Största befolkningsökningen i Sverige sen 1946

Befolkningsökningen i Sverige under 2009 blir den största sen 1946. Detta beror framförallt på ett invandringsöverskott (fler invandrar än som utvandrar), men även födelseöverskottet (fler föds än som dör) är större än på länge.

Orsaken till det ökande invandringsöverskottet är att den största invandrar- och utvandrargruppen har förändrat sitt mönster. Den största gruppen bland invandrarna till Sverige är återvändande svenska medborgare:

Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Utöver svenska återinvandrare så är EU-medborgare den vanligaste invandrargruppen i Sverige. Dessa två grupper är var och en större än flyktinginvandringen från Irak enligt SCB:s statistik.

Även bland utvandrarna är svenska medborgare den största gruppen och det är här som mönstret förändras. Allt färre svenskar söker sig utomlands för jobb och bosättning:

Under året beräknas 38 000 personer utvandra, en minskning med hela 15 procent jämfört med föregående år. Den största utvandringsgruppen är svenska medborgare, trots det är det den grupp vars utvandring minskat mest. Jämfört med 2008 minskade deras utvandring med en femtedel, eller 5 000 personer. De svenska medborgarna flyttar till Norge och Finland i ungefär samma utsträckning under 2009 som 2008, däremot har utvandringen till Storbritannien och USA minskat med omkring 700 personer till respektive land.

Andra stora utvandringsgrupper är danskar, finländare och norrmän som främst flyttar till sina medborgarskapsländer. Bland utvandrarna är det som vanligt en något större andel män än kvinnor.

Den totala befolkningökningen ser ut att bli omkring 84 000 varav födelseöverskottet står för 21 000 och invandringsöverskottet för resten. Det som hänt sen 2008 är främst att antalet födda ökat, men antalet döda stått still. På samma gång är det utvandringen som minskat, men invandringen har stått still.

14% av alla människor i Sverige är födda utomlands. Den största gruppen av dessa är finländare, 173 000 och den näst största är människor födda i Irak, 117 000. Utöver detta finns det 390 000 människor som har två föräldrar födda i annat land. Även här är finländare den största gruppen. Totalt blir dessa två grupper 19% av Sveriges befolkning (cirka 1,8 miljoner).

Antal födda och döda 1900-2009

fodda_sv_ny

In- och utvandring 1900-2009

inv_sv

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements