Tandlös och tveksam lagstiftning med kryphål för kriminella gäng

Meningen sen en tid tillbaka har varit att de kriminella nätverken i Sverige ska bekämpas på sätt som liknar det danska sättet att bekämpa dem. I detta sätt att arbeta innebär att man ska kunna beslagta deras pengar och sådant de köpt för vad man misstänker vara pengar som förvärvats på olagligt vis.

Enligt den nya lagen ska en åklagare inte behöva bevisa att förtjänsten, pengarna eller egendomen, kommer från ett visst brott. Vinningen kan dessutom komma från annan kriminalitet än den som personen dömts för. Lagstiftningen i sig är tveksam, den tvingar folk att bevisa att de är oskyldiga till brott, istället för att tvinga rättsväsendet att bevis att de är skyldiga till brott. Det är en mycket underlig väg att gå med rättskipandet.

Men det är inte nog med att lagstiftningen på området innebär omvänd bevisbörda (bevisa att du är oskyldig, annars är du skyldig), den är inte ens effektiv mot den organiserade brottsligheten:

I två rättegångar, i Göteborgs tingsrätt och i hovrätten för västra Sverige dömdes en av huvudmännen, en 32-årig man med anknytning till den så kallade Naserligan, till 12,5 års fängelse.

Tingsrätten beslöt också att en beslagtagen BMW X5 skulle beläggas med kvarstad och utmätas av kronofogden.

Här tillämpade domstolen den nya lag som infördes 1 juli 2008 om så kallat utvidgat förverkande.

[…]

Förutsättningen är att den åtalade dömts för ett brott med minst sex år i straffskalan, till exempel rån och grovt narkotikabrott eller för vissa speciellt utpekade brott som inte når upp till sex år i straffskalan, som narkotikabrott och koppleri av normalgraden och människosmuggling.

Men när narkotikadomen överklagades beslöt hovrätten för Västra Götaland att 32-åringen skulle få behålla sin BMW X5.

Han förklarade i rätten att han sysslat med illegal import av bilar och att det var för de svarta inkomster han haft från den verksamheten som han köpt bilen. Vittnen intygade att han sysslat med dessa svarta affärer.

Hovrätten godtog förklaringen och konstaterade att mannen begått ett skattebrott genom att inte deklarera för sina inkomster. Men – hovrätten ansåg att skattebrottet inte räckte för ett utvidgat förverkande.

Om domen i hovrätten står sig i HD blir alltså lagstiftningen i praktiken också värdelös. Det finns alltså ingen som helst anledning till att ha den här typen av lagar som ökar rättsosäkerheten för åtalade. Som jag skrivit många gånger förut (se nedan) så innebär hårdare repression och hårda tag egentligen ingenting för att minska den organiserade brottsligheten. Det som behövs är at ta bort de underliggande orsakerna till brottsligheten. Dvs ojämlikhet, arbetslöshet och fattigdom. Bekämpa detta så minskar också den organiserade brottsligheten.

Läs mer om Naserligan:

Läs mer om brottslighet:

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, DN, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements