Det viktiga är inte hårda straff

En av de personer som var närvarande vid en minneshögtid för den mördade unga kvinnan/flickan Nancy Tavsan hävdar enligt Göteborgs-Posten att det viktiga är att personer som utför denna typ av mord får hårda straff. Men det är dumheter. Det viktiga är att det inte händer igen. Hårda straff kan tyvärr inte påverka just det.

Mördare återfaller mycket sällan i brott och det betyder att det är meningslöst i de flesta fallatt spärra in dem på lång tid. Mord är inte övevägda brott, utan är istället ofast tillfällighetr där droger och alkohol ofta spelar stor roll. Det betyder att det är meingslöst i de flesta fall att spärra in mördare i fängesler udner lång tid.

Istället är det viktiga att få bort sånt som ligger bakom mord, vilket i ett land som Sverige kan vara svårt då det sker mycket få mord i Sverige. Sverige har en av världen lägsta mordfrekvesner, dvs antalet människor som dör av dödligt våld per 100 000 invånare. men det finns vissa saker man kan göra. Det är att arbeta för en minskning av drog- och alkoholbruk, att verka för en ökad jämställdhet och jämlikhet. och att motarbeta patriarkala strukturer i samhället. Det är viktigt att motverka arbetslöshet, för den leder till missbruk av droger och sprit, den leder till brottslighet och det leder till mer våld.

Så det viktiga är inte hårda straff utan att sociala och politiska åtgärder används för att minska klyftor i smahället. Klyftor mellan kön, klyftor som beror på etnicitet ocu ursprung, klytor som beor på klass. Kamp mot rasism, arbetslöshet, ojämlikhet och ojämställdhet är det som är viktigt för att minska brottsligheten, inklusive våldsbrottsligheten på sikt. Det är bara på det sättet man kan minska risken för nya brott av samma typ som mordet på Nancy Tavsan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

15 Replies to “Det viktiga är inte hårda straff”

 1. ”…att det viktiga är att personer som utför denna typ av mord får hårda straff. Men det är dumheter. Det viktiga är att det inte händer igen. Hårda straff kan tyvärr inte påverka just det.”

  Straffets avskräckande verkan kan säkert ifrågasättas. En annan viktig aspekt är trots allt att det är viktigt för samhället att principiellt markera att brott är oacceptabelt. I detta ligger också respekten för brottsoffer och anhöriga till brottsoffer som förväntar sig att den som begått en brottslig gärning också måste få ta konsekvensen av denna i form av ett rimligt straff. I annat fall är risken att respekten för rättssamhället urholkas.

 2. Vad är detta med
  ”att hårda straff är inte lösning”
  Det är klart att den eller de skildiga ska få hårdaste straff. Mord är ett brott och det ska man inte rättfärdiga med nyanserade texter i blogen.
  Jag hoppas att allting klaras ut och att rättvisan skipas. Hjällbo blir alldrig lugnt om detta brott inte klaras ut.
  Folk kommer att bli rätt att vistas ute.
  Jag har däremot inget emot att arbeta i förebyggande syfte att dessa brott inte upprepas. Men det är viktig att veta vilka som låg backom brottet, att de straffas och motivet blir också känd.

  1. Teodoro: Ingen har sagt att det inte skulle vara viktigt att klara upp mordet i Hjällbo. Och, nej det är inte självklart med håda straff.

   Jag tycker Hjällbo är ganska lugnt för övrigt.

 3. Lite intressant… jag hittar inget som säger att Sverige skulle ha ”mycket låga värden”.
  Tycker snarare Sverige har ganska höga värden vad jag har sett på våldsbrott (klart beror det på vilka länder man jämför med… men låt oss ta Europa eller Skandinavien)

  t.ex: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

  Här är data för åren 2000 till 2008
  Sverige: 1.88 2.45 2.13 2.39 2.64 1.41 1.47 1.25 0.89
  Danmark: 1.09 0.97 1.04 1.20 0.79 0.98 0.88

  Angående hårda straff… jag kan väl hålla med om att målet ska vara att få dessa siffror att minska först och främst…

  Däremot tror jag att lite mindre mjuka straff i Sverige skulle _kanske_ vara en bit på vägen…
  Att mindre mjuka straff inte skulle ha en påverkan tror jag varken är bevisat eller motbevisat – isf hade ju den frågan varit löst.. kanske är det mer en värderingsfråga.. ska offrets anhöriga behöva stå ut med att se människan fri ett par år senare och lalla runt på gator som om inget hänt? eller tror man mer på att ge någon ”en andra chans”? kanske. kanske inte.

  1. Julien: Om du kunde lite om kriminalstatistik skulle du vet att siffrorna på wikipedia är felaktiga. De är baserade på anmälda mord. Men i Sverige anmäls det mer än dubbelt så många mord som det begås. Siffran är alltså under 1 och har varit i flera hundra år enligt den vetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. Hos BRÅ finns en broschyr som handlar om att läsa kriminalstatistik. Där står det om överanmälningarna för de flesta grova brott i Sverige. Där finns också en rapport som går igenom detta med överanmälningarna för mord.

   http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=9&module_instance=4

 4. Mord är ett ytterst allvarligt brott så gott som överallt i världen. Den som gör sig skyldig till grov smuggling av narkotika får ofta tio års fängelse i Sverige, vilket är ett längre straff än vad många morddömda får. Dessutom finns benämningen dråp, sådant resulterar ju i sin tur i mildare straff än mord.

  Om någon tar alkohol eller droger i syfte att lättare kunna begå ett planerat mord, hur skall det räknas? Jämför med droganvändning (exempelvis Rohypnol) inför ett rån. En förmildrande eller en försvårande omständlighet?

  Längre straff kanske inte minskar brottsligheten, men jag tycker personligen inte att strafftiden för mord kan minskas i Sverige. Straffet för mord bör innebära det längsta frihetsberövandet i den svenska straffskalan, jämfört med lindrigare brott.

  Det bästa vore naturligtvis ett samhälle helt utan brottslighet, men vi är tyvärr inte där än.

 5. Det läggs många dimridåer i den kriminalpolitiska debatten. T.ex. pratas det ofta om ”hårdare” straff när man diskuterar längre fängelsestraff, vilket för tankarna till hämnd och avskräckning.

  Men långa fängelsestraff har ju en annan funktion; de håller en person som vi vet är kapabel att begå grova brott borta från samhället. DET är det viktigaste. Jag tror också att många mord är oöverlagda och utlösta av droger och bråk. Men det betyder ju rimligen att denna person kan göra samma misstag igen om förutsättningarna dyker upp. Vi vet också att detta händer av och till; bl.a. Englas mördare var ju dömd för våldtäktsförsök tidigare, och det finns fall där en våldtäktsman våldtagit, fängslats, släppts, våldtagit, fängslats, släppts, våldtagit och fängslats igen. Och vi kan ju inte ha tickande bomber som går runt i samhället. Därför bör straffen för grova våldsbrott generellt förlängas men individuella prövningar göras så att de som har goda chanser att återanpassa sig kommer ut. För alla brott som kvalificerar för livstid bör ånger vara en förutsättning för att överhuvudtaget kunna släppas ut. Hårt? Nej, det tycker jag verkligen inte. De som gör misstag några gånger i livet ska få alla chanser när de ångrar sig och försöker gottgöra det. Men inte förr.

  1. Strutsman (eller ska jag använda din andra pseudonym?): Det är meningslöst att hålla en mördare inlåst länge. Mördare återfaller mycket sällan i brott, Om det inte rör sig om en medlem i ett kriminellt gäng då. Men de senare åker sällan fast för mord och mördar faktiskt väldigt få människor per år i Sverige, så den gruppen saknar betydelse i sammanhanget. Även en våldtäktsman av samma typ som Englas mördare är något ovanligt och han liksom de mordfallen har ingen bäring på en generell diskussion om kriminalpolitik. I hans fall är det ju inte heller vettigt med ett långt fängelsestraff, utan betydligt vettigare med vårdinsatser. resoneman om våldtäktsän har helelr ingen bäring på mördare. Mördare är oftast tillfällighetsbrottslingar. Serievåldtäktsmän är psykiskt sjuka. Det blir olika resonemang som ska föras och olika åtgärder som måste vidtas.

   Ditt resonemang hade varit vettigt om mördare ofta återfallit i brott, men så är faktiskt inte fallet. Det flest mördare komerm bara att begå något enstaka brott i sitt liv. Ånger har överhuvtaget inte med saken att göra, Men eftersom de flesta mord utförs av en full man gentemot en lika full kompis så finns det säkerligen en hel del ångest och ånger med i det hela. När mördaren är nykter vill säga. Förmodligen skulle ett totalt stopp för alkoholintag vara den bästa metoden för att få ner antalet mord (som alltså är mycket få i Sverige), mend et är ju en praktiskt och politiskt omöjlig väg att gå.

 6. Anders_S: Du har nog rätt i sak att det viktiga är inte hårda straff utan att brotten inte händer överhuvudtaget. Dock har allianspartisten fullständigt rätt i att det också är en förtroendefråga för hela rättssamhället. Ifall brottsoffer, eller deras anhöriga, inte känner att samhället behandlar dem rättvist gentemot förövare så kommer det sluta med att människor tar lagen i egna händer eftersom ingenting händer annars (så som de uppfattar det). Det gäller ju också samhällets stöd för t.ex vittnen som kanske helt måste byta liv helt och hållet om de skall kunna fortsätta leva. Hårdare straff leder uppenbarligen inte till att brottsligheten upphör. Inte heller leder ekonomisk millimeterrättvisa till att brott upphör, men väl avvägda straff och förebyggande åtgärder kan åtminstonde minska brottsligheten och bibehålla förtroendet för rättsstaten.

 7. Håller helt med Svensson, vi ska inte ha hårda straff för mord och våldsbrott. Det är ju bara att dalta med offrens anhöriga, och tjänar inget till eftersom det alltid bara handlar om ett beklagligt misstag i fyllan och villan ändå. Tycker ett rejält aja-baja och eventuellt dagsböter borde räcka.

 8. Veritas, din sarkasm är inte särskilt förtjänstfull – hur vore det med en motivering till de hårda straffen du uppenbarligen önskar istället? Om vi vet att statistiken säger att hårda straff för mord inte hjälper till med att minska antalet mord som sker, varför skall vi då ha det? Vi har ju idag ett system som bygger (skall bygga, åtminstone) på att vi skall sikta på vård och prevention snarare än hämnd. Då är det ju ologiskt att ta till åtgärder som hittills inte visat sig hjälpa. Om hämnd vore en del i systemet så skulle det vara mer logiskt, men så är det idag inte tänkt. Officiellt, i alla fall.

  Nu verkar det ju i och för sig som om man inte riktigt kör den här tanken fullt ut inom rättsväsendet, för då borde ju brott med mycket högre återfallsfrekvenser såsom stölder och rån resultera i väldigt mycket längre straff för att skydda allmänheten från dessa presumtiva återfallsförbrytare samt ge adekvat vård över tid så att förövarna slutar med sitt beteende. Jag är tyvärr personligen inte särskilt insatt i den exakta filosofin bakom varför det inte är så, men Anders vet säkert mer.

  Själv tycker jag att man borde göra en rejäl översyn av hela påföljdssystemet, för det verkar smått galet i många fall och inte alls i linje med varken den uttalade övergripande policyn eller forskningens resultat. Det känns som lika delar traditionsbundenhet och ovanifrån påtvingad punktvis förändring som inte slår igenom på alla plan.

 9. Att ha ett rättssystem där påföljderna för brott endast styrs av estimerad återfallsfrekvens ter sig för mig som en totalt omänsklig mardrömsutopi. Det ligger i människans natur att förvänta sig att man utmäter straff för brott även om det inte kan garanteras att det är positivt för gärningsmannen eller leder till bot och bättring. Vi är människor och inte myror eller robotar, och har ett naturligt behov att se att de som begår vidrigheter mot våra medmänniskor får någon form av bestraffning. Annars föreställer jag mig att samhällets hela rättssyn kan erodera totalt. Påföljder måste innehålla både straff och ”vård” om de flesta av oss ska förväntas acceptera rättsystemet.

  Men bara vi löser alla jordens orättvisor och drogproblem först så kommer brott att vara ett minne blott…

  1. De påföljder man har måste för det första vara anpassade till att brottslingen ska kunna återanpassas. Att man kan komam tillbaks i smahället och tillföra något. Det andra måsta vara att kriminlapolitiken generellt har som syfte att brottsligheten ska minska. Det tredje är att påföljden måste stå i någon överensstämmesle med allmänt rättsmedevtande för att folks ska kunna acceptera lagstiftningen. Det finns också frotfarande ett strafftänkande där påföljden relateras till att man ska ha ett kännbart straff för det man gjort. Detta tänkande anser jag vara felaktigt och orsaken till de flesta felaktigheter inom kriminlapolitiken. Men det är i spänningsfältet mellan dessa saker somd e straffsatser och påföljder vi har i Sverige har vuxit fram.

   I sverige har den totala brottsligheten i stort sett stått still sen 1970-talet. På senare år har våldsbrotten ökat, delvis på grund av lagändringar kring våldtäkter och sexualbrott och förmodlgen också på grund av ökat alkhoholbruk. Däremot har inbrott, stölder etc, så kallade egendomsbrott, minskat. Egendomsbrott hänger ihop med människors möjligheter att försörja sig och det finns en stor risk att de på grund av försämrade såna möjligheter kommer att öka i framtiden.

   Effektivaste sättet att bekämpa våldsbrott är att få ner alkoholförbrukningen. Troligen är det viktigt att stoppa tillväxten av de kriminella gängen också. Det görs genom sociala åtgärder och bättre försörjningsmöjligheter för människor. Minskad arbetslöshet etc. PÅ det området går det idag åt fel håll. På sexualbrottsområdet gäller att fortsätta kämpa för ett jämställt samhälle. Av dessa tre saker är den politiska acceptansen för det första tyvärr mycket låg. Jag inser att man inte ska ha korta påföljder för mord, men varje mord ska bedömas indiviuellt och i de flesta fall har man ingen som helst nytta av långa påföljder.

   Långa straff kan minska brottslighet även om sociala åtgärder är effektivare. Detta berör i Sverige kanske främst sådant som rån och inbrott där antalet bottslingar är litet och brotten minskar tydligt när vissa spärras in. men även narkotikabrott torde påverkas av detta. Det betdyer att långa straff vore rimligare när det gäller egendomsbrott än för våldsbrott.

   Observera att mordfrekvensen (antala dödade genom dödligt våld per 100 000 invånare) alltid varit densamma i Sverige. Dvs sen statitsik började föras (1700-talet). Det visar att dödsstraff, straffens längd, kriminalpolitisk inriktning och liknande har mycket liten påverkan på antalet mord. Förmodligen ingen. När det gäller sådant är det andra mer djupt liggande kulturella saker som styr. Vi vet dock att alkohol har betydelse för väldigt många mord och kanske enda sättet att få ner det redan mycket låga antalet mord i Sverige är kanske att minska alkoholbruket.

 10. Det ligger i människans natur att kriga också. Och att släppa väder. Det betyder dock inte att det är något att sträva efter. Målet är att minimera brott och deras påverkan. Ingenting annat.

 11. I skånska Bjuv deltog jag och ett par tusen människor till för några år sedan i en fackeldemonstration mot våld. Detta med anledning av att två högstadieelever mördat en klasskamrat. Manifestationen var mäktig och det kändes fint och givet att delta. Men med tanke på aktionens syfte var det dock minst sagt märkligt att flera av deltagarna högt och ljudligt hävdade att dödsstraff borde införas i Sverige igen. Tala om våld!
  Jag skriver detta för att påminna om hur lätt det är för vanligen hyggliga människor att råka i affekt och även skapa negativa opinioner i samband med grova brott. Då gäller det för lagstiftare och domstolar att stå emot och se till att såväl lagens bokstav som anda följs.

Kommentarer inaktiverade.