malmö och även i Helsingborg, kanske även i andra skånska städer, kommer fler poliser än normalt vara i tjänst under den tid som klimattoppmötet pågår. Framförallt gäller detta förmodligen den kommande helgen. Det finns därför all anledning att befara utökade id-kontroller även på svensk mark. Det är därför befogat med en viss försiktighet och skepsis gentemot polisen även på den svenska sidan. Dvs man håller sig undan dem och uppträder så diskret som möjligt. Troligen kommer den svenska polisen inte att hjälpa till med gränskontroller mot Danmark.

För mer information om polisen, lagar och regler i Danmark kan ni läsa Police Tactics in Denmark COP15. Observera att den danska polisen troligen kommer att ha dialogpoliser under COP15, men dessa har inte ens de begränsade befogenheter som svenska dialogpoliser har. Den danska polisen har heller ingen tradition eller erfarenhet av att arbeta på det sättet. Att börja med den typen av arbete i samband med ett toppmöte brukar inte heller fungera speciellt bra.

Mer information: Motkraft, Klimataktion, MJV, Klimaforum09, 12dec09,

Intressant?
Om klimattoppmötet i media: Politiken1, 2, 3, Sydsvenskan1, 2, 3, HD1, 2, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Svensk polis och COP15”

    1. Nej, resten av SPT kommer ursprungligen från Danmark och innan dess från Holland. Dialogen kommer från danmark, men man använder inte dialogspoliser utan dialogen sköts av insatschefer och kommenderingschefer. Det finns fördelar med det och det finns nackdelar med det ur vår synpunkt som vi kan diskutera en annan gång. Dialogpoliserna är nåt som Sverige utvecklat tillsammans med en del annat. Danmark har inte tagit till sig de delar av SPT-konceptet som Sverige vidareutvecklat.

      Särskilda dialogpoliser finns i Norge, Sverige och Tyskland som jag känner till. Det fanns tyska och norska dialogpoliser på plats i Malmö under ESF. Danskarna skickade romeopoliser, men svenska polsien skickade hem dem igen De dök sedan upp olagligt i Sverige för att arbeta. med hjälp av lite oliak folk kudne jag hitta smmanlagt 8 olagligt arbetande danska polsier som den svenska polsien sen ”hjälpte” till Köpenhamnståget.

Kommentarer inaktiverade.