I praktiken finns lymmelpaketet i Sverige också

Detta på grund av den dom som frikände Håkan Jaldung för ingreppet mot Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg år 2001. Vid ingreppet frihetsberövades över 700 personer genom att stänga sin på skolan. Senare omhändertogs mer än hälften av dessa och sattes i bussar. Endast en handfull av dessa aktivister dömdes senare som skyldiga till brott och det var för brott som begicks när polisen omringade skolan på morgonen eller när polisen senare på dagen stormade skolan. Dvs brott som inte hade begåtts om inte polisen agerat på det sätt som man gjorde.

Polischefen Håkan Jaldung stämdes för åtgärden att omhänderta och stänga in så många människor, men frikändes både i tingsrätten och hovrätten. Dvs preventiva massingripanden har i praktiken blivit helt lagliga i Sverige och man behöver alltså inte ha någon ny lagstiftning för att göra det som danska polisen gör med hjälp av den så kallade lymmellagstiftningen (lymmelpaketet).

Både Widar Andersson, som stöder denna typ av gripanden av oskyldiga människor som inte begått brott och Ulf Bjereld som inte stöder massingripanden mot oskyldiga har alltså inte den aktuella rättssituationen i Sverige klar för sig. Liksom en del andra.  Det finns i praktiken redan ett lymmelpaket i Sverige. Det räcker med polisslagen enligt de domar som föll efter Göteborg 2001. Att tro nåt annat är att lura sig själv.

Men till skillnad från ledande politiker i Sverige, som Johan ”Batong” Pehrsson från folkpartiet, Widar Andersson från sossarna och Beatrice Ask från moderaterna så har den svenska polisen slagit in på en väg mot mindre repression och våld för att istället arbeta med dialog och tillåtande attityder. Något som lett till att våldet vid stora demonstrationer och aktioner i Sverige är mycket litet och i Göteborg helt obefintligt. Polisen i Sverige har alltså inte tagit fasta på domarna som dömdes ut i Göteborg efter kravallerna år 2001, utan har tagit fasta på Göteborgskommitténs rapport och förändrats sitt sätt att arbeta istället för att göra som den danska polisen agerat under klimattoppmötet i Köpenhamn.

Men den generella trenden, som drivs på av den nyliberala borgerliga politiken och konservativa/nyliberala regeringar är ökande repression och intolerans från staten. Övergreppen mot fredliga demonstranter i Köpenhamn liksom den svenska FRA-lagen visar detta tydligt.

Intressant?
Media: SVD1, 2, DN, Sydsvenskan, AB, Fria,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Linda

    Betvivlar starkt att det förekom våldsamheter, utöver polisen ”skapande”, min väns bror med flickvän är miljövänner och de var där… (mkt fredliga saker/ nästan ”mesiga”) de fick sitta i bur i flera timmar….enligt dem var det lugnt och inget upplopp förekom..

    Sen kan man ju om jag får vara cynisk skapa upplopp för att uppnå saker, och det kan man göra på olika sätt, bara att studera historien.

  • Linda

    Tillägg för att få mandat till ytterliggare kontroll,.

  • Pingback: Beatrice Ask stöder lymmelpaketet därför att det redan finns i Sverige | Svensson()