Positiv inställning till invandring bland svenskar

Återigen har det kommit en undersökning som visar att svenskar i gemen är positiva till invandring. Den bekräftar resultatet av tidigare undersökningar och visar att vårt land är fyllt av solidariska och omtänksamma människor. 56% har svarat att invandringen varit positiv för Sverige.

Mest positiva var vänsterpartiets väljare och minst positiva och mest avvikande från svensken i gemen var sverigedemokraternas väljare. Det minst svenska partiet är alltså det som predikar om ”svenskhetens bevarande” och annat trams.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Micke

  Många sd-väljare skulle självklart säga att invandringen varit positiv för Sverige. Många (som röstar på sd) är inte emot invandring så länge invandringen kommer från Europa (Nord- och Sydamerika går också bra). De är inte rädda för kristen invandring, utan däremot mot nya ickekristna kulturer.
  Vad jag vill säga är: att denna undersökning säger inte mycket.

  • Anders_S

   93% av SD:s väljare hävdar att invandringen var negativ, så MIcke, det finns inte mycket som talar för att du har rätt. Men 6% av SD:S väljare ansåg faktiskt att invandringen varit positiv.

 • Kjell

  Hej!
  Egentligen är det inte frågan om hur många % som tycker si eller så som primärt är viktigt. Det viktiga är om hur Jag vill att samhället skall se ut och hur jag skall kunna påverka för att utvecklingen skall gå i rätt riktning. Jag är inte socialist, men jag sympatiserar med många av de idéer som den bygger på men planekonomi fungerar tyvärr inte.

  Invandring är naturligtvis bra för Sverige!
  Det gäller att vi sätter av pengar i samhället för att ge dessa människor en god start. Det är en investering för framtiden.
  Vi får dock inte förneka att det sker kulturkrockar när folk med bakgrund möts! Ju större kulturella skillnader des kraftigare krockar. Ansträngningar måste göras för att mildra dessa.

  För att inte framstå som främlingsfientlig ‚Äùrundar‚Äù många politiker känsliga frågor, eller bäddar in dem, så att de tappar retorikens politiska kraft. Här hämtar SD med flera sin näring.

  I Sverige har kampen om jämställdhet mellan kvinnor och män pågått och drivits längre än på många andra ställen. Om vi inte skall se en tillbakagång måste vi vara tydliga.

  Här finns många exempel
  – Vi kan inte acceptera att kvinnor, skall ha mindre rätt, att bestämma över sig själva än män. Detta helt oavsett vilka bevekelsegrunder de män har, som vill ta sig rätten att styra över kvinnan.
  – Religionen är av naturliga skäl starkt konservativ och har ofta diskriminerat kvinnor. Ingen tro i världen skall kunna åberopas för att könsstympa eller omskära barn.
  – När någon säger att ‚Äùjag är bokstavstroende‚Äù, det må vara kristen, jude eller muslim etc.. ; då skall vi vara mycket på vår vakt. De religiösa skrifterna är skrivna av troende människor, profeter och tänkare, för över 1000 år sedan. Kloka män, men få kvinnor, vilket också är en spegel av den tiden. Människor som präglats hårt av den tid de levde i. Den som är bogstavstroende, hävdar att skrifterna skall tillämpas ord för ord, i vårt samhälle idag. Det är olämpligt och ibland mycket farligt.
  – Barngiftemål , eller föräldrars möjlighet att bestämma partner för sina barn.
  – ‚ÄùHedersrelaterat våld‚Äù, är ett nytt begrepp som kommit med invandringen. Heder kan aldrig upprättas med våld.
  De allra flesta av de som kommer hit, har gjort det för att leva i trygghet och frihet och är villiga att ta del i vårt samhälle, ansvarsfullt, och nyfiket och att få ‚Äùgöra rätt för sig‚Äù.
  Att det finns några som tagit med sig seder, som är oförenliga svensk lag och svenska värderingar, som inte förstått eller velat förstå, vad som är acceptabelt, får vi lära oss hantera. Här är tidigare anlända invandrare en resurs.
  Slutligen har vi haft en lång väg fram till de värderingar på jämställdhets området som idag är allmänt vedertagna.