Vänsterextremism är inte lika allvarligt som högerextremism

Det är möjligt att man kan se det på det viset ur ett politisk perspektiv. Men handlar det om våld är skillnaden enorm. Vänsterns våldsanvändning är som helhet mycket mindre än högerns våld. Därför har ledaren i GP helt fel när man jämställer vänsterextremisters våld med högerextremisters våld. Det är nämligen inte sant.

Det finns en ganska ny rapport på området, utgiven av Säpo och BRÅ. Den fastslår helt klart och utan betänkligheter högerextremisterna som extremt mycket våldsammare än vänsterfolk. Det råder inget tvivel om saken:

Rapporten som Säpo och BRÅ har gett ut skriver visserligen att de autonoma begår mer brott mot förtroendevalda än högern, men jag hittar faktiskt inte några egentliga belägg för detta påstående. Dessutom har rapporten genom olika manipulationer ökat antalet brott vänstern begått.

Man har inkluderat djurrättsrörelsen i vänstern. Detta är fel, endast en mindre del av djurrättsrörelsen är idag att anse som vänster. Större delen har andra politiska anknytningar, mer åt det gröna hållet. Vidare så finns brottet olaga demonstration med i listan över vänsterns brott. Det är ett av de vanligare misstänkta brotten enligt Säpo. Detta brott existerar inte. Det finns inga olagliga demonstrationer. Vanliga misstänkta brott är våldsamt upplopp och våldsamt motstånd, bägge riktade polisen. I stort sett alla dessa misstänkta brott ahndlar om Göteborg 2001. Ett specialfall således och vid en sådan här jämförelse borde man ta bort dessa brott.

Sammantaget leder detta till att de misstänkta brotten för vänsterextremister, om rapporten gjorts på ett korrekt sätt och inte sysslat med politiska manipulationer och felrapportering, är färre än de redovisade och att högerextremister numera står för cirka 90% av alla våldsbrott (av de som utövas av politiskt engagerade individer) och betydligt fler politiskt motiverade brott än vänstern (det blir resultatet om man sorterar bort Göteborg 2001).

Ändå, trots omfattande manipulationer av materialet och glidningar på vad som är vänster och inkludering av Göteborg 2001, så kommer rapporten fram till att högerextremisterna är mycket våldsammare, mycket mer kriminella och farligare för vanliga människor. Kom ihåg, vänstern har inte mördat någon sen 1908, högerextremister mördar någon varje år.

Siffrorna vad det gäller antalet brott (alla typer av brott, inte bara våld) i rapporten visar att de högerextrema begår betydligt fler brott som helhet:

De personer inom extremistmiljöerna som begår brott är mycket brottsaktiva. De 1 409 personerna har varit skäligen misstänkta för 9 329 brott. Av dessa brottsmisstankar bedömer Säkerhetspolisen att 2 432 är politiskt motiverade, varav minst 734 lett till fällande dom eller annan lagföring. De icke politiskt motiverade brottsmisstankarna uppgår till 6 897, varav minst 4 785 lett till fällande dom eller annan lagföring.

Omkring hälften av de politiskt motiverade brotten kan knytas till personer inom vit makt-miljön (1 225 misstankar). Av dessa gäller 1 163 misstankar män och 62 kvinnor. Den andra hälften (1 207 misstankar) kan hänföras till personer inom den autonoma miljön. Männen svarar för 888 misstankar och kvinnor för 319.

Vit makt-miljön är kraftigt överrepresenterad [min markering] för brott som inte är politiskt motiverade och kan knytas till 5 332 misstankar.

Om vi enbart går över till det politiskt motiverade våldet så är dominansen för de högerextrema total de senaste tio åren:

Misshandel: 152 brott utförda av den autonoma miljön (vänsterextremister), 211 brott av vit makt-miljön (högerextremister)

Mord: 14 mord och dråp utförda av högerextremister mot 0 (noll) utförda av vänsterextremister.

Det är uppenbart vilka som är värst och då pratar vi ändå bara om sådant som Säpo och BRÅ rubricerat som politiskt motiverade våldsbrott. Det är enligt rapporten så att vänsterextremisters brott främst är olika tyoper av skadegörelsebrott, men högerextremister sysslar med våldsbrott. Vänsterextremister och högerextremister är uppenbarligen inte lika farliga och uppenbarligen inte lika stora problem. Göteborgs-Posten har fel. När GP redovisar 180 brott så visar en närmare granskning av statistiken att bara ett tiotal brott faktiskt är vad man kallar våldsbrott. Tidningen ljuger alltså medvetet för att smutskasta vänstern. Detta trots att de två journalisterna bakom artiklarna, Daniel Olsson och Per Nygren mycket väl känner till den verkliga sanningen. Att högerextremister är mycket farligare och ett mycket större problem än vänsterextremister.

Det inser man också om man tittar på vilka de olika grupperna attackerar:

En väsentlig del av våldet är attacker mot politiska meningsmotståndare. För den autonoma miljön svarar dessa angrepp för 60 procent av deras misstänkta brott mot liv och hälsa medan motsvarande siffra för vit makt-miljön är 40 procent. Polariseringen av dessa ytterlighetsgrupper är en viktig förklaring till våldet.

Vit makt-miljön attackerar även enskilda personer som inte tillhör någon autonom gruppering. Det gäller brott där avsikten är att skrämma eller skada personer på grund av deras hudfärg, etnicitet eller sexuella läggning. Knappt hälften av vit makt-miljöns brott mot liv och hälsa är riktade mot sådana personer. En tredjedel av vit maktmiljöns politiska brott är hets mot folkgrupp.

Högerextremister attackerar alltså i betydligt större utsträckning andra människor än politiska motståndare. Skillnaden ovan handlar om alla typer av brott med politiska motiv. När det gäller våldsbrott är skillnaderna ännu större. Av misshandelsfallen som de autonoma gjort sig skyldiga till har 80% riktat sig mot politiska motståndare, dvs högerextremister, 8% mot polisen och 8% mot partiföreträdare.

När det gäller högerextremisterna så är enbart 44% av misshandelsfallen riktade mot politiska motatåndare medan alltså 52% riktas mot homosexuella, invandrare och andra utsatta grupper. 28% av de politiskt motiverade mo4rden och dråpen riktas mot politiska meningsmotståndare (vänsterextremister har i modern tid aldrig dödat någon). Då räknas inte de högerextremas extrema våldsbrottslighet i andra sammanhang än politiska in. Men sett ur ett samhälleligt perspektiv och ur den vanlige medborgarens synpunkt så är högerextremister en betydligt större fara för liv och lem än vänsterextremister.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 1. Vilket erbarmeligt trams du skriver. Det är så oerhört typiskt för vänsterfolk att relativisera och förminska saker som ligger rörelsen till nackdel. Precis som om det skulle göra nån som helst skillnad om ett vänsterpucko bara slår till två människor men högerpuckot slår till och misshandlar 8 människor. Båda två är lika oönskade företeelser i samhället oavsett vad du försöker hitta för statistik som framställer vänstervåldsidioter i bättre dager än högervåldsidioter.

  • Men det ena är beroende av det andra. Försvinner nazisternas våld så försvinner vänsterns våld automatiskt. Alltså är det viktigare att fokusera på högerextremisternas våld.

   Vänsterns våld utgör ingen större fara för någon (utom för ett litet antal nazister) då det är så litet. Högerextremisters våld utgör en stor fara för många. Högerextremeister dödar folk.

   Det är vettigt av samhället att satsa större resurser på ett problem som är större, Nazisternas våld är ett större problem. Idag är det inte så utan snarare omvänt, samhället satsar större resurser på att bekämpa vänsterns våld. Ett våld som bara finns för att samhället inte tar itu med högerextremismens våld.

   GP försöker hävda att vänsterns våld är ett lika stort problem som högerns våld. De har fel och det var det jag visade på. Det har inget med relativisering att göra, Utan är verkligheten. Relativisering hade varit om jag sagt att en misshandel som utförts av en vänstermänniska var mindre allvarlig än om den utförts av en högermänniska. Jag hävdar inget sånt. Bara att högerextremister misshandlar och mördar betydligt fler, vilket gör högerextremismen till ett större problem.

 2. ”Det är så oerhört typiskt för vänsterfolk att relativisera och förminska saker som ligger rörelsen till nackdel.”

  Tja, vill du kalla Säkerhetspolisen för vänsterfolk så står det dig väl fritt att göra det. Det är de som har tagit fram de siffror som Anders grundar bloggposten på, så du får nog läsa på lite, vännen.

 3. Vänstervåldet är ett problem. Problemet ligger inte främst i omfattningen av våldet. Den är liten. Problemet ligger i bristen på avståndstagande. Försöken att ursäkta våldet genom att börja babbla om problem i stil med att ”det är samhällets fel”. Problemet ligger i att våldsverkarna accepteras på demonstrationer. Det gör att högern har en lätt måltavla. Ännu accepteras inte maskerade nynazister i demonstrationer mot fastighetsskatten. Att en del inom yttervänstern accepterar våldsverkare i demonstrationer är det stora problemet.

  Annars vet vi självklart inte om vänsterns våld skulle upphöra om nazisternas våld gjorde det. Det är möjligt att det skulle övergå till djurplågare eller miljöförstörare.

  • Hampus: Du har fel på alla punkter utom en. Vänsteretremister våld är ett problem. Men ett litet problem. Avståndstagande löser ingenting. I Göteborg är våldet och problemen faktiskt mindre än i Skåne och i Stockholm. Det beror just på att vi här arbetar på ett annat sätt än med löjliga och meningslösa avståndstaganden. I demonstrationer i Göteborg har sedan 2001 inte funnits några problem alls. Där man använt sig av ditt handlingssätt, Malmö och Stockholm, finns det problem. Detta är en fråga jag arbetar med kontinuerligt. Jag vet hur man gör för att minska problemen och som sagt var, i Göteborg är problemet ytterst marginellt. Det är betydligt större i Malmö/Lund och Stockholm.

   Jo vi vet att det, vänsterns våld alltså , i stort kommer att upphöra om nazisternas våld upphör. Jag känner ju personeran det handlar om och har känt flera generationer av AFA- och RF-aktivister. Jag vet mycket väl vad jag pratar om i motsats till dig (som har en teoretisk bild av politisk nytta som inte stämmer som jag ser det) och jag har arbetat framgångsrikt med problemet i många år. Jag tycker ni i resten av Sverige nån gång borde lära av erfarenheten och inte upprepa samma gallimatias om avståndstaganden igen och igen.

   I Göteborg (det är också Socialistiska Partiets uppfattning och sätt att arbeta) tar vi avstånd från handlingar, inte organisationer och individer. Utan dem försöker vi påverka genom kontakter och dialog. Det fungerar bättre än isolering och utfrysning.

 4. Att ta bort vänsterns ”uppsamlingsheat” typ Gbg 2001 är ungefär som att säga att man vid räknandet av civila dödsoffer i WW2 ska ta bort Nagasaki och Hiroshima eftersom de är ”specialfall”.

  Att kalla sig antifascist och sedan med hjälp av överlägsna antal ge sig på andra som inte har en chans att försvara sig är höjden av ironi.

  Jag bor själv i Göteborg och under mitt liv har nazisternas gärningar i huvudsak begränsat sig till att spraya ”VAM” på vissa hus, medan vänstern bokstavligen talat slagit sönder staden.

  /*off topic, borttaget*/ #AS

  • Christian: Enligt polisen själva och enligt den statliga utredningen om händelserna i Göteborg 2001 så var orsaken till det hela mycket komplexa och ingen lastar ”vänstern” ensamt för det hela. Utan ansvaret delas mellan polisen, USA:s agenter, demonstranter och skeva medier. Så det är på ett sätt fel att ha med Göteborg 2001 i jämförelsen. Det är därför jag räknar bort Göteborg 2001 i det totala antalet brott. För statistisken över mord och misshandelsbrott har Göteborg 2001 ingen egentlig betydelse och är inte bortrensat i de siffror jag redovisar.

   Många av de 14 morden som nazister utfört har ägt rum i Göteborg och antalet misshandlar utförda av nazister i Göteborgsområdet är mycket högt. Den senaste ägde rum för någar veckor sen i Mölndals centrum då två invandrare slogs ner och misshandlades allvarligt. Den unge mannen som misshandals på Backaplan i filmen på GP:s hemsida är en av dem som misshandlade enskilda på Stigbergstorget för några år sen och sen mycket grovt misshandlade en man i dennes hem då han ringde efter polis på Stigbergstorget och sen sökte skydd i sitt hem undan gänget av nazister. Att du inte känner till detta säger mer om din ignorans än om nazisternas våld.

   Så du ifrågasätter alltså majoritetens makt, att majoriteten har rätt att bestämma över minoriteten, vilket ju är en grundförutsättning för demokrati om jag inte är helt fel ute. Varför det skulle vara ironiskt begriper jag inte. Och det är ju naturligtvis bra att majoriteten av befolkningen vänder sig mot nazisterna och inte vill se dem på Göteborg gator. Vi som demonstrerar mot dem (utan att attackera dem som ju är det vanliga) gör ju därvidlag bara det som majoriteten av göteborgarna tycker.

 5. Anders, exakt vilket problem är det du påstår dig se i Stockholm som uppstått när man inte accepterat maskerade i demonstrationståg? Som är beroende av just detta?

  Och nej, vi vet inte alls att vänsterns våld kommer att upphöra. Om detta kan vi först veta när nazisternas våld har upphört. Du känner garanterat *inte* alla människor i Sverige som utfört våld under vänsterparoller. Även om du vill låtsas om att du känner varje vänsterindivid i Sverige och därför vet hur exakt alla de, från 13 år och uppåt, kommer att uppföra sig i all framtid.

  • Hampus: Det är ointressant exakt hur många jag känner, men den autonoma miljön i Göteborg är jag mycket väl förtrogen med och jag är övertygad om att jag bättre kan göra en bedöming än vad du kan. Därför att jag har bättre kunskap.

   Det har väl inget med avståndstagande att göra att man förbjuder maskering. Sen 2001 har inga maskeringar förekommit vid någon demonstration i Göteborg. Men det har det både i Stockholm och Malmö. Vi har genom att inte ta avstånd utan genom att komma överens med AFA och RF fått det dithän. De har alltså diskuterat med oss och insett vikten av maskeringsförbud i demonstrationer. En betydligt bättre väg än utfrysning och isolering. Framgångsrikare också.

 6. Anders S: Du glömmer helt bort alla det våld och hot om våld som riktar sig mot icke-nazister. Två moderata valarbetare blev t.ex. överfallna av extremvänstern i samband med EU-valet. Hur var det med attackerna mot Centerns partilokaler för ett par år sedan? Jag känner ett flertal kommunpolitiker i Moderaterna och Kristdemokraterna som löpande fått hot via mail och telefon från vänterextremister. Du har så mycket fel.

  • Jonas: Enligt BRÅ och Säpo är det lika vanligt att högerextremister ägnar sig åt sånt (se exempelvis fallet i Vellinge). Men som helhet är det mycket ovanligt och väldigt få fall udner de senaste 10 åren. Läs rapporten får du se. Det är ett försumbart problem.

 7. Anders S: Du har missat en väldigt viktig poäng. Den rapport du refererar till avgränsar sig till att INTE ta upp Politiskt motiverade brott som begås individuellt. Extremvänster begår brott inte bara som medlem i AFA, RF eller liknande utan också individuellt. Dessutom baseras den på statistik från registrering som är tillåten enligt lag. Brott som begåtts och som inte faller inom ramen får vad som får registreras ingår alltså inte heller i statistiken. Så du är ofantligt långt uppe på läktaren just nu. Läs rapporten själv under rubriken avgränsningar och framåt så får du se.

  Anser du allvarligt att det är ett försumbart problem med drygt 50 misshandelsfall eller 200 fall av våldsamt upplopp som INTE riktar sig mot högerextrema?

  I SOU 2006:46 framgår att av de som svarat så har nästan 80 % i Riksdagen och 53 % av KS/LS-ordförande blivit utsatta för någon form av hot en eller flera gånger. Av de som utsätts för hot, våld eller trakasserier så är förövaren i 8% av fallen i Riksdagen och 6 % av fallen för KS/LS-ordförande från vänsterextrema grupper. Anser du fortfarande att det är ett försumbart problem?

  Även här visar det sig att högerextrema är värre än vänsterextrema, jag kommer aldrig påstå något annat och jag menar att SÄPO och inte minst det sociala har ett stort arbete framför sig att minska rekryteringen. Men att säga att de vänsterextremas våld skulle försvinna om de högerextrema försvinner är helt fel eftersom de redan nu i väsentlig utsträckning utgör ett allvarligt hot mot den svenska demokratin och mot politiska förespråkare i Riksdag och i kommun/landstingsstyrelser.

  • Jonas: I den undersökning du hänvisar till tror man att personer till vänster står för 8% av av hoten mot riksdagsmän. Man vet inte. Vad individer gör från sina hemtelefoner kan självklart inte heller en organisation ta ansvar för . Det finns gott om människor som har problem här i världen. Det har inget med politisk brottslighet att göra.

   De våldsamma upploppen är i huvudsak Göteborg 2001 samt nationaldagen 2007 (eler 2006?) i Stockholm har jag för mig. Det betyder inte så många våldsamma upplopp. Det betyder att så många individer deltagit i våldsamt upplopp. Det är ett försumbart problem som vi dessutom, tillsammans med polisen, hanterat på ett bra sätt och vii har sen 2001 fått ner siffrorna till nästan noll. Det är också så att Västa Götaland under de senaste åren varit udnerrepresenterade när det gäller brott utförda av den autonoma miljön. Tas Göteborg 2001 bort så är brottsligheten från vänster mycket låg i västra Sverige. Men den är högre än genomsnittligt hos högerextremisterna.

   När det gäller misshandel som vänstern utför säger jag att problemet är allvarligt, men det bekämpas bäst genom att nazisterna bekämpas.

   Mörkertal förändrar förmodligen inte proportionerna så det är oväsentligt. Sen är också djurrättare inräknade i siffrorna för den autonoma miljön. Det är fel. Djurrättsrörelsen är inte en vänsterrörlse även om det finns vänsterfolk i den.

 8. Anders: ”Den unge mannen som misshandals på Backaplan i filmen på GP:s hemsida är en av dem som misshandlade enskilda på Stigbergstorget för några år sen och sen mycket grovt misshandlade en man i dennes hem då han ringde efter polis på Stigbergstorget och sen sökte skydd i sitt hem undan gänget av nazister. Att du inte känner till detta säger mer om din ignorans än om nazisternas våld.”

  Han friades av både ingsrätt och hovrätt för den misshandeln. Däremot är han ingen duvunge för det.

  Håller med om att GP:s ledarsida jämför äpplen och päron, men bara för att några är mer våldsamma än andra betyder ju inte att det är fel att skriva om några andra som brukar våld.

  Det är som att kritisera en tidning för att skriva om butiksrån med motiveringen att det finns bankrån.

 9. /*Förolämpande stycke som påstår saker som jag aldrig hävdat, borttaget*/ #AS

  När det gäller maskering är det för mig oväsentligt hur man ser till att det inte går maskerade i de vanliga demonstrationstågen (syndikalisternas lär vara omöjligt). Diskussion och förhandlingar är *alltid* bäst, så långt håller jag med. Men avståndstagandet ska ske i samband med demonstrationen. Att man helt enkelt inte tillåter dem att delta. Alltså om förhandlingar misslyckats för att några tycker det är bra PR att ha rånarluvor. Sedan ska AFA inte få stå med som arrangörer. RF vet jag för lite om.

  • Hampus: Det förekommer inga maskeringar i syndikalisternas 1-majtåg i Göteborg. Så varför skull det vara svårt att ta bort. Det har inget med avståndstagande att göra. Varför skulle man föbjuda nån att delta i en demonstration om de följer gemensamt uppsatta regler? SJälvklart gör man inte det. Problemet med maskering finns inte i Göteborg och det beror på att vi här valt en linje av inkludering, inte isolering, och följt denna konsekvent.

 10. Anders S: Självklart kan inte AFA ta ansvar för vad medlemmar gör i sin roll som individ precis som moderaterna inte kan ta ansvar för om sina medlemmar struntar i att betala tv-licens, betalar hemhjälpen svart etc?

  Min poäng är att din argumentation att vänsterns våld skulle försvinna om högerns våld försvann delar jag inte och statistiken visar klart att du har fel oavsett vad dina sk vänner påstår. Dessa vänner utför våld och hot mot en rad grupper som inte faller inom ramen för högerextremism och som är en del av dagens demokratiska samhälle. Det var inte många dagar sedan som AP Möller Maersk, McDonalds mm var måltavlor i Köpenhamn vilket är ett utmärkt exempel när staten måste använda skattemedel för att värna demokratin mot vänsterextremism.

  Högerextremism är paria för demokratin men det finns inga verkliga demokrater som försvarar dem. Vad kallar du dig?

 11. Pingback: Misslyckad polissatsning mot de kriminella gängen | Svensson

 12. Pingback: Sveriges obefintliga problem med våldsbenägna extremister | Svensson