Höga hus är inte alltid bra

burj_dubai

Ibland i debatten om stadsplanering så får höga hus liksom ett egenvärde. Men det är inte höga hus som gör att en stad blir tätbebyggd. De är borttagandet av impediment, ytor som inte används till nåt vettigt som är det som fungerar.

Exempelvis borttagande av grönytor i form av gräsmattor längs med vägar (Delsjövägen i Göteborg är ett typexempel), de används ändå inte till nåt vettigt. Med kontorshus etc nära vägarna och gatorna minskar dessutom bullret i kringliggande områden. Bullerplank i närheten av bostadshusen en bit längre bort behövs inte längre. Staden blir snyggare och mer tätbebyggd. Bostäder och arbetsplatser blandas, de enfunktionella omrdåen upphör och flerfunktionella områden skapas.

Höga hus ger dock, om de är byggda på rätt sätt, ockå en tätare stad, med mer människor per kvadratmeter. I en sådan stad kommer servicen att bli bättre, det blir kortare till livsmedelsbutiken, det blir fler retauranger och caféer i närområdet liksom andra typer av butiker. Förutsatt då att man sett till att bygga lämpliga lokaler i husen som byggs. När servicen blir bättre på nära håll minskar behovet av bil. Biparkeringsytorna kan minskas och  då kan staden bli ännu tätatre genom att dessa bebyggs med en ökning av antalet människor i områet och en förbättrad service.

Men höga hus är inte per deifnition något som förbättrara staden. De måste byggas med omtanke och målsättningen ska inte vara upvisningshus eller höga hus för sin egen skull så som fallet med Turning Torso i malmö, en sådan solitär tillför ingenting till en stad mer än en fräck byggnad att se på. Det innebär inte en tätare stad och inte en mer miljövänligt stad. I en del fall är det till och med miljöovänligt att bygga hus. Det gäller exempelvis världens högsta hus just nu, Burj Dubai. Det huset är en energimässig och miljömässig katastrof. Ja, hela utbyggnaden av Dubai är det. Att bygga en jättestad för turister mitt i en öken är totalt vansinnigt ur miljösynpunkt. Dubai är i sin helhet och de höga husen i Dubai är miljöfaor och klimatförstörare som slukar energi.

Nu är visserligen Dubai ett extremt exempel, men solitära skyskrapor med parkeringsytor runt är absolut inget som förtätar en stad utan det är förmodligen motsatsen. Att bygga en skrytskrapa här och en där är alltså meningslöst. Då är det bätte att bygga lite lägre och tätare med verksamhetslokaler i husen och undvika parkeringsytor och onödiga gräsmattor och liknande som inte går att använda.

Det som behövs är fler områden som ser ut som Östermalm och Södermalm och inte som Rågsved och Högdalen. New Yorks Manhattan är mycket bättre än Las Vegas eller Dubai. Los Angeles är en miljömässig katastrof, New York är det inte. Det är kanske inte i Stockholms innerstad somd et är viktigast att förtäta, utan i förorterna till att börja med. Kanske skyskrapor i centrum inte är det viktigaste, men de skadar nog inte heller.

En tätare stad är en klimat- och miljövänligare stad. En tätare stad är en tryggare stad. Och dessutom är en tätare stad en grönare stad. Det kan tyckas underligt men när det handlar om hur folk upplever en stad så upplever folk att Östermalm är grönare än exempelvis Rågsved.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Lucas Stensö de Marie

    Det är riktigt roligt att läsa bloggar som är öppna och inte extrem-konservativa utan anledning som det finns alltför många utav.