Köpenhamnssuccén

naomi_klein_klimaforum09

Den alternativa klimatkonferensen, Klimaforum09, som genomfördes parallellt med FN.s officiella klimatkonferens och engagerade många hundra organisationer från hela världen blev i motsats till FN:s klimatkonferens en succé. På den officiella konferensen fansn det 15 000 delegerade (besökare) och det innebar stora logistiska problem. Det var problem att komma in, med köer och stockningar, problem att komma ut och de sista dagrna stängdes en stor mängd delegater bara av från konferensen. Utestängningen gällde främst olika representanter från olika NGO:er.

Den alternativa konferensen hade 50 000 besökare och delegater. Detta utan några allvarligare logistiska problem, och trots att den till och med omringades av aggressiva danska poliser en av dagarna. Den alternativa konferensen var inte bara överlägsen FN:s konferens på det organisatoriska och besöksmässiga planet utan också på det politiska. I kontrast till FN:s klimatkonferensen lyckades man nämligen att enas kring ett politiskt dokument, en deklaration. En sammanfattning av denna, på svenska, har publicerats i tidningen Internationalen och nu återpublicerar jag den här:

Systemskifte – inte klimatskifte

Det finns lösningar på klimatkrisen. Vad människorna och planeten behöver är en rättvis och hållbar övergång för våra samhällen till en utformning som tillförsäkrar alla folk rätt till liv och värdighet, och överlämnar en mer fruktbar planet och ett mer tillfredsställande liv åt kommande generationer.

Vi, de deltagande folken och alla organisationerna vid Klimaforum09 i Köpenhamn, uppmanar varje person, organisation, regering och institution, däribland FN, att bidra till denna övergång. Den uppgiften blir en utmaning. Dagens kris har ekonomiska, sociala, miljömässiga, geopolitiska och ideologiska aspekter som påverkar och förstärker varandra, liksom också klimatkrisen. Därför uppmanar vi till omedelbar handling vad gäller klimatet:

• Fossila bränslen måste överges helt och hållet inom de närmaste 30 åren, med specifika delmål för varje femårsperiod. Vi kräver att utsläppen av växthusgaser från industrialiserade länder ska ha minskats med 40 procent år 2020, jämfört med 1990 års nivåer.

• Erkännande av klimatskulden, betalning och kompensation för överkonsumtionen av atmosfärutrymme och skadliga effekter på klimatet, till alla påverkade grupper och folk.

• Nej till rent marknadsorienterade och teknologicentrerade falska och farliga lösningar såsom kärnkraft, energigrödor, kolsänkor, Clean Development Mechanisms, biochar (träkol i jorden), genetiskt ”klimat-förberedda” grödor, klimatmanipulerande (geo-engineering) och att minska utsläpp genom skogsavverkning och skogsförsämring (REDD), vilket fördjupar sociala och miljömässiga konflikter.

• Verkliga lösningar på klimatkrisen som bygger på säker, ren, förnybar och hållbar användning av naturresurser, liksom övergång till ”food, energy, land and water sovereignty”. Därför kräver vi att COP15 uppnår en överenskommelse som innebär att återuppbyggnad startar av den miljömässiga, sociala och ekonomiska balansen på planeten, med metoder som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara och jämlika, och slutligen komma fram till ett juridiskt bindande avtal,

Den skadliga inverkan av de klimatförändringar som beror på mänsklig påverkan leder till grova brott mot mänskliga rättigheter. Nationerna är skyldiga att samarbeta internationellt för att tillförsäkra respekt för mänskliga rättigheter överallt i världen, enligt FN:s stadgar. Varje särskild överenskommelse vad gäller klimatförändringar måste ses i det bredare sammanhanget av att uppnå en hållbar övergång för våra samhällen.

Vi, deltagande folk och organisationer vid Klimaforum09, åtar oss att fortsätta med vårt fulla och aktiva engagemang i att främja en sådan övergång, vilket kommer att kräva en grundläggande förändring i de sociala, politiska och ekonomiska strukturerna, och korrigering av ojämlikhet och orättvisa vad gäller kön, klass, ras, ålder och etniska skillnader.

Detta kräver återuppbygge av demokratisk självständighet för våra lokala gemenskaper som grundläggande sociala, politiska och ekonomiska enheter. Lokalt och demokratiskt ägande och kontroll över och tillgång till naturresurser kommer att utgöra grunden för meningsfull och hållbar utveckling av dessa gemenskaper, och samtidigt minska växthusgasutsläppen. Det finns också behov av starkare regionala och internationella kooperativa arrangemang för att sköta gemensamma och delade resurser, och ett starkare och demokratiskt FN.

Vi Uppmanar alla intresserade; enskilda personer, sociala rörelser, kulturella, politiska och ekonomiska organisationer att förena sig med oss i att bygga en stark global rörelse för rörelser, som kan föra fram folkens visioner och krav på alla nivåer i samhället. Tillsammans kan vi genomföra globala övergångar till en hållbar framtid.

10 december 2009

Hela dokumentet från Klimaforum09 finns att läsa på konferensens hemsidaengelska och spanska.

Intressant?
Läs mer: Arbetarens klimatblogg1, 2, Effekt, LOKE, Andrea Doria,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, AB1, 2, 3, 4, VG1, 2, 3, 4, Politiken1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Svar på “Köpenhamnssuccén”

  1. Föränklat och sant – vanliga medborgare, de som brinner för sak och inte drivs av vare sig pengarna,vinsten eller makten, är mycket effektivare (som alltid) och klokare än de Armani-klädda byrokrater och hycklare. Problemet är bara att den sistnämnda makteliten har både makt, pengar och ressurser att neka den förstnämnda gruppen rätten att bestämma över dagordningen. Så att snacka om riktigt demokrati med en sådan utgångspunkt är ju löjligt.
    Att USA ska kräva av Kina eller Indien att minska utsläppen lika mycket som USA eller ännu mer visar bara på det som kapitalismen drivs utav – mer pengar och mer makt, oavsätt konsekvenserna. Och att alla vi är helt medvetna om konsekvenserna för vår planet, för alla människor och för hela naturen, men de som är ute efter mer rikedom struntar fullständigt om det som troligen kommer att inträffa förr eller senare – en total kollaps av vår planet. Det är här och nu som gäller – inte framtiden. Både FN, EU och alla andra stora organisationer runt om världen drevs av det luckrativa skitsnacket – något vår regering också är duktiga på med sitt nyspråk – säga en sak i teorin men i praktiken göra nåt helt annat och genom det ännu mer förstöra för samhället och invånarna. Stora politiska beslut kan aldrig innehåla nåt som har med varken moralen eller etiken att göra. Hyckleri, cynism och förakt för vanliga och vänliga människor från maktelitens sida är uppenbar.

Kommentarer är stängda.